Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Šablona:III/2č. materiálu: VY_32_INOVACE_UCE126 Jméno autora:Ing. Alena Urešová Třída/ročník:4. r. Datum vytvoření:3. 1. 2014 Výukový materiál zpracován.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Šablona:III/2č. materiálu: VY_32_INOVACE_UCE126 Jméno autora:Ing. Alena Urešová Třída/ročník:4. r. Datum vytvoření:3. 1. 2014 Výukový materiál zpracován."— Transkript prezentace:

1 Šablona:III/2č. materiálu: VY_32_INOVACE_UCE126 Jméno autora:Ing. Alena Urešová Třída/ročník:4. r. Datum vytvoření:3. 1. 2014 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996

2 Vzdělávací oblast: Účetní závěrka Tematická oblast: Výkazy Předmět: Účetnictví Výstižný popis způsobu využití, případně metodické pokyny: Seznámení s obsahem účetních výkazů Klíčová slova: Rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přílohy Druh učebního materiálu: Materiál je určený pro dataprojektor, popř. interaktivní tabuli

3 ROZVAHA = přehled o majetku a zdrojích financování AKTIVABěžné účetní období Minulé období bruttokorekcenetto Aktiva celkem APohledávky za UK BDlouhodobý majetek B.IDNM B.IIDHM B.IIIDFM COběžná aktiva C.IZásoby C.IIDl. pohledávky C.IIIKrátk. pohledávky C.IVKrátk. fin. majetek DČasové rozlišení

4 PASIVA Běžné účetní období Minulé účetní období Pasiva celkem AVlastní kapitál A.IZákladní kapitál A.IIKapitálové fondy A.IIIRezervní fondy, neděli- telný fond, ostatní fondy A.IVHV minulých let A.VHV běžného roku BCizí zdroje B.IRezervy B.IIDlouhodobé závazky B.IIIKrátkodobé závazky B.IVBankovní úvěry CČasové rozlišení

5 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY = poskytuje informace o N, V a HV Členění Provozní HV Finanční HV Mimořádný HV

6 HV za běžnou činnost = HV provozní + finanční HV za účetní období = HV za běžnou činnost + HV za mimoř. Činnost (čistý, disponibilní zisk, popř. ztráta)

7 Ukazatele v rámci provozního HV: Obchodní marže = Tržby za prodané zboží – N vynaložené na prodané zboží Výkony = Tržby za prodej výrobků a služeb + - Změna stavu vnitrop. zásob + Aktivace Výkonová spotřeba = Spotřeba materiálu a energie + Služby Přidaná hodnota = Obch. marže + Výkony – Výkonová spotřeba

8 PŘÍLOHA k účetním výkazům 1)Obecné údaje o účetní jednotce (název, práv- ní forma, sídlo, předmět podnikání) 2)Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách (způsob oceňování majetku, sestavení odpisových plánů, způsob přepočtu na Kč) 3)Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

9 Použité zdroje Materiál je dílem autorky podle učebních osnov odpovídajících ŠVP vyučovaných podle učebnic:  Pavel Štohl: Učebnice účetnictví 2013 pro střední školy a pro veřejnost, 2. díl, Nakladatelství Ing. Pavel Štohl, s. r. o., Václavské nám. 6, 669 02 Znojmo, červen 2013  Použité kliparty – všechny použité kliparty jsou z volně dostupných sad programu PowerPoint společnosti Microsoft Citováno dne 3. 1. 2014 9


Stáhnout ppt "Šablona:III/2č. materiálu: VY_32_INOVACE_UCE126 Jméno autora:Ing. Alena Urešová Třída/ročník:4. r. Datum vytvoření:3. 1. 2014 Výukový materiál zpracován."

Podobné prezentace


Reklamy Google