Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Martin Krčmař. Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Martin Krčmař. Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková."— Transkript prezentace:

1 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Martin Krčmař. Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace. Materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK 1.5 – EU peníze středním školám, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0879. THIRD CONDITIONAL (TŘETÍ PODMÍNKOVÁ VĚTA) duben 2013VY_32_INOVACE_AGJ_140116

2 Třetí podmínková věta (Third Conditional) Najděte a vyznačte slovesa. I didn‘t know the answer. If I had known the answer, I would have told you. It started raining so we didn‘t go out. If it hadn‘t started raining, we would have gone out. My grandma lived in the country all her life. If she had lived in the city, she wouldn‘t have been happy. I didn‘t see you in the street. If I had seen you, I would have said hello. The view was wonderful. If I had brought a camera, I would have taken some photos.

3 Třetí podmínková věta (Third Conditional) Najděte a vyznačte slovesa. I didn‘t know the answer. If I had known the answer, I would have told you. It started raining so we didn‘t go out. If it hadn‘t started raining, we would have gone out. My grandma lived in the country all her life. If she had lived in the city, she wouldn‘t have been happy. I didn‘t see you in the street. If I had seen you, I would have said hello. The view was wonderful. If I had brought a camera, I would have taken some photos.

4 Třetí podmínkové souvětí používáme, když mluvíme o nereálných věcech v minulosti, o tom, co by bývalo bylo, kdyby.... Říká, jaká situace by nastala, kdyby podmínka byla splněna (ale je jasné, že splněna nebyla, takže k dané věci vůbec nedošlo). If I had known the answer, I would have told you. = Kdybych byl znal odpověď, byl bych ti ji řekl. (ale neznal jsem ji a nemohl jsem ti ji tedy říci) If it hadn‘t started raining, we would have gone out. = Kdyby nezačalo pršet, byli bychom šli ven. (ale začalo pršet a nikam jsme nešli) If she had lived in the city, she wouldn‘t have been happy. = Kdyby byla žila ve městě, nebyla by bývala šťastná. (ale žila na venkově a šťastná byla) If I had seen you, I would have said hello. = Kdybych tě byl viděl, byl bych tě pozdravil. (ale neviděl jsem tě a tedy jsem tě nepozdravil) If I had brought a camera, I would have taken some photos. = Kdybych si byl vzal fotografický aparát, byl bych to vyfotil. PRAVIDLA A PŘÍKLADY

5 Třetí podmínková věta I would have said hello if I had seen you, Podmiňovací způsob s WOULD HAVE + 3. tvarem v hlavní větě Předminulý čas ve vedlejší větě se spojkou IF (kdyby byl) I would have told youif I had known the answer. We would have gone outif it hadn‘t started raining. She wouldn‘t have been happyif she had lived in the city. I‘d have taken some photosif I had brought a camera.

6 Pořadí vět v souvětí je možné změnit – v tom případě po vedlejší větě píšeme čárku, slovesné časy zůstávají beze změny. If I had seen you, I would have said hello. Předminulý čas ve vedlejší větě se spojkou IF (kdyby byl), Podmiňovací způsob s WOULD HAVE + 3. tvarem v hlavní větě If I had known the answer,I would have told you. If it hadn‘t started raining,we would have gone out. If she had lived in the city,she wouldn‘t have been happy. If I had brought a camera,I‘d have taken some photos.

7 Doplňte druhou polovinu souvětí jednou z frází v tabulce ve tvaru WOULD HAVE + 3. tvar. If there had been a good film on TV last night, we would have watched it. If it hadn‘t rained so much,____________________________________ If I had known that George had to get up early,____________________ If I hadn‘t studied hard,_______________________________________ If she had been hungry,_______________________________________ If we had saved more money,__________________________________ we (watch) itI (not pass) my exams We (buy) a bigger houseour holiday (be) nicer She (eat) somethingI (wake) him up

8 Řešení If there had been a good film on TV last night, we would have watched it. If it hadn‘t rained so much, our holiday would have been nicer. If I had known that George had to get up early, I would have waken him up. If I hadn‘t studied hard, I wouldn‘t have passed my exams. If she had been hungry, she would have eaten something. If we had saved more money, we would have bought a bigger house.

9 Doplňte druhou polovinu souvětí jednou z frází v tabulce ve předminulém čase. I would have been late for school if I had missed the bus in the morning. I took a taxi but the traffic was terrible. It would have been quicker if____________ The accident wouldn‘t have happened if_________________________________ I would have passed my exam if_______________________________________ What would you have done if__________________________________________ We would have bought a bigger house if_________________________________ I (miss) the bus in the morning I (study) hard We (save) more moneyI (walk) The driver in front (not stop) suddenlyyou (lose) your job

10 Řešení I would have been late for school if I had missed the bus in the morning. I took a taxi but the traffic was terrible. It would have been quicker if I had walked. The accident wouldn‘t have happened if the driver in front hadn‘t stopped suddenly. I would have passed my exam if I had studied hard. What would you have done if you had lost your job? We would have bought a bigger house if we had saved more money.

11 Doplňte správné tvary sloves v závorkách do podmínkových souvětí. 1)I didn‘t know you were in hospital last week. If I _________________ (know) about it, I __________________ (go) to visit you. 2)I didn‘t know that Jessica split up with her boyfriend because you didn‘t tell me. I ________________________ (not ask) her about him if you_________________ (tell) me. 3)You didn‘t have any breakfast – that‘s why you were hungry at school. If you ___________________ (eat) some breakfast, you ___________________ (not be) hungry at school. 4)She didn‘t take a taxi because she didn‘t have any money on her. She ___________________ (take) a taxi if she ___________________ (have) some money on her. 5)They weren‘t tired last night – that‘s why they stayed up late. If they __________________ (be) tired last night, they _____________________ (not stay) up so late and they _____________________ (go) to bed.

12 Řešení 1)I didn‘t know you were in hospital last week. If I had known about it, I would have gone to visit you. 2)I didn‘t know that Jessica split up with her boyfriend because you didn‘t tell me. I wouldn‘t have asked her about him if you had told me. 3)You didn‘t have any breakfast – that‘s why you were hungry at school. If you had eaten some breakfast, you wouldn‘t have been hungry at school. 4)She didn‘t take a taxi because she didn‘t have any money on her. She would have taken a taxi if she had had some money on her. 5)They weren‘t tired last night - that‘s why they stayed up late. If they had been tired last night, they wouldn‘t have stayed up so late and they would have gone to bed.

13 HASHEMI, Louise. English Grammar in Use Supplementary Exercises With Answers. London: Cambridge University Press, 2004. ISBN 0 521 75548 4. MURPHY, Raymond. English Grammar in Use With Answers. London: Cambridge University Press, 1994. ISBN 0 521 43680 X. http://www.helpforenglish.cz/article/2006051701-podminkove-vety-uvod-a-prehled POUŽITÁ LITERATURA


Stáhnout ppt "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Martin Krčmař. Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková."

Podobné prezentace


Reklamy Google