Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podmínkové věty -Conditionals-. Zero conditional (nultý kondicionál) vyjadřuje obecné pravdy, stálé pravdy nebo vědecká faktavyjadřuje obecné pravdy,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podmínkové věty -Conditionals-. Zero conditional (nultý kondicionál) vyjadřuje obecné pravdy, stálé pravdy nebo vědecká faktavyjadřuje obecné pravdy,"— Transkript prezentace:

1 Podmínkové věty -Conditionals-

2 Zero conditional (nultý kondicionál) vyjadřuje obecné pravdy, stálé pravdy nebo vědecká faktavyjadřuje obecné pravdy, stálé pravdy nebo vědecká fakta používáme ho, když chceme říct, co dělám, když…. (Když mám hlad, dám si něco k jídlu.) používáme ho, když chceme říct, co dělám, když…. (Když mám hlad, dám si něco k jídlu.) spojka IF = když (vždