Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nejen Marketing ,nejen cestovní ruch

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nejen Marketing ,nejen cestovní ruch"— Transkript prezentace:

1 Nejen Marketing ,nejen cestovní ruch
Marketing CR Nejen Marketing ,nejen cestovní ruch Kdo? Bohuslav Čtveráček, Co? Jak nám pomůže marketing zorganizovat CR? Jak? 2 dny (1. den - kdo je kdo, geografie CR, marketing jako nástroj, 2.den – marketingová komunikace – konečně ta reklama) Cíl? Budeme-li mluvit stejným jazykem, …. Proč? Budeme spíše tlačit káru stejným směrem Teorii si nalezneme v knihách. Diskuze nad principy nás zdokonalí.

2 Marketing v cestovním ruchu
Marketing CR Marketing v cestovním ruchu PRINCIPY : marketingový přístup k řešení CR na všech úrovních akceptování destinačního managementu jako principu řízení marketing není pouze reklama

3 Marketing CR Marketing CR
Uspokojování potřeb zákazníků jako cesta k rozvoji firmy a k uspokojení vlastních potřeb PRINCIPY MKT: Stanovení cílů Analýza vnějšího prostředí Analýza interních podmínek produkt, cena, způsob prodeje, komunikace Stanovení strategie -produkt, cena, způsob prodeje, komunikace - reklama Akční plán Rozpočet Realizace Zpětná vazba Bez kompletního marketingového pohledu nevymyslíme účinnou komunikaci !!!!!

4 Destinační management
Marketing CR Destinační management VZTAHY / SOUVISLOSTI / ODPOVĚDNOST: ČCCR - Czech Tourism Stát úrovně odpovědnosti Region Krajský úřad/JCCR Magistrát Lokalita Podnikatel Specialita destinačního managementu – organizace trhu!!!! - Vývoj v ČR kopíruje minulost Evropy, opakování chyb….

5 Destinace je soubor atraktivit a služeb v místě
Marketing CR Destinační management VZTAHY / SOUVISLOSTI / ODPOVĚDNOST: Destinace je soubor atraktivit a služeb v místě Každá z dílčích úrovní realizuje svůj marketing !!!! A každý hráč by měl přispět nezastupitelnou rolí !!! ČCCR - CzechTourism Mezinárodní: 5000 lůžek přenocování 25 mil. Kč mkt rozpočet Krajský úřad/JCCR Magistrát/odbor/Íčko Podnikatel „DM je strategie pro silné regiony, které mají odvahu ke koncentraci sil…“ Geografie CR

6 Konceptuální mapa Marketing CR
Proč tu sedíme v tomto složení a kdo je kdo? Existuje něco , co nemá vliv na CR  ? prostředníci Demograficko-ekonomické Technologické prostředí Marketing Zákazník dodavatelé veřejnost Politické právní Sociálně kulturní Cont. konkurence

7 Konceptuální mapa Marketing CR Hráči na trhu s CR: Turista
Jednotlivý poskytovatel služeb Konkurenti Subdodavatelé Agentury – cestovní kanceláře Agentury – pořadatelské Komunální sféra – odbory cr, zřizované organizace (MAS) Zřizované agentury pro CR – JCCR, Cyklostezky…atd Zájmová sdružení Hospodářská komora – SCR

8 Popisná geografie cr oblasti
Marketing CR Geografie CR (teoretický základ) Řeší: Činitelé rozvoje CR Popisná geografie cr oblasti

9 Geografie CR Činitelé rozvoje CR Marketing CR Selektivní (stimulační)
(teoretický základ) Činitelé rozvoje CR Selektivní (stimulační) Objektivní (politická a ekonomická situace, životní styl…..) Subjektivní (psychologie, kulturní vzorce, reklama) Lokalizační Přírodní podmínky (klima, hydrologie, geomorfologie, příroda…..) Společenská atraktivita (kultura, historie, sport…..) Realizační (doprava, ubytování, stravování) Kdo je za co odpovědný???

10 Významný zanedbávaný vliv měst a obcí!!!!
Marketing CR Geografie CR (teoretický základ) Činitelé rozvoje CR Odpovědní hráči VS. Selektivní (stimulační) Objektivní (politická a ekonomická situace, životní styl…..) ? Subjektivní (psychologie, kulturní vzorce chování, reklama) Lokalizační Přírodní podmínky (klima, hydrologie, geomorfologie, příroda…..) Společenská atraktivita (kultura, historie, sport…..) Realizační (doprava, ubytování, stravování) Přestávka! Významný zanedbávaný vliv měst a obcí!!!!

