Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRESENT PERFECT SIMPLE

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRESENT PERFECT SIMPLE"— Transkript prezentace:

1 PRESENT PERFECT SIMPLE
PŘEDPŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ

2 Definice předpřítomného času
Předpřítomný čas vyjadřuje děj, který začal v minulosti a stále trvá nebo trvají jeho následky Jak překládat předpřítomný čas do češtiny ? Přítomným NEBO minulým časem, podle konkrétního významu věty

3 TVAR PŘEDPŘÍTOMNÉHO ČASU
HAVE(HAS) + PŘÍČESTÍ TRPNÉ I have lost my bag. My mother has phoned him. Jakou funkci má sloveso have ( has ) ? Je POMOCNÝM SLOVESEM Co je to příčestí trpné ? Třetí tvar nepravidelných sloves U pravidelných sloves- sloveso s koncovkou –ED (stejné jako minulý čas )

4 Tvoření záporů a otázek
Zápor tvoří přímo pomocné sloveso have (has) HAVEN´ T / HASN´ T + PŘÍČESTÍ TRPNÉ I haven´t visited your town yet. My sister hasn´t written the letter yet. otázku tvoří také pomocné sloveso have (has) HAVE / HAS / + PODMĚT + PŘÍČESTÍ TRPNÉ Have you been to London ? pozor na změnu předložky – podle času ve větě! I am in London now. I was in London last week. I have been to London. Has her brother eaten in the new restaurant ?

5 Užití předpřítomného času
Oznamuje novou skutečnost, říká CO se stalo, ale NEŘÍKÁ KDY se to stalo Napsal jsem dopis. I have written a letter. Navštívila mnoho zemí. She has visited a lot of countries. Oznamuje, že se UŽ něco stalo Už se běžně nepřekládá – je obsaženo v předpřítomnosti Už = already , objevuje se ve větě pouze tehdy, když chceme zdůraznit, že se něco stalo dříve než mělo, dříve než jsme očekávali (Výčitka:Ještě jsi neposlal ten dopis). - Já UŽ ho poslal! – I have already sent it. Už jsem ho viděla. – I have seen him. Už nám volal He has phoned us.

6 PRÁVĚ se něco stalo -JUST
Právě jsme přijeli .- We have JUST arrived. Právě slyšel tu novinu. – He has JUST heard the news. JEŠTĚ NE – ještě se něco nestalo - YET Ještě jsme se ho nezeptali.-We haven´t asked him YET Ještě to neviděl. – He hasn´t seen it YET.

7 Oznamujeme, že něco se NIKDY NESTALO – NEVER
Ptáme se JESTLI UŽ se něco stalo JESTLI UŽ se NĚKDY něco stalo – EVER Už jsi poslal ten dopis ?- Have you sent the letter ? Už jsi někdy hrál golf ? – Have you EVER played golf ? Oznamujeme, že něco se NIKDY NESTALO – NEVER Pozor – výraz NEVER je záporný – sloveso , které je s ním ve větě MUSÍ BÝT KLADNÉ Nikdy jsem tam nebyl – I have NEVER been there. Nikdy nenavštívila to město. – She has NEVER visited the town.

8 Vyjadřuje JAK DLOUHO něco TRVÁ
Většinou se slovesy, která netvoří běžně průběhové časy Dobu trvání vyjadřujeme předložkami: SINCE –od nějaké doby FOR –po nějakou dobu Znám ho tři roky.- I have known him FOR three years. Znám ho od vánoc. I have known him SINCE Christmas. Otázka s tázacím zájmenem JAK DLOUHO – HOW LONG Jak dlouho ho znáš ? How long have you known him ?

9 Příklady na procvičení
Už jsem to dokončil. I have finished it. Ještě jsme neobědvali. We haven´t had our lunch yet. Nikdy neslyšela tu píseň. She has never heard the song. Právě jsem mu volal. I have just called him. Jak dlouho je znáte ? How long have you known them ? Pracují s mým otcem několik let. They have worked with my father for several years.


Stáhnout ppt "PRESENT PERFECT SIMPLE"

Podobné prezentace


Reklamy Google