Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Present Perfect Continuous Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Romana Petrová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Present Perfect Continuous Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Romana Petrová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN:"— Transkript prezentace:

1 Present Perfect Continuous Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Romana Petrová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedogických pracovníků (NÚV).

2 Present Perfect Continuous - tvar I´ve (have) been waiting for a long time. Have you been waiting long? - Yes, I have. No, I haven´t. I haven’t (have not) been waiting long. He´s (has) been waiting for a long time. Has he been waiting long? Yes, he has. No, he hasn´t. He hasn´t (has not) been waiting long.

3 Present Perfect Continuous - použití 1)Předpřítomný průběhový čas používáme pro vyjádření děje nebo stavu, který začal v minulosti, trvá v přítomnosti a pravděpodobně bude pokračovat i v budoucnosti. She's been painting the walls. V češtině odpovídá přítomnému času.

4 Present Perfect Continuous - použití Jedná se spíše o krátkodobou činnost. Srovnejte: They´ve been living in the flat for thee months. They have lived in their house all their lives. The boy has been standing on the corner for half an hour. The castle has stood on the hill for 50 years. Při překladu do češtiny můžeme použít „už“.

5 Present Perfect Continuous - použití 2) vyjadřuje děje, které byly nedávno ukončeny a jeho následky jsou patrné v přítomnosti. Sorry, I´m late because I´ve been sitting in the traffic jam. Why is your hair wet? I´ve been swimming. I'm tired because I've been working out.

6 Present Perfect Continuous - použití 3) průběhový předpřítomný čas se může použít i pro vyjádření děje, který trval nějakou dobu v minulosti a právě skončil: We have just been talking about it. Právě jsme o tom hovořili.

7 ?

8 Kdy nelze použít! Pouze prostý předpřítomný a ne průběhový čas používáme v těchto souvislostech u většiny sloves, která spíše než děj vyjadřují určitý stav: - pomocná slovesa: be (být), have (mít) - slovesa smyslového vnímání: see (vidět), hear (slyšet), feel (cítit), smell (čichat)

9 Kdy nelze použít! Stavová slovesa např.: - slovesa popisující intelektuální pochody: know (vědět, znát), understand (rozumět, chápat), think (myslet), believe (věřit) - postojová slovesa: like (mít rád), love (milovat), hate (nenávidět), prefer (upřednostňovat)

10 Předpřítomný prostý překládáme do češtiny spíše časem minulým. Předpřítomný průběhový překládáme do češtiny spíše časem přítomným. Pokud dáváme větší důraz na děj samotný než na výsledek, použijeme průběhový čas. He's been reading the magazine.čte He's been fixing his motorbike.opravuje Jednoduché pravidlo na závěr!

11 Pokud dáváme větší důraz na výsledek a děj již proběhl použijeme prostý čas. He's read the magazine. přečetl He's fixed his motorbike.opravil

12 since – od for - po (nějakou dobu) for years – už léta, už celá léta for many years – už mnoho let for ages – už celou věčnost, celé věky, hodně dlouho How long......? - jak dlouho Časové výrazy s předpřítomným časem průběhovým

13 Give a reason, using the present perfect continuous A: You are late.Why? B: I´ve been sitting in a trafic jam. You look tired. Your clothes are wet and dirty. You look fed up. You look happy. Your trousers are torn on your knees. You are shivering and frightened. You look cold.


Stáhnout ppt "Present Perfect Continuous Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Romana Petrová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN:"

Podobné prezentace


Reklamy Google