11 Marketing a firemní kultura
Marketing CR Marketing nejen CR Marketing a firemní kultura Firemní kultura je fiktivní představa Jak my vidíme sami sebe Jak ostatní vidí nás Firemní kulturu musíme aktivně tvořit Firemní kultura je velmi citlivá na změny v okolí a my musíme mít pod kontrolou její přizpůsobování se.

12 Osobitost firmy/Firemní kultura
Marketing CR Marketing nejen CR Firemní filosofie zásady podnikání Osobitost firmy/Firemní kultura (Corporate identity) Chování - komunikace – projevy společnosti „Budování pozitivního povědomí o firmě“ Vizuální identita firmy Chování komunikace projevy společnosti Hodnoty,projevy,představy sdílené Jsme skvělí Musíme to všem říct Vedle obsahové stránky má vše také vizuální podobu Vše se odehrává v představách – nás uvnitř firmy a všech ostatních mimo firmu Musíme aktivně ovlivnit!!

13 Marketing a firemní kultura
Marketing CR Marketing nejen CR Marketing a firemní kultura Pokud se rozhodneme řídit své podnikaní marketingovými nástroji udělali jsme velký pozitivní krok pro firemní kulturu. Plánování!?!

14 Marketing a rozhodování/plánování
Marketing CR Marketing nejen CR (Pro marketing destinace platí obecná pravidla) Marketing a rozhodování/plánování Cíle podniku Strategie podniku Co chceme? Jak to udělat? Strategie podniku se mění v cíle org. jednotek Cíle marketingu Strategie marketingu Plány Platí i pro penzion v Horní Stropnici i pro „íčko“ v Borovanech!!!!

15 Marketing nejen CR Marketing CR PRINCIPY MKT: Stanovení cílů
Analýza vnějšího prostředí Analýza interních podmínek produkt, cena, způsob prodeje, komunikace Stanovení strategie -produkt, cena, způsob prodeje, komunikace - reklama Akční plán Rozpočet Realizace Zpětná vazba

16 Marketing nejen CR Marketing CR Situační analýzy vnější vnitřní
Produkt/služba !! Trh (co je náš trh?) Zákazník („C“) Konkurence Geopolitika Organizace Obchodní schopnosti Finance Výroba/technologie Personál Atd….. SWOT analýza

17 Marketing nejen CR Marketing CR SWOT analýza vnější vnitřní Hrozby
Slabé stránky Příležitosti Silné stránky nemůžeme ovlivnit můžeme ovlivnit

18 Marketing CR Marketing CR Jak budeme členit trh? Marketingové cíle
Segmentace Jak budeme členit trh? Geograficky Zákaznicky/spotřebně Dle životního stylu potenciálních zákazníků

19 Marketing CR Marketing CR Na které tržní segmenty se zaměříme? …a jak?
Marketingové cíle Targeting Na které tržní segmenty se zaměříme? masově diferencovaně cíleně …a jak?

20 Marketing CR Marketing CR Jak chceme být vnímáni?
Marketingové cíle Positioning shrnutí Jak chceme být vnímáni? Charakterizovat sami sebe. Proč si má zákazník koupit právě náš produkt. Volvo=Bezpečnost

21 Marketingové strategie
Marketing CR Marketing CR Marketingové strategie JAK? Marketingový MIX Nástroje marketingu Produkt Cena 4 „P“ Distribuce Promotion Služby extra

22 Marketing CR 4 „P“ „P“ služby Marketing CR Nástroje marketingu Produkt
Cena 4 „P“ Distribuce (D2C-knihování, D2B touroperát) Promotion Lidé Procesy „P“ služby Materiální zázemí

23 Řeší to nějakou potřebu?
Marketing CR Marketing CR Nástroje marketingu Marketingový MIX EXTRA! 4 „P“ 4 „C“ Vnímání zákazníkem!!! Produkt Řeší to nějakou potřebu? Cena Jaké to vyvolá náklady? Distribuce Je to dostupné? Promotion Jaké mám informace?

