Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední škola Oselce Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, 335 01 Nepomuk, www.stredniskolaoselce.cz Projekt: Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0801 Název: Modernizace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední škola Oselce Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, 335 01 Nepomuk, www.stredniskolaoselce.cz Projekt: Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0801 Název: Modernizace."— Transkript prezentace:

1 Střední škola Oselce Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, 335 01 Nepomuk, www.stredniskolaoselce.cz Projekt: Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0801 Název: Modernizace výuky všeobecných a odborných předmětů Název sady: Gramatika a konverzace v anglickém jazyce Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_01_17 Název DUMu: Přítomný čas průběhový Pro obor vzdělávání: 82-51-L/01 UZK, 82-51-L/02 UZD Předmět: Anglický jazyk Ročník: 2. Autor: Daniela Benešová Datum: 09.01.2014

2 Střední škola Oselce Přítomný čas průběhový Present Continuous Tvoření: přítomný čas slovesa být a –ing tvar významového slovesa (příčestí přítomné činné) I am (you are...) + work + -ing

3 Střední škola Oselce Příčestí přítomné činné Je pro všechny osoby stejné; Tvoří se přidáním přípony –ing k infinitivu slovesa. work + -ing = working play + - ing = playing come + -ing = coming get + -ing = getting Do češtiny lze překládat jako pracující, hrající, přicházející atd.

4 Střední škola Oselce V přítomném čase průběhovém se časuje pouze sloveso to be, tvar příčestí zůstává pro všechny osoby a obě čísla stejný; Sloveso to be může mít plné i stažené tvary: I am (I´am) watching TV. You are (you´re) watching TV. He is (he´s) watching TV. She is (she´s) watching TV. We are (we´re) watching TV. They are (they´re) watching TV.

5 Střední škola Oselce Otázka a zápor přítomného času průběhového Tvoří se stejně jako u slovesa to be: He is coming. (He´s coming.) Is he coming? He is not (isn´t) coming. Otázka se tvoří změnou slovosledu a zápor přidáním záporky not za tvar slovesa to be.

6 Střední škola Oselce Užití: Přítomný čas průběhový vyjadřuje 1) děj právě probíhající: I am working – já pracuji – právě teď (doslova: já jsem pracující, právě v tomto okamžiku) I´m watching TV – dívám se na televizi – právě teď; He´s getting up – právě vstává

7 Střední škola Oselce I´m doing something = teď právě něco dělám, jsem uprostřed činnosti – před nějakou dobou jsem začal a ještě jsem neskončil; → nemusí jít vždy jen o činnost, kterou provádíme v okamžiku, kdy o ní mluvíme, např.: I´m reading a good book. = čtu, tj. mám rozečtenou knihu, čtu ji už několik dní a ještě nějakou dobu ji číst budu

8 Střední škola Oselce 2) označuje děj budoucí, se kterým se počítá, že proběhne: He´s coming tonight. – Přijede dnes večer. I´m leaving tomorrow morning. – Odjíždím zítra ráno. 3) užívá se také pro opakovaný děj jako projev negativního citového postoje: I´am always losing things. – Pořád něco ztrácím. He´s always complaining. – Pořád si na něco stěžuje.

9 Střední škola Oselce Present Continuous používáme s výrazy today, this week, this month, this year, v češtině též nyní, teď, v této době apod.: This year I´m learning Italian. – Letos se učím italsky. She´s studying economy at university now. – Studuje teď ekonomii na universitě. You´re working hard today. – Dnes hodně pracuješ.

10 Střední škola Oselce **P.C. užíváme rovněž se slovesy označujícími změnu, ke které dochází v současné době: get, change, become, increase, rise, fall, grow, improve, begin, start; Is your English getting better? – Zlepšuje se tvá angličtina? I´m beginnig to enjoy it. – Začínám to mít rád. The world population is increasing very fast. – Počet obyvatel roste velmi rychle.

11 Střední škola Oselce NEUŽÍVÁ SE: Obvykle u sloves stavových, tj.: pasivního smyslového vnímání a mentálního postoje nebo stavu a u sloves vztahových: like, love, believe, hate, know, mean, remember; belong, cost, need, own, want, seem, fit, realise, suppose, understand atd. think může mít průběhový tvar ve významu přemýšlet, uvažovat: I´m thinking about it. have může mít průběhový tvar ve vazbách: He´s having a shower now. – Teď se sprchuje. We´re having breakfast. – Zrovna snídáme.

12 Střední škola Oselce Průběhový x prostý čas přít. PRŮBĚHOVÝ se používá pro děj, který probíhá v okamžiku, kdy se mluví, nebo v době okolo tohoto okamžiku: jedná se o časově omezený, dočasný děj; PROSTÝ se užívá pro děj opakovaný, pravidelný a stálý, pro obecně platná, trvalá tvrzení.

13 Střední škola Oselce Příklady: Usually I go to school by bus, but today I´am going by car. My parents live in Prague. I´m living with my friend until I find a place of my own. Water boils at 100 degrees Celsius. The water is boiling, can you turn it off? It rains usually in spring here. It´s raining now, take your umbrella.

14 Střední škola Oselce Zdroj materiálů: PEPRNÍK, J., Angličtina pro pokročilé. Praha, Fortuna, 2004, vyd. 6.., ISBN 80-7168-673-5. MURPHY, R., English Grammar in Use. Third edition. Cambridge University Press, 2006. ISBN 0-521-53762-2. ZÁBOJOVÁ, E.;PEPRNÍK, J.;NANGONOVÁ, S., Angličtina pro jazykové školy I., Praha, Fortuna 1994, 10. vyd. ISBN 80-7168-159-8. Není-li uvedeno jinak, je autorem tohoto materiálu a všech jeho částí, autor uvedený na titulním snímku.


Stáhnout ppt "Střední škola Oselce Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, 335 01 Nepomuk, www.stredniskolaoselce.cz Projekt: Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0801 Název: Modernizace."

Podobné prezentace


Reklamy Google