Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NEPŘÍMÁ ŘEČ Vypracovala: Mgr.Silvie Reitharová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NEPŘÍMÁ ŘEČ Vypracovala: Mgr.Silvie Reitharová"— Transkript prezentace:

1 NEPŘÍMÁ ŘEČ Vypracovala: Mgr.Silvie Reitharová
INDIRECT SPEECH NEPŘÍMÁ ŘEČ Vypracovala: Mgr.Silvie Reitharová

2 VYUŽITÍ NEPŘÍMÉ ŘEČI uvozovací věta - podmínky :
Potřeba sdělit druhé osobě co nám někdo řekl, o co požádal…… skládá se z uvozovací věty a nepřímého sdělení : Řekl, že studuje na univerzitě. - He said , he studied at university Zeptala se, jestli můžeme přijít. - She asked if we could come Poznamenal, že ta hodina byla skvělá. - He noticed , that the lesson had been excellent. uvozovací věta - podmínky : musí být v minulém čase musí obsahovat sloveso smyslového vnímání řekl, zeptal se, požádal, prohlásil, odpověděl, poznamenal ...

3 SLOVESA V UVOZOVACÍCH VĚTÁCH
NEJČASTĚJI POUŽÍVANÁ SLOVESA tell, say - říci ask - zeptat se, požádat answer, reply - odpovědět notice - poznamenat, povšimnout si realize - uvědomit si, zjistit discover - zjistit, objevit

4 ROZDÍL MEZI SAY A TELL Obě slovesa znamenají „ říci “ TELL + osoba
řekl MI ….. , řekl JIM …. He told ME….. , he told THEM…... SAY bez osoby řekl, že…... He said ,…..

5 SOUSLEDNOST ČASOVÁ Při převádění přímé řeči do nepřímé dochází v angličtině k posunu časů posun se řídí následujícími pravidly PŘÍTOMNÉ ČASY se mění na MINULÉ MINULÉ ČASY se mění na PŘEDMINULÉ budoucí čas s WILL se mění na WOULD

6 SOUSLEDNOST ČASOVÁ

7 PŘÍKLADY - přítomné časy :
„I am a clerk.“ „I work in an office.“ „I am preparing for the meeting.“ „ I don´t want to miss it „ „ I am not going to have a speech „ She said she WAS a clerk. She said she WORKED in an office. She said she WAS PREPARING for the meeting She said she DIDN´T WANT to miss it. She said she WASN´T GOING to have a speech.

8 PŘÍKLADY -předpřítomné a minulé časy
„I have earned a lot of money so far this year.“ „ I have never earned so much before „ „I have been working for the company for 10 years.“ „I worked in a factory when I was young.“ „I didn´t earn so much money last year.“ He said he HAD EARNED a lot of money so far THAT YEAR. He said he HAD never EARNED so much before. He said he HAD BEEN WORKING for the company for 10 years. He said he HAD WORKED in a factory when he HAD BEEN young. He said he HADN´ T EARNED so much money THE YEAR BEFORE.

9 PŘÍKLADY - budoucí čas s will
„ I will complete only my work „ „I won´t do your work any more „ „ I will ask my boss for money rise soon „ „ I won´t be late for work so often“ He said he WOULD COMPLETE only HIS work. He told me he WOULDN´ T DO MY work any more. He said he WOULD ASK HIS boss for money rise soon. He promised he WOULDN´ T BE late for work so often.

10 CO VŠE MUSÍME SLEDOVAT PŘI PŘEVODU PŘÍMÉ ŘEČI DO NEPŘÍMÉ ?
ČAS musíme dodržet pravidla souslednosti časové a posunout čas jediná výjimka - OBECNÁ PRAVDA - přítomný čas nemusíme / ale můžeme / posouvat „ Slunce je středem galaxie „ - Řekl, že Slunce je středem galaxie „ The Sun is the middle of the galaxy „ - He said the Sun IS the middle of the galaxy. OSOBNÍ A PŘIVLASTŇOVACÍ ZÁJMENA měním se postoj mluvčího a tak se mění i zájmena „ Můj kabát je nový „ - Řekla, že JEJÍ kabát je nový.“ „ My coat is new. „ - She said HER coat WAS new. ČASOVÉ ÚDAJE časový údaj v přímé řeči se nemusí shodovat s časovým údajem v nepřímé řeči co dnes vnímáme jako „ včera“ budeme zítra vnímat jako „ předevčírem „ 1995 : „ Letos byly bohaté Vánoce „ - Řekli, že TEN ROK byly bohaté vánoce“ 1995 : „ It WAS rich Christmas this year.“ They said it had been rich Christmas THAT YEAR

11 POSUN ČASOVÝCH ÚDAJŮ THIS - se posouvá na THAT
THIS YEAR / letos / = THAT YEAR / tamten rok / THIS WEEK / tento týden/ = THAT WEEK / tamten týden / LAST- se posouvá na THE……..BEFORE LAST YEAR / loni / = THE YEAR BEFORE LAST MONTH / minulý měsíc / = THE MONTH BEFORE YESTERDAY / včera / = THE DAY BEFORE NEXT- se posouvá na THE ……..AFTER NEXT WEEK / příští týden / = THE WEEK AFTER TOMORROW / zítra / = THE DAY AFTER

12 představte si, že následující věty řekl James vám, přetlumočte, co vám řekl
„I am a student“ He said / he told me he WAS a student. „I wrote three long letters yesterday“ He said / he told me he HAD WRITTEN three long letters THE DAY BEFORE. „ I don´t live in a big city „ He said / he told me he DIDN´ T LIVE in a big city. „ I won´t go with you „ He said / he told me he WOULDN´ T GO with ME / US „I have been reading the book from your sister for a month.“ He said / he told me he HAD BEEN READING the book from MY sister for a month. „ My parents didn´t go on holiday last year.“ he said / he told me HIS parents HADN´ T GONE on holiday THE YEAR BEFORE. „My best friend will stay in Prague till June.“ He said / he told me HIS best friend WOULD STAY in Prague till June.


Stáhnout ppt "NEPŘÍMÁ ŘEČ Vypracovala: Mgr.Silvie Reitharová"

Podobné prezentace


Reklamy Google