Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

přehled gramatických časů ČASY PRŮBĚHOVÉ plnovýznamových sloves

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "přehled gramatických časů ČASY PRŮBĚHOVÉ plnovýznamových sloves"— Transkript prezentace:

1 přehled gramatických časů ČASY PRŮBĚHOVÉ plnovýznamových sloves
vypracovala: Mgr. Silvie Reitharová

2 sloveso BÝT + GERUNDIUM
TVAR PRŮBĚHOVÝCH ČASŮ všechny průběhové časy mají stejný tvar sloveso BÝT + GERUNDIUM sloveso být je ve tvaru, který odpovídá danému času (v přítomném průběhovém je sloveso být v přítomném čase, v minulém průběhovém je sloveso být v minulém čase ….)

3 gerundium gerundium je tvar odvozený od slovesa přidáním koncovky – ing gerundium ale NENÍ SLOVESO proto pokud má gerundium tvořit přísudek musí být ve větě vždy společně se slovesem BÝT gerundium lze utvořit od jakéhokoliv plnovýznamového slovesa ( i od slovesa být), ale některá slovesa se běžně nepoužívají v průběhových časech

4 slovesa, která běžně netvoří průběhové časy
want belong suppose need see mean prefer hear understand like know remember love realise forget hate believe seem pozor na slovesa: HAVE a THINK: HAVE MÍT= vlastnit součást fráze NELZE použít ( have a shower) průběh.časy LZE použít průb.časy THINK myslet si=mít názor přemýšlet nepoužívá se obvykle o něčem průběh. čas LZE použít průb.čas

5 PRESENT CONTINUOUS přítomný čas průběhový – tvar :
podmět + am / is / are + gerundium I am writing / She is speaking / They are singing zápor: podmět + am not / isn´t / aren´t + gerundium… I am not writing / She isn´t speaking / They aren´t singing otázka: (tázací zájmeno) am/ is / are + podmět + gerudium…? What are you writing? Is she speaking now? Why are they singing?

6 present continuous - using
Přítomný čas průběhový vyjadřuje děj, který: probíhá právě teď, v tu chvíli, kdy hovoříme probíhá v současném časovém období ( this year, this season, today) ve srovnání s tím, co je obvykle je přechodný popisuje změnu stavu ( ve statistice – zvyšuje nebo snižuje se získaná hodnota, údaj…) popisuje blízkou plánovanou budoucnost

7 PAST CONTINUOUS minulý čas průběhový – tvar :
podmět + was / were + gerundium I was writing / She was speaking / They were singing zápor: podmět + wasn´t / weren´t + gerundium… I wasn´t writing / She wasn´t speaking / They weren´t singing otázka: (tázací zájmeno) was / were + podmět + gerudium…? What were you writing? Was she speaking ? Why were they singing?

8 past continuous - using
minulý čas průběhový vyjadřuje děj, který: popisuje činnost v přesně stanovenou dobu v minulosti ( He was finishing his book this time last year. Yesterday at half past nine we were playing tennis. What were you doing last Saturday at eight p.m.?) v časových souvětích, která obsahují překrývající se děje, popisuje ten děj, který začal jako první a probíhal ( When he came we were having dinner. I was preparing the dinner when the phone rang. While I was waiting for him the bus came.)

9 PRESENT PERFECT CONTINUOUS
předpřítomný čas průběhový – tvar : podmět + have been / has been + gerundium I have been learning English for 3 years. They have been living here since 2002. zápor: podmět + haven´t been / hasn´t been + gerundium… They haven´t been living here for 2 months. otázka: (tázací zájmeno) have / has + podmět + been + gerudium…? How long have you been learning English? How long has it been raining?

10 present perfect continuous - using
předpřítomný čas průběhový vyjadřuje děj, který: popisuje JAK DLOUHO něco trvá něco trvá (po) nějakou dobu = předložka FOR něco trvá OD nějaké doby = předložka SINCE v otázce je typické tázací zájmeno HOW LONG předpřítomný průběhový čas užíváme když chceme zdůvodnit současný stav věcí. Jsi mokrý. Co jsi dělal? - Myl jsem auto. You are wet. What HAVE YOU BEEN DOING? I HAVE BEEN WASHING my car. Tom má špinavé ruce. Opravoval moje kolo. Tom´s hands are very dirty. He HAS BEEN REPAIRING my bike.

11 PAST PERFECT CONTINUOUS
předminulý čas průběhový – tvar : podmět + had been + gerundium Yesterday I got up and looked out of the window.The sun was shining but the ground was very wet. It had been raining. zápor: podmět + hadn´t been + gerundium… He wasn´t very tired when he arrived home. He hadn´t been working hard. otázka: (tázací zájmeno) had + podmět + been + gerudium…? How long had you been waiting when the bus finally came?

12 past perfect continuous - using
předminulý čas průběhový vyjadřuje děj, který: začal a skončil před jiným minulým dějem Z průběhového děje pak vyvozujeme důvod, příčinu stavu ve větě s prostým časem ( probudil jsem se, sluníčko svítilo, ale bylo mokro protože pršelo. Bylo mokro- protože před tím pršelo. The ground was wet because it HAD BEEN RAINING) popisuje jak dlouho něco trvalo před tím, než se stalo něco jiného ( Fotbalový zápas byl zastaven, protože: hráli (už) půl hodiny když začala strašná bouřka. They HAD BEEN PLAYING for half an hour when a terrible storm came.) předminulý čas je minulostí předpřítomnosti – i ve tvaru průběhovém (Jak dlouho čekáš? / Jak dlouho jsi čekal? – How long have you been waiting? / How long HAD you BEEN WAITING?)

13 FUTURE CONTINUOUS budoucí čas průběhový – tvar :
podmět + will be + gerundium You will recognise her when you see her. She will be wearing a yellow hat. zápor: podmět + won´t be + gerundium… This time next week I will be on holiday. I won´t be working in my office. otázka: (tázací zájmeno) will + podmět + be + gerudium…? What will you be doing this time next week?

14 future continuous - using
budoucí čas průběhový vyjadřuje: že budeme uprostřed nějakého děje v přesně stanoveném čase v budoucnosti ( zítra v deset budu na tebe čekat – I will be waiting for you tomorrow at ten) otázku, kterou se tážeme na něčí plány, zejména když něco chceme nebo chceme aby někdo něco udělal ( Chci si půjčit kolo, ale požádám o něj nenápadnou otázkou – Budeš dnes odpoledne používat své kolo? Will you be using your bike this afternoon? Potřebuji odeslat dopis a kamarád se chystá do města- kdyby šel kolem pošty, mohl by tam vzít můj dopis- požádám ho nepřímo otázkou: Will you be passing the post office when you go out? – takto položené otázky jsou automaticky chápány jako žádosti. Kdybychom se ptali na skutečné plány použili bychom přítomný čas průběhový

15 přehled průběhových časů
kladná věta záporná věta otázka present continuous I am doing She is doing They are doing I am not doing She isn’t doing They aren’t doing Am I doing? Is she doing? Are they doing? past continuous I was doing They were doing I wasn’t doing They weren’t doing Was she doing? Were they doing? present perfect continuous I have been doing She has been doing I haven’ t been doing She hasn’t been doing Have you been doing? Has she been doing? past perfect continuous I had been doing I hadn’t been doing Had you been doing? future continuous I will be doing. I won’t be doing Will you be doing?


Stáhnout ppt "přehled gramatických časů ČASY PRŮBĚHOVÉ plnovýznamových sloves"

Podobné prezentace


Reklamy Google