Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vize strategického směřování ČEB

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vize strategického směřování ČEB"— Transkript prezentace:

1

2 Vize strategického směřování ČEB 2014 - 2018
Ing. Jiří Klumpar Poslání Efektivním financováním exportu podporovat růst mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky. Česká exportní banka, a.s. (ČEB) je specializovaná bankovní instituce pro státní podporu vývozu, ovládaná státem, která tvoří nedílnou součást systému státní proexportní politiky. ČEB plně podléhá standardním pravidlům ČNB dle zákona o bankách č. 21/1992 Sb. Její specifická činnost, tj. poskytování podpořeného financování, se řídí zákonem č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou.

3 Vize strategického směřování ČEB 2014 - 2018
Ing. Jiří Klumpar Okruh působení Česká exportní banka poskytuje financování v souladu s pravidly WTO, příslušnými doporučeními OECD a směrnicemi EU. ČEB zajišťuje zejména takové typy financování, které jsou pro komerční banky obtížně realizovatelné z důvodu: vývozu do zemí s vyšší mírou teritoriálního a komerčního rizika, dlouhé doby splatnosti, financování velkého objemu či složité struktury financování.

4 Vize strategického směřování ČEB 2014 - 2018
Ing. Jiří Klumpar Podporované exportní financování Podpořené exportní financování v souladu s pravidly Konsenzu OECD, které stanovují podmínky u exportního financování na dva a více roků. oficiální podpora pro místní náklady ≤ 30 % hodnoty zakázky; kupující musí zaplatit předem ≥ 15 % hodnoty zakázky; maximální splatnost: - pro zemi v kategorii I (relativně bohatá) až 8,5 roku - pro zemi v kategorii II (relativně chudá) až 10 let - výjimky pro letadla, lodě, jaderné elektrárny a alternativní en. zdr. jistina a úroky se splácí ve stejných splátkách, nejméně jednou za 6 měsíců, minimální fixní úroková sazba na úrovni CIRR

5 Vize strategického směřování ČEB 2014 - 2018
Ing. Jiří Klumpar Produkty ČEB nabízí širokou škálu produktů jak pro české vývozce a investory, tak i pro zahraniční dovozce. český exportér: zahraniční importér: Financování výroby pro export (předexportní úvěr) odběratelský exportní úvěr banka exportéra: Dodavatelský exportní úvěr refinancování exportního dodavatelského úvěru Záruky Odkup vývozních pohledávek banka importéra: český investor: refinancování exportního odběratelského úvěru financování investic v zahraničí

6 Vize strategického směřování ČEB 2014 - 2018
Ing. Jiří Klumpar Úvěrové portfolio ČEB dle typu úvěru

7 Vize strategického směřování ČEB 2014 - 2018
Ing. Jiří Klumpar Úvěrové portfolio ČEB dle sektorů

8 Vize strategického směřování ČEB 2014 - 2018
Ing. Jiří Klumpar Úvěrové portfolio ČEB dle teritorií

9 Vize strategického směřování ČEB 2014 - 2018
Ing. Jiří Klumpar Struktura vývozu ČR a úvěrů ČEB v r. 2012

10 Vize strategického směřování ČEB 2014 - 2018
Ing. Jiří Klumpar Vize Spolehlivý partner s unikátním servisem pro financování exportních příležitostí na zahraničních trzích. Úkolem České exportní banky není financovat rizikové projekty, ale ekonomicky návratné projekty v rizikovějších teritoriích. Servis banky chceme vymezit nejen s ohledem na unikátní schopnost ČEB poskytovat produkty a služby vázané na dlouhodobé projekty, ale rovněž ve vazbě na hlubokou znalost teritorií, oborů a klientských segmentů, s nimiž banka pracuje. Cílovou skupinou ČEB jsou vývozci bez ohledu na velikost obratu. Činnost banky se zaměřuje jak na velké české exportéry a vývozní transakce velkých objemů, tak na malé a střední podniky a obchodní případy i s menšími objemy exportu.

11 Vize strategického směřování ČEB 2014 - 2018
Ing. Jiří Klumpar Strategické cíle Střednědobé cíle banky jsou formulovány v návaznosti na směry vymezené státní koncepcí proexportní politiky.

12 Vize strategického směřování ČEB 2014 - 2018
Ing. Jiří Klumpar Cíl 1: Podpora vývozců v roli finálních dodavatelů zejména u objemově významných obchodních případů Banka umožní svým stávajícím i potenciálním klientům zapojit se do vytváření interní informační báze, jež poskytne sektorový přehled možností tuzemských společností. Banka bude prioritně poskytovat služby exportního financování: u produktů s vyšší přidanou hodnotou a u produktů s vysokým stupněm technologické vyspělosti.

13 Vize strategického směřování ČEB 2014 - 2018
Ing. Jiří Klumpar Cíl 2: Zvýšení počtu podpořených vývozců zejména v sektoru malých a středních podniků Ke zvýšení počtu podpořených vývozců bude banka přispívat: nepřímo – tlakem na zapojení většího počtu subjektů jako subdodavatelů pro velké exportní projekty financované ČEB, přímo – prostřednictvím interních postupů pro lepší identifikaci potenciálních nových exportérů z řad malých a středních podniků.

14 Vize strategického směřování ČEB 2014 - 2018
Ing. Jiří Klumpar Cíl 3: Podpora investičních aktivit tuzemských subjektů v zahraničí Banka vytvoří v rámci své vnitřní infrastruktury další předpoklady pro kvalifikované financování (včetně projektového financování) a hodnocení sektorových příležitostí v návaznosti na vymezené preferované obory. Při poskytování financování bude vždy primárně posuzován: obchodní profil investora, teritoriální aspekt a odvětví investice.

15 Vize strategického směřování ČEB 2014 - 2018
Ing. Jiří Klumpar Cíl 4: Teritoriální diverzifikace – vymezení zemí na základě poptávky exportérů a určených priorit státu Banka se soustředí na cílené získávání, shromažďování a analýzu teritoriálních informací (politické, hospodářské, regulatorní a právní charakteristiky teritoria). Prostřednictvím svého poradenství bude ČEB motivovat klienty k angažovanosti v teritoriích a oborech, kde buď sama banka, nebo další složky státu identifikovaly obchodní příležitosti.

16 Vize strategického směřování ČEB 2014 - 2018
Ing. Jiří Klumpar Cíl 5: Koncentrace na podporu vývozu v národním zájmu či s vysokým českým podílem Banka bude zohledňovat a posuzovat národní zájem na státem podpořeném financování exportu na základě řady aspektů. Kromě procentuální výše českého podílu na obchodu to bude například: hledisko otevírání nového teritoria pro další vývozce, hledisko vývozu unikátního technologického know-how či hledisko, kdy realizace dodávky napomáhá rozvoji znevýhodněných regionů ČR.

17 Vize strategického směřování ČEB 2014 - 2018
Ing. Jiří Klumpar Děkuji Vám za pozornost Ing. Jiří Klumpar generální ředitel a předseda představenstva Česká exportní banka, a.s. Vodičkova 34, Praha 1 telefon:


Stáhnout ppt "Vize strategického směřování ČEB"

Podobné prezentace


Reklamy Google