24 Destinační management
Marketing CR Destinační management „DM je strategie pro silné regiony, které mají odvahu ke koncentraci sil…“ Co musí být uděláno : Co by nastalo : Ustanovení systému - vůdce Vývoj destinace jako produkt Principy rozpočtování Zpracování SD rozvoje Podpora dolů i nahoru Prosazování závěrů SD mezi hráči na trhu Vzájemná spolupráce Obhájení rozpočtu/alokace Jaké parametry použít Marketingové aliance v D Co s tím, co již je

25 Destinační management
Marketing CR Destinační management Marketingový management destinace : Mkt cíle Destinační subsystémy : Mkt strategie Klíčové produkty Politika turismu Distribuční cesty konkurenceschopnost Politika značky Udržitelný rozvoj Systém řízení kvality Zpracování SD rozvoje Řízení znalostí Společnost DM

26 Destinační management
Marketing CR Destinační management Destinační subsystémy : Společnost DM Organizuje a koordinuje benchmarking Základní řízení turismu D Nabídkové funkce Marketingové funkce !!sběr dat, koncepce, kampaně

27 Destinační management
Marketing CR Destinační management Společnost DM Marketingové funkce Produkt (balíčky) Cena Distribuce Promotion Lidé Procesy (partnerství) Materiální zázemí

28 Destinační management dnes
Marketing CR Marketing CR Destinační management dnes ČR ČCCR/Czech turism SD CR/kampaně Regiony Kraj Odbor cr/JCCR SD CR/kampaně/ granty Oblasti větší města Odbory cr SD CR/kampaně/ granty Lokální aktivity Jednotlivci/agentury cokoliv Konec 1.den

29 Marketing CR Marketing CR Nástroje marketingu Promotion
Určíme cílovou skupinu Rozhodneme se pro komunikační mix Stanovíme cíle komunikace Realizujeme a vyhodnotíme Zpracujeme sdělení AIDA Pozornost Zájem Požadavek Koupě Vybereme komunikační kanály Stanovíme komunikační rozpočet

30 Marketing CR Marketing CR Nástroje marketingu Komunikační Promotion
MIX Konečně!! Reklama Direct marketing Public relations Osobní prodej Sponzoring komentář Podpora prodeje Internet

31 Marketing CR Marketing CR Nástroje marketingu Komunikační MIX
Promotion Reklama !!!GRAFIKA!!, logo, manuál Tištěná média ? Agentura Elektronická média Internet (info i prodej) Venkovní reklama Akce (i jako produkt) Tiskoviny 3D Reklama

32 Marketing CR Marketing CR
Nástroje marketingu Komunikační MIX Promotion Reklama kampaň Mediální MIX Jak volíme média - portfolio Reklama Zásah(cíl,množství),opakování, rozměr, Logistický aspekt Vyvolat chuť Jak zpracujeme sdělení Motivační aspekt Info pro realizaci Odpovědi musíme hledat v mkt plánu ( segment, cíl a pozice)!!!!

33 Marketing CR Marketing CR Promotion Public relations Osobní prodej
Podpora prodeje Tiskové zprávy Proslovy Semináře Výroční zprávy Charita Sponzoring Publikace Vztahy s komunitami Lobbying Firemní časopis Firemní akce -Soutěže, hry, … -prémie a dárky Vzorky Veletrhy, výstavy Předváděčky Kupóny Splátkové prodeje Věrnostní programy -prodejní prezentace -podomní prodej Direct marketing -katalogy -poštovní zásilky -telemarketing -internetový obchod -TV shop

34 Jak zpracujeme sdělení
Marketing CR Marketing CR Reklama Jak zpracujeme sdělení Jednotný dojem (corporate image) Zvolit buď logický nebo emociální dojem Harmonie kreativity a obsahu Jednoduchá struktura a řád Kreativita dle cíle

35 Marketing CR Marketing CR TEXT Titulek Ilustrace Vlastní text
Příslib výhod „novost produktu“ Podstatnou informaci Název produktu Spíše konkrétnost Né abstraktnost Emocionální výrazy Přitom stručnost Né hanlivost Né vulgarity Né dvojsmysly Nezakončovat tečkou -né inverzně b/č -slovní zásoba dle… spisovně Né strojeně Dobrý je „příběh“ Né dvojsmysly Né superlativy Názor autority -kreativita dle cíle -ilustrace vs. foto dle účelu -znázornit účinek, přínos „Fungují“ děti a zvířata Pozor na tabu a erotiku Volba image autority

36 Vyhodnocování a editace
Marketing CR Marketing CR Nezapomeňme Rozpočtování Vyhodnocování a editace Sběr informací

37 Použitá literatura např:
Marketing CR Marketing CR Použitá literatura např:

38 Marketing CR Marketing inspirací. Děkuji za pozornost……. Marketing CR
Víme vždy proč chceme něco vyřešit zrovna takto…? Stále sbíráme informace a hledáme vysvětlení Děkuji za pozornost……. Bohuslav Čtveráček,


Stáhnout ppt "Nejen Marketing ,nejen cestovní ruch"

Podobné prezentace


Reklamy Google