Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vize strategického směřování ČEB 2014 - 2018 Efektivním financováním exportu podporovat růst mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky. Česká exportní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vize strategického směřování ČEB 2014 - 2018 Efektivním financováním exportu podporovat růst mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky. Česká exportní."— Transkript prezentace:

1

2 Vize strategického směřování ČEB 2014 - 2018 Efektivním financováním exportu podporovat růst mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky. Česká exportní banka, a.s. (ČEB) je specializovaná bankovní instituce pro státní podporu vývozu, ovládaná státem, která tvoří nedílnou součást systému státní proexportní politiky. ČEB plně podléhá standardním pravidlům ČNB dle zákona o bankách č. 21/1992 Sb. Její specifická činnost, tj. poskytování podpořeného financování, se řídí zákonem č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou. Poslání Ing. Jiří Klumpar

3 Vize strategického směřování ČEB 2014 - 2018 Česká exportní banka poskytuje financování v souladu s pravidly WTO, příslušnými doporučeními OECD a směrnicemi EU. ČEB zajišťuje zejména takové typy financování, které jsou pro komerční banky obtížně realizovatelné z důvodu: • vývozu do zemí s vyšší mírou teritoriálního a komerčního rizika, • dlouhé doby splatnosti, • financování velkého objemu či • složité struktury financování. Okruh působení Ing. Jiří Klumpar

4 Vize strategického směřování ČEB 2014 - 2018 Podpořené exportní financování v souladu s pravidly Konsenzu OECD, které stanovují podmínky u exportního financování na dva a více roků. Podporované exportní financování Ing. Jiří Klumpar • oficiální podpora pro místní náklady ≤ 30 % hodnoty zakázky; • kupující musí zaplatit předem ≥ 15 % hodnoty zakázky; • maximální splatnost: - pro zemi v kategorii I (relativně bohatá) až 8,5 roku - pro zemi v kategorii II (relativně chudá) až 10 let - výjimky pro letadla, lodě, jaderné elektrárny a alternativní en. zdr. • jistina a úroky se splácí ve stejných splátkách, nejméně jednou za 6 měsíců, • minimální fixní úroková sazba na úrovni CIRR

5 Vize strategického směřování ČEB 2014 - 2018 ČEB nabízí širokou škálu produktů jak pro české vývozce a investory, tak i pro zahraniční dovozce. Produkty Ing. Jiří Klumpar český exportér: • Financování výroby pro export (předexportní úvěr) • Dodavatelský exportní úvěr • Záruky • Odkup vývozních pohledávek český investor: • financování investic v zahraničí zahraniční importér: • odběratelský exportní úvěr banka exportéra: • refinancování exportního dodavatelského úvěru banka importéra: • refinancování exportního odběratelského úvěru

6 Vize strategického směřování ČEB 2014 - 2018 Úvěrové portfolio ČEB dle typu úvěru Ing. Jiří Klumpar

7 Vize strategického směřování ČEB 2014 - 2018 Úvěrové portfolio ČEB dle sektorů Ing. Jiří Klumpar

8 Vize strategického směřování ČEB 2014 - 2018 Úvěrové portfolio ČEB dle teritorií Ing. Jiří Klumpar

9 Vize strategického směřování ČEB 2014 - 2018 Struktura vývozu ČR a úvěrů ČEB v r. 2012 Ing. Jiří Klumpar

10 Vize strategického směřování ČEB 2014 - 2018 Spolehlivý partner s unikátním servisem pro financování exportních příležitostí na zahraničních trzích. Úkolem České exportní banky není financovat rizikové projekty, ale ekonomicky návratné projekty v rizikovějších teritoriích. Servis banky chceme vymezit nejen s ohledem na unikátní schopnost ČEB poskytovat produkty a služby vázané na dlouhodobé projekty, ale rovněž ve vazbě na hlubokou znalost teritorií, oborů a klientských segmentů, s nimiž banka pracuje. Cílovou skupinou ČEB jsou vývozci bez ohledu na velikost obratu. Činnost banky se zaměřuje jak na velké české exportéry a vývozní transakce velkých objemů, tak na malé a střední podniky a obchodní případy i s menšími objemy exportu. Vize Ing. Jiří Klumpar

11 Vize strategického směřování ČEB 2014 - 2018 Střednědobé cíle banky jsou formulovány v návaznosti na směry vymezené státní koncepcí proexportní politiky. Strategické cíle Ing. Jiří Klumpar

12 Vize strategického směřování ČEB 2014 - 2018 Banka umožní svým stávajícím i potenciálním klientům zapojit se do vytváření interní informační báze, jež poskytne sektorový přehled možností tuzemských společností. Banka bude prioritně poskytovat služby exportního financování: • u produktů s vyšší přidanou hodnotou a • u produktů s vysokým stupněm technologické vyspělosti. Cíl 1: Podpora vývozců v roli finálních dodavatelů zejména u objemově významných obchodních případů Ing. Jiří Klumpar

13 Vize strategického směřování ČEB 2014 - 2018 Ke zvýšení počtu podpořených vývozců bude banka přispívat: • nepřímo – tlakem na zapojení většího počtu subjektů jako subdodavatelů pro velké exportní projekty financované ČEB, • přímo – prostřednictvím interních postupů pro lepší identifikaci potenciálních nových exportérů z řad malých a středních podniků. Cíl 2: Zvýšení počtu podpořených vývozců zejména v sektoru malých a středních podniků Ing. Jiří Klumpar

14 Vize strategického směřování ČEB 2014 - 2018 Banka vytvoří v rámci své vnitřní infrastruktury další předpoklady pro kvalifikované financování (včetně projektového financování) a hodnocení sektorových příležitostí v návaznosti na vymezené preferované obory. Při poskytování financování bude vždy primárně posuzován: • obchodní profil investora, • teritoriální aspekt a • odvětví investice. Cíl 3: Podpora investičních aktivit tuzemských subjektů v zahraničí Ing. Jiří Klumpar

15 Vize strategického směřování ČEB 2014 - 2018 Banka se soustředí na cílené získávání, shromažďování a analýzu teritoriálních informací (politické, hospodářské, regulatorní a právní charakteristiky teritoria). Prostřednictvím svého poradenství bude ČEB motivovat klienty k angažovanosti v teritoriích a oborech, kde buď sama banka, nebo další složky státu identifikovaly obchodní příležitosti. Cíl 4: Teritoriální diverzifikace – vymezení zemí na základě poptávky exportérů a určených priorit státu Ing. Jiří Klumpar

16 Vize strategického směřování ČEB 2014 - 2018 Banka bude zohledňovat a posuzovat národní zájem na státem podpořeném financování exportu na základě řady aspektů. Kromě procentuální výše českého podílu na obchodu to bude například: • hledisko otevírání nového teritoria pro další vývozce, • hledisko vývozu unikátního technologického know-how či • hledisko, kdy realizace dodávky napomáhá rozvoji znevýhodněných regionů ČR. Cíl 5: Koncentrace na podporu vývozu v národním zájmu či s vysokým českým podílem Ing. Jiří Klumpar

17 Vize strategického směřování ČEB 2014 - 2018 Ing. Jiří Klumpar generální ředitel a předseda představenstva Česká exportní banka, a.s. Vodičkova 34, 111 21 Praha 1 telefon: +420 222 834 357 e-mail: jiri.klumpar@ceb.czjiri.klumpar@ceb.cz Děkuji Vám za pozornost Ing. Jiří Klumpar


Stáhnout ppt "Vize strategického směřování ČEB 2014 - 2018 Efektivním financováním exportu podporovat růst mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky. Česká exportní."

Podobné prezentace


Reklamy Google