Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podmínkové věty -Conditionals-.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podmínkové věty -Conditionals-."— Transkript prezentace:

1 Podmínkové věty -Conditionals-

2 Zero conditional (nultý kondicionál)
vyjadřuje obecné pravdy, stálé pravdy nebo vědecká fakta používáme ho, když chceme říct, co dělám, když…. (Když mám hlad, dám si něco k jídlu.) spojka IF = když (vždycky když, kdykoliv) obě věty, hlavní i vedlejší bývají v přítomném čase (protože je to stálá pravda) If you want to get a good grade, you need to do some studying. - Když chceš dobrou známku, potřebuješ se učit. If I need the cash, I go to the bank. – Když potřebuji peníze, jdu do banky. Water boils if you heat it to 100 degrees. - Voda se vaří když ji zahřejete na 100 stupňů. POZNÁMKA: Pokud souvětí začíná větou hlavní, tak se před IF NEPÍŠE čárka!!! - platí to u všech kondicionálů vedlejší podmínková věta hlavní věta If I am hungry, I have something to eat. přítomný čas

3 First conditional (první kondicionál)
používáme ho pro reálné, možné podmínky říkáme jím, co udělám, jestli… (Jestli bude zítra pršet, zůstanu doma.) spojka IF = jestli (jestliže) tyto věty nejčastěji mluví o budoucnosti hlavní věta je tedy v budoucím čase, vedlejší je však v čase přítomném If I miss the train, I will be late for school. - Jestli mi ujede vlak, přijdu pozdě do školy. I'll be very happy if you help me. - Budu moc rád, jestli mi pomůžeš. If he returns tomorrow, we will celebrate. - Jestli se zítra vrátí, budeme oslavovat. hlavní věta zde říká, že daná věc nastane, bude-li splněna podmínka protože je podmínka uskutečnitelná, je možné, že k činnosti v hlavní větě skutečně dojde vedlejší podmínková věta hlavní věta If it rains tomorow, I will stay at home. přítomný čas budoucí čas s will

4 Second conditional (druhý kondicionál)
při používání druhého kondicionálu mluvíme o nereálných věcech mluvíme o tom, co by bylo, kdyby… (Kdybych měl víc času, učil bych se anglicky každý den.) říká, co by bylo teď, kdyby podmínka byla splněna ( ale splněna není a tak se tak nestalo) spojka IF = kdyby tyto věty mluví o přítomnosti v hlavní větě užíváme podmiňovací způsob, ve vedlejší se používá minulý čas If I was hungry, I would have something to eat. - Kdybych měl hlad, dal bych si něco k jídlu. If I had a lot of money, I would buy a house. - Kdybych měl hodně peněz, koupil bych si dům. He would do it if they paid him well. - Udělal by to, kdyby ho dobře zaplatili. uvádí se zde situace, ke kterým nedojde, protože není splněna podmínka vedlejší podmínková věta hlavní věta If I had more time, I would study English every day. minulý čas podmiňovací způsob

5 Third conditional (třetí kondicionál)
mluví o ještě více nereálných podmínkách a to o těch, které jsou již záležitostí minulosti říká tedy, co by bývalo bylo, kdyby bývala byla splněna podmínka je jasné, že podmínka splněna nebyla a tak k dané věci vůbec nedošlo (Kdyby se býval víc snažil, byl by ten závod vyhrál.) spojka IF= kdyby býval (kdyby byl) tyto věty mluví o minulosti v hlavní větě je minulý podmiňovací způsob (would have + příčestí minulé), ve vedlejší větě se používá předminulý čas If I had studied more, I would have passed the test. - Kdybych se býval učil, byl bych ten test prošel. (Ale neučil jsem se a tak jsem ho neprošel.) If I had had a lot of money, I would have bought a house. - Kdybych býval měl hodně peněz, byl bych si koupil dům. (Ale peníze jsem neměl a dům jsem si tedy nekoupil.) She would have helped him if he had asked. - Byla by mu pomohla kdyby se jí býval zeptal. (Ale nezeptal se jí, a ona mu tedy nepomohla.) vedlejší podmínková věta hlavní věta If he had tried harder, he would have won the race. předminulý čas minulý podmiňovací způsob (WOULD HAVE + příčestí minulé)

6 Srovnání kondicionál vedlejší podmínková věta hlavní věta nultý
přítomný čas If I’m thirsty, Když mám žízeň, I have some beer. piju pivo. první Jestli budu mít žízeň, will I’ll have some beer. dám si pivo. druhý minulý čas If I was thirsty, Kdybych měl žízeň, would I would have some beer. dal bych si pivo. třetí předminulý čas If I had been thirsty, Kdybych býval měl žízeň, would have done I would have had some beer. byl bych si dal pivo.

7 When vs. IF Rozdílné vlastnosti
When - časová spojka x IF – podmínková spojka Rozdílné vlastnosti When je spojka časová a If podmínková, ale obě se do češtiny překládají jako když. Když je spojka časová a měla by být přeložena WHEN. Jenže často vlastně nechceme říct KDYŽ ve smyslu AŽ, ale KDYŽ ve smyslu JESTLI. Je proto nutné zapamatovat si tato pravidla: WHEN = když / až Neřešíme, jestli se něco stane, ale kdy se to stane. IF = když / pokud / jestli Zde není otázkou, kdy se něco stane, ale jestli se to vůbec stane. Příklady: When I see him, I will tell him to call you. Až (když) jej uvidím, řeknu mu, aby ti zavolal. If I see him, I will tell him to call you. Pokud (když) jej uvidím, řeknu mu, aby ti zavolal.

8 Společné vlastnosti a) Není po nich (většinou) budoucí čas (will)
If I will see him, I will tell him to call you. If I see him, I will tell him to call you. When I will see him, I will tell him to call you. When I see him, I will tell him to call you. Vyjímky: 1)Věta s If není podmínková (může být např. předmětná) Př. I don't know if he will give me the money. - Nevím co? - Jestli mi zaplatí. Není to podmínka (za jakých podmínek?) ale předmět věty. Není důvod, proč by zde nemohl být budoucí čas. Ale: If he gives me the money, I will buy a new jacket. - zde je to již podmínková věta, a zde opravdu budoucí čas s WILL být nemůže. 2) Vedlejší věta s When není časová, ale předmětná. I don't know when he will give me the money. - Nevím co? - Kdy mi dá peníze -vedlejší věta předmětná, nikoliv časová. WILL zde normálně bude. When he gives me the money, I will buy a new jacket. - Zde se již jedná o časovou větu, a v té skutečně WILL po WHEN být nemůže.

9 b) Není po nich (většinou) podmínka (WOULD)
Místo WOULD bude minulý čas. If I would see him, I would tell him to call you. If I saw him, I would tell him to call you. Vyjíkmy: stejné jako ubudoucího času He didn't tell us if he would be back in time for dinner. - Neřekl nám co? - Jestli se včas vrátí. Není to podmínka (za jakých podmínek?) ale předmět věty. Není důvod, proč by zde nemohlo být WOULD (je to vyjáření budoucnosti v minulém čase). If he was back in time for dinner... - zde je to již podmínková věta, a zde opravdu WOULD být nemůže. POZOR: Stejně existuje několik vzácných případů, kde se i v podmínkových větách používá WILL: Do it if you will. - Udělej to, jestli chceš. - zde však WILL není budoucí čas! Ve formální psané angličtině se někdy používá i tvar IF YOU SHOULD/WOULD (například v obchodních dopisech).


Stáhnout ppt "Podmínkové věty -Conditionals-."

Podobné prezentace


Reklamy Google