Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Festival exportu 18. června 2014

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Festival exportu 18. června 2014"— Transkript prezentace:

1

2 Festival exportu 18. června 2014
Česká exportní banka Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

3 Vládní program na podporu exportu České republiky
MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV hájí obchodní zájmy České republiky v EU, WTO, OECD podílí se na odstraňování obchodních bariér podporuje českou oficiální účast v mezinárodním obchodě atd. státem vlastněná pojišťovací společnost, pojišťuje tržně nepojistitelná teritoriální a komerční rizika státem vlastněná banka, která financuje export formou podpořeného úvěrování podpora exportu a poradenství individuální poradenství exportní vzdělávání vykonává a koordinuje zahraniční politiku ČR v oblasti vnějších ekonomických vztahů včetně rozvojové spolupráce a humanitární pomoci

4 ČEB v systému státní podpory exportu (1/2)
Česká exportní banka, a.s. (ČEB, a.s.) je specializovanou bankovní institucí, která tvoří nedílnou součást státní proexportní politiky. Akciová společnost ve vlastnictví českého státu, která vznikla v roce 1995. Zajišťuje zejména typy financování, které jsou pro komerční banky – především v současné době – obtížně realizovatelné z důvodu vývozu do zemí s vyšší mírou teritoriálního a komerčního rizika, dlouhé doby splatnosti, financování velkého objemu či složité struktury financování. Poskytuje financování v souladu s pravidly WTO (World Trade Organization), příslušnými doporučeními Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) a směrnicemi Evropské unie.

5 ČEB v systému státní podpory exportu (2/2)
Jako zajištění úvěrů využívá pojistné produkty Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (EGAP). Člen bankovního systému České republiky, plně podléhající standardním pravidlům ČNB dle zákona o bankách č. 21/1992 Sb. Její specifická činnost, tj. poskytování podpořeného financování, se řídí zákonem č. 58/1995 Sb. Mezinárodní rating na úrovni České republiky: Moody’s: A1 Standard & Poor’s: AA-

6 ČEB v roce 2013 Podepsala 37 nových smluv v objemu 4,830 miliardy Kč a 47 dodatků a waiverů k již v minulosti podepsaným smlouvám v objemu 3,869 mil. Kč, v celkovém objemu tedy 8,516 mil. Kč. Bilanční suma banky činila ke konci roku ,3 miliardy Kč, meziročně stoupla o cca 14 % Celkově byly čerpány úvěry ve výši 19,9 miliardy Kč Největším podepsaným kontraktem v roce 2013 bylo navýšení objemu financování výstavby dostavby 3. a 4. bloku JE Mochovce s celkovými investičními náklady ve výši cca 133 mil. EUR. V rámci programu podpory malých a středních podniků poskytla ČEB financování celkem za 3 miliardy Kč, prostřednictvím faktoringových společností podpořila 127 českých vývozců. Profinancováno bylo pohledávek za 748 zahraničními odběrateli. Objem smluv na financování vývozu podepsaných přímo mezi MSP vývozci a ČEB představoval 371 mil. Kč. 6

7 Úvěrové portfolio 1/3

8 Úvěrové portfolio 2/3

9 Úvěrové portfolio 3/3

10 Export ČR vs. portfolio ČEB podle rizikové klasifikace 2013
Zdroj: OECD, MF GŘC, statistika ČEB

11 Hlavní produkty České Exportní Banky, a.s.
Klient Produkt ČESKÝ EXPORTÉR Financování výroby pro export (předexportní úvěr) Dodavatelský exportní úvěr Záruky Odkup vývozních pohledávek ČESKÝ INVESTOR Financování investic v zahraničí ZAHRANIČNÍ IMPORTÉR Odběratelský exportní úvěr BANKA EXPORTÉRA Refinancování exportního dodavatelského úvěru BANKA IMPORTÉRA Refinancování exportního odběratelského úvěru

12 Základní podmínky financování
ČEB zajišťuje financování exportu přímo pro české exportéry nebo investory, ale úvěr může být poskytnut také zahraničnímu importérovi nebo bance importéra. Úvěry poskytovány v hlavních světových měnách, příp. CZK. Podíl české produkce na celkové hodnotě vývozu minimálně 50 % Výše úvěru do 85 % hodnoty smlouvy o exportu Exportního financování na 2 a více roků dle podmínek OECD: - oficiální podpora pro místní náklady ≤ 30% hodnoty zakázky; - kupující musí zaplatit předem ≥ 15% hodnoty zakázky; - maximální splatnost pro zemi v kategorii I (relativně bohatá) až 8,5 roku pro zemi v kategorii II (relativně chudá) až 10 let výjimky pro letadla, lodě, jaderné elektrárny a alternativní energetické zdroje - jistina a úroky se splácí ve stejných splátkách, nejméně jednou za 6 měsíců, - minimální fixní úroková sazba na úrovni CIRR (Commercial Interest Reference Rate)

13 Strategické cíle ČEB Podpora vývozců v roli finálních dodavatelů
Zvýšení počtu podpořených vývozců Podpora investičních aktivit v zahraničí Koncentrace na podporu vývozu v národním zájmu Optimalizace ke státnímu rozpočtu Teritoriální diverzifikace Nové formy podpory vývozu a flexibilita Zajištění finanční stability bank a minimalizace rizik Rozšíření investorské základny

14 Ředitel odboru Mezinárodní vztahy a komunikace
Děkuji za pozornost Ing. Petr Križan Ředitel odboru Mezinárodní vztahy a komunikace Česká exportní banka Praha 1, P.O. Box 870 Vodičkova 34


Stáhnout ppt "Festival exportu 18. června 2014"

Podobné prezentace


Reklamy Google