Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRESENT CONTINUOUS přítomný čas průběhový

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRESENT CONTINUOUS přítomný čas průběhový"— Transkript prezentace:

1 PRESENT CONTINUOUS přítomný čas průběhový
Vypracovala: Mgr. Silvie Reitharová

2 tvoření průběhového času
Všechny průběhové časy mají v angličtině stejný vzorec: Sloveso BÝT + GERUNDIUM v přítomném čase má sloveso být tři možné tvary am, is, are k těmto tvarům přidáme gerundium I am sitting in the classroom. He is speaking to you now. They are writing their homework.

3 Co je to gerundium? Gerundium je tvar odvozený od slovesa přidáním koncovky – ing ( go – going / swim-swimming) gerundium ale NENÍ SLOVESO je to buď: podstatné jméno slovesné ( chození, plavání…) přechodník ( jdoucí, plavající…) - přechodník můžeme chápat a používat také jako přídavné jméno Protože gerundium není sloveso, musíme ho ve větě, v přítomném průběhovém čase, používat vždy SPOLEČNĚ SE SLOVESEM BÝT

4 pravidla přidávání koncovky -ing
K většině sloves přidáme koncovku bez jakékoliv změny sing – singing / go – going / sleep-sleeping / read-reading Ke změně dochází u těchto skupin sloves: A) slovesa , která končí na –e - e odpadne a přidáme –ing bez jakékoliv další změny write-writing / use – using / have – having B) slovesa, která jsou jednoslabičná ( nebo mají přízvuk na poslední slabice) a končí na dvojici 1 samohláska + 1 souhláska U těchto sloves zdvojíme koncovou souhlásku swim – swimming / run- running / stop – stopping Slovesa, která končí na Y ( nebo I ) se nemění ! play-playing / cry – crying / buy – buying / try- trying / ski-skiing

5 Od kterých sloves je možné utvořit gerundium?
Gerundium je obecně možné utvořit od všech sloves, která mají infinitiv- to jsou všechna slovesa, kromě způsobových ( modálních) sloves – can, must, may Některá slovesa se ale v běžných situacích NEPOUŽÍVAJÍ v průběhových časech !

6 slovesa, která běžně netvoří průběhové časy
want chtít need potřebovat prefer upřednostňovat like mít rád love milovat hate nenávidět belong patřit někam realise uvědomit si suppose předpokládat know vědět, znát remember pamatovat si, vzpomenout si forget zapomenout see vidět hear slyšet understand rozumět, chápat believe věřit mean znamenat seem zdát se, jevit se

7 pozor na slovesa: HAVE THINK Některá slovesa mají více významů
Podle významu pak mohou nebo nemohou tvořit průběhové časy HAVE A) mít – vlastnit nelze použít průběhový čas (I have a sister) B) součást fráze ( have a shower, have breakfast, have a party, have a drink…) můžeme použít průběhový čas ( They are having breakfast now) THINK A) myslet si – mít názor ( Myslím si, že ….) nelze použít průběhový čas ( I think he is a good student) B) přemýšlet o něčem můžeme použít průběhový čas ( I am thinking about his problem)

8 tvoření průběhového času
Jediným slovesem ve větě v průběhovém čase je sloveso být (am,is, are) , věty tedy tvoříme podle pravidel slovesa být Příklad vyčasování slovesa work v přítomném průběhovém čase : I am working we are working he is working you are working she is working they are working it is working Sloveso být lze samozřejmě stáhnout s podmětem I´m working / He´s working / They´re working …

9 zápor a otázka V krátké odpovědi opakujeme jen sloveso být
ZÁPOR A OTÁZKU TVOŘÍME PODLE PRAVIDEL SLOVESA BÝT ZÁPOR : am not, isn´t , aren´t + gerundium : I am not working we aren´t wprking he is´t working you aren´t working she isn´t working they aren´t working it isn´t working OTÁZKA: am, is , are + podmět + gerundium ? Am I working ? Are we working ? Is he working ? Are you working ? Is she working Are they working ? Is it working ? V krátké odpovědi opakujeme jen sloveso být Are you working ? – Yes I am / No, I am not Is your brother playing in his room? - Yes, he is / No, he isn´t

10 užití přítomného průběhového času
přítomný průběhový čas vyjadřuje děj, který: Probíhá PRÁVĚ TEĎ popisujeme to, co právě děláme my a ostatní popisujeme, co dělají lidé na obrázku ptáme se, co někdo právě dělá Právě studujeme. We are studying now. Učíme se přítomný čas průběhový. We are learning present continuous Teď nehrajeme golf. We aren´t playing golf at the moment. Co teď dělá tvůj kamarád? What is your friend doing ? Píšete teď dopisy? Ne, nepíšeme. Are you writing letters now? No, we aren´t .

11 2) probíhá v SOUČASNÉM ČASOVÉM OBDOBÍ
Srovnáváme to co je „obvykle“ (- v prostém čase) s tím co je „teď“ Teď může znamenat dnes, letos, tento týden, měsíc, toto léto… Obvykle pěstujeme spoustu zeleniny, ale LETOS pěstujeme jen květiny. We usually grow a lot of vegetable, but this year we are growing only flowers. Proč dnes sedíš u okna? Obvykle sedíš vedle dveří ? Why are you sitting near the window today? You usually sit next to the door. 3) vyjadřuje PŘECHODNÝ DĚJ musíme zvážit, zda děj, který chceme vyjádřit je trvalý = prostý čas , nebo přechodný = průběhový čas Babička žije v Plzni - trvalý děj My grandmother LIVES in Pilsen . Sestra žije u přátel než si najde něco na bydlení - přechodný děj My sister IS LIVING with her friends until she finds somewhere to live.

12 4) Vyjadřuje ZMĚNU STAVU
používá se zejména u statistických údajů, hodnocení zjištěného stavu ( naměřené hodnoty a podobně) často používáná slovesa –klesat, stoupat, měnit se –decrease, increase, change Počet lidí bez práce klesá. The number of people without jobs is decreasing. 5) Vyjadřuje BLÍZKOU PLÁNOVANOU BUDOUCNOST ve chvíli, kdy hovoříme vyjadřujeme co máme už předem naplánováno ptáme se na plány někoho dalšího V sobotu hrajeme v Plzni We are playing in Pilsen on Saturday Příští týden navštívím tu výstavu I am visiting the exhibition next weekend Nepojedu vlakem. I am not going by train. Co děláš příští neděli? What are you doing next Sunday?


Stáhnout ppt "PRESENT CONTINUOUS přítomný čas průběhový"

Podobné prezentace


Reklamy Google