Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nejen Marketing,nejen cestovní ruch Marketing CR Kdo? Co? Jak? Cíl? Proč? 2 dny (1. den - kdo je kdo, geografie CR, marketing jako nástroj, 2.den – marketingová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nejen Marketing,nejen cestovní ruch Marketing CR Kdo? Co? Jak? Cíl? Proč? 2 dny (1. den - kdo je kdo, geografie CR, marketing jako nástroj, 2.den – marketingová."— Transkript prezentace:

1 Nejen Marketing,nejen cestovní ruch Marketing CR Kdo? Co? Jak? Cíl? Proč? 2 dny (1. den - kdo je kdo, geografie CR, marketing jako nástroj, 2.den – marketingová komunikace – konečně ta reklama) Bohuslav Čtveráček, ctveracek.marketing@volny.cz Jak nám pomůže marketing zorganizovat CR? Budeme-li mluvit stejným jazykem, …. Budeme spíše tlačit káru stejným směrem Teorii si nalezneme v knihách. Diskuze nad principy nás zdokonalí.

2 Marketing v cestovním ruchu Marketing CR PRINCIPY : marketingový přístup k řešení CR na všech úrovních akceptování destinačního managementu jako principu řízení marketing není pouze reklama

3 Marketing CR PRINCIPY MKT: Stanovení cílů Analýza vnějšího prostředí Analýza interních podmínek -produkt, cena, způsob prodeje, - komunikace -Stanovení strategie -produkt, cena, způsob prodeje, komunikace - reklama Akční plán Rozpočet Realizace Zpětná vazba Marketing CR Uspokojování potřeb zákazníků jako cesta k rozvoji firmy a k uspokojení vlastních potřeb Bez kompletního marketingového pohledu nevymyslíme účinnou komunikaci !!!!!

4 VZTAHY / SOUVISLOSTI / ODPOVĚDNOST: Lokalita Region Stát Krajský úřad/JCCR Magistrát Podnikatel ČCCR - Czech Tourism Destinační management Marketing CR úrovněodpovědnosti Specialita destinačního managementu – organizace trhu!!!! - Vývoj v ČR kopíruje minulost Evropy, opakování chyb….

5 VZTAHY / SOUVISLOSTI / ODPOVĚDNOST: Destinační management Geografie CR Marketing CR Každá z dílčích úrovní realizuje svůj marketing !!!! A každý hráč by měl přispět nezastupitelnou rolí !!! Krajský úřad/JCCR Magistrát/odbor/Íčko Podnikatel ČCCR - CzechTourism „DM je strategie pro silné regiony, které mají odvahu ke koncentraci sil…“ Destinace je soubor atraktivit a služeb v místě Mezinárodní: -5000 lůžek -600000 přenocování -25 mil. Kč mkt rozpočet

6 Konceptuální mapa Marketing CR Proč tu sedíme v tomto složení a kdo je kdo? Existuje něco, co nemá vliv na CR ? Technologické prostředí Demograficko-ekonomické Sociálně kulturní Politické právní veřejnost konkurence dodavatelé prostředníci Marketing Zákazník Cont.

7 Konceptuální mapa Marketing CR Hráči na trhu s CR: -Turista -Jednotlivý poskytovatel služeb -Konkurenti -Subdodavatelé -Agentury – cestovní kanceláře -Agentury – pořadatelské -Komunální sféra – odbory cr, zřizované organizace (MAS) -Zřizované agentury pro CR – JCCR, Cyklostezky…atd -Zájmová sdružení -Hospodářská komora – SCR

8 Geografie CR Činitelé rozvoje CR (teoretický základ) Marketing CR Popisná geografie cr oblasti Řeší:

9 Geografie CR Činitelé rozvoje CR Realizační Lokalizační Selektivní (stimulační) Přírodní podmínky Objektivní Subjektivní (politická a ekonomická situace, životní styl…..) (psychologie, kulturní vzorce, reklama) (klima, hydrologie, geomorfologie, příroda…..) Společenská atraktivita (kultura, historie, sport…..) (doprava, ubytování, stravování) Kdo je za co odpovědný??? (teoretický základ) Marketing CR

10 Geografie CR Činitelé rozvoje CR Realizační Lokalizační Selektivní (stimulační) Přírodní podmínky Objektivní Subjektivní (politická a ekonomická situace, životní styl…..) (psychologie, kulturní vzorce chování, reklama) (klima, hydrologie, geomorfologie, příroda…..) Společenská atraktivita ( kultura, historie, sport…..) ( doprava, ubytování, stravování) Významný zanedbávaný vliv měst a obcí!!!! (teoretický základ) Marketing CR Odpovědní hráči VS. Přestávka! ?

11 Marketing nejen CR Marketing CR Marketing a firemní kultura Firemní kultura je fiktivní představa -Jak my vidíme sami sebe -Jak ostatní vidí nás Firemní kulturu musíme aktivně tvořit Firemní kultura je velmi citlivá na změny v okolí a my musíme mít pod kontrolou její přizpůsobování se.

12 Marketing nejen CR Marketing CR Firemní filosofie zásady podnikání Osobitost firmy/Firemní kultura (Corporate identity) Chování - komunikace – projevy společnosti „Budování pozitivního povědomí o firmě“ Vizuální identita firmy -Chování -komunikace -projevy společnosti -Hodnoty,projevy,představy - sdílené a.Jsme skvělí b.Musíme to všem říct Vedle obsahové stránky má vše také vizuální podobu Vše se odehrává v představách – nás uvnitř firmy a všech ostatních mimo firmu Musíme aktivně ovlivnit!!

13 Marketing nejen CR Marketing CR Marketing a firemní kultura Pokud se rozhodneme řídit své podnikaní marketingovými nástroji udělali jsme velký pozitivní krok pro firemní kulturu. Plánování!?!

14 Marketing nejen CR Marketing CR Marketing a rozhodování/plánování Co chceme?Jak to udělat? Cíle podnikuStrategie podniku Plány Strategie podniku se mění v cíle org. jednotek Cíle marketinguStrategie marketingu Platí i pro penzion v Horní Stropnici i pro „íčko“ v Borovanech!!!! (Pro marketing destinace platí obecná pravidla)

15 Marketing nejen CR Marketing CR PRINCIPY MKT: Stanovení cílů Analýza vnějšího prostředí Analýza interních podmínek -produkt, cena, způsob prodeje, - komunikace -Stanovení strategie -produkt, cena, způsob prodeje, komunikace - reklama Akční plán Rozpočet Realizace Zpětná vazba

16 Marketing nejen CR Marketing CR Situační analýzy vnějšívnitřní -Produkt/služba !! -Trh (co je náš trh?) -Zákazník („C“) -Konkurence -Geopolitika -Organizace -Obchodní schopnosti -Finance -Výroba/technologie -Personál -Atd….. SWOT analýza

17 Marketing nejen CR Marketing CR SWOT analýza vnější vnitřní Slabé stránky Silné stránky Hrozby Příležitosti nemůžeme ovlivnit můžeme ovlivnit

18 Marketing CR Segmentace Jak budeme členit trh? -Geograficky -Zákaznicky/spotřebně -Dle životního stylu potenciálních zákazníků Marketingové cíle

19 Marketing CR Targeting Na které tržní segmenty se zaměříme? -masově -diferencovaně -cíleně …a jak? Marketingové cíle

20 Marketing CR Positioning Jak chceme být vnímáni? Charakterizovat sami sebe. Proč si má zákazník koupit právě náš produkt. Volvo=Bezpečnost shrnutí Marketingové cíle

21 Marketing CR Marketingové strategie JAK? Produkt Nástroje marketingu Cena Distribuce Promotion 4 „P“ Služby extra Marketingový MIX

22 Marketing CR Produkt Nástroje marketingu Cena Distribuce Promotion 4 „P“ Lidé Procesy Materiální zázemí „P“ služby (D2C-knihování, D2B touroperát)

23 Marketing CR Produkt Nástroje marketingu Cena Distribuce Promotion 4 „P“ Marketingový MIX 4 „C“ Řeší to nějakou potřebu? Jaké to vyvolá náklady? Je to dostupné? Jaké mám informace? Vnímání zákazníkem!!! EXTRA!

24 Destinační management Marketing CR „DM je strategie pro silné regiony, které mají odvahu ke koncentraci sil…“ Ustanovení systému - vůdce Principy rozpočtování Podpora dolů i nahoru Vzájemná spolupráce Co musí být uděláno : Vývoj destinace jako produkt Zpracování SD rozvoje Prosazování závěrů SD mezi hráči na trhu Obhájení rozpočtu/alokace Co by nastalo : Jaké parametry použít Co s tím, co již je Marketingové aliance v D

25 Destinační management Marketing CR Mkt cíle Mkt strategie Politika turismu konkurenceschopnost Marketingový management destinace : Udržitelný rozvoj Zpracování SD rozvoje Destinační subsystémy : Klíčové produkty Distribuční cesty Politika značky Systém řízení kvality Řízení znalostí Společnost DM

26 Destinační management Marketing CR Organizuje a koordinuje benchmarking Základní řízení turismu D Nabídkové funkce Marketingové funkce !!sběr dat, koncepce, kampaně Destinační subsystémy : Společnost DM

27 Destinační management Marketing CR Marketingové funkce Společnost DM Produkt Cena Distribuce Promotion Lidé Procesy Materiální zázemí (balíčky) (partnerství)

28 Marketing CR Konec 1.den Destinační management dnes Oblasti větší města Lokální aktivity Regiony Kraj ČR Odbory cr Jednotlivci/agentury Odbor cr/JCCR ČCCR/Czech turism SD CR/kampaně/ granty cokoliv SD CR/kampaně SD CR/kampaně/ granty

29 Marketing CR Nástroje marketingu Promotion Stanovíme cíle komunikace Zpracujeme sdělení Určíme cílovou skupinu Vybereme komunikační kanály Stanovíme komunikační rozpočet Rozhodneme se pro komunikační mix Realizujeme a vyhodnotíme AIDA Pozornost Zájem Požadavek Koupě

30 Marketing CR Nástroje marketingu Promotion Reklama Osobní prodej Podpora prodeje Public relations Direct marketing Komunikační MIX Internet Sponzoring komentář Konečně!!

31 Marketing CR Nástroje marketingu Promotion Reklama Komunikační MIX !!!GRAFIKA!!, logo, manuál ? Agentura Akce (i jako produkt) Internet 3D ReklamaTiskoviny Venkovní reklama Elektronická média Tištěná média (info i prodej)

32 Marketing CR Nástroje marketingu Promotion Reklama Komunikační MIX Jak volíme média - portfolio Jak zpracujeme sdělení Mediální MIX Zásah(cíl,množství),opakování, rozměr, Reklama Odpovědi musíme hledat v mkt plánu ( segment, cíl a pozice)!!!! Logistický aspekt Motivační aspekt Vyvolat chuť Info pro realizaci kampaň

33 Marketing CR Promotion Osobní prodej Podpora prodeje Public relations Direct marketing -Tiskové zprávy -Proslovy -Semináře -Výroční zprávy -Charita -Sponzoring -Publikace -Vztahy s komunitami -Lobbying -Firemní časopis -Firemní akce -Soutěže, hry, … -prémie a dárky -Vzorky -Veletrhy, výstavy -Předváděčky -Kupóny -Splátkové prodeje -Věrnostní programy -prodejní prezentace -podomní prodej -katalogy -poštovní zásilky -telemarketing -internetový obchod -TV shop

34 Marketing CR Jak zpracujeme sdělení Reklama -Jednotný dojem (corporate image) -Zvolit buď logický nebo emociální dojem -Harmonie kreativity a obsahu -Jednoduchá struktura a řád -Kreativita dle cíle

35 Marketing CR TEXT Ilustrace Vlastní text Titulek -Příslib výhod -„novost produktu“ -Podstatnou informaci -Název produktu -Spíše konkrétnost -Né abstraktnost -Emocionální výrazy -Přitom stručnost -Né hanlivost -Né vulgarity -Né dvojsmysly -Nezakončovat tečkou -né inverzně b/č -slovní zásoba dle… -spisovně -Né strojeně -Dobrý je „příběh“ -Né dvojsmysly -Né superlativy -Názor autority -kreativita dle cíle -ilustrace vs. foto dle účelu -znázornit účinek, přínos -„Fungují“ děti a zvířata -Pozor na tabu a erotiku -Volba image autority

36 Marketing CR Vyhodnocování a editace Rozpočtování Sběr informací Nezapomeňme

37 Marketing CR Použitá literatura např:

38 Marketing CR Marketing inspirací. -Víme vždy proč chceme něco vyřešit zrovna takto…? -Stále sbíráme informace a hledáme vysvětlení Děkuji za pozornost……. Bohuslav Čtveráček, ctveracek.marketing@volny.cz, 602 352 434ctveracek.marketing@volny.cz


Stáhnout ppt "Nejen Marketing,nejen cestovní ruch Marketing CR Kdo? Co? Jak? Cíl? Proč? 2 dny (1. den - kdo je kdo, geografie CR, marketing jako nástroj, 2.den – marketingová."

Podobné prezentace


Reklamy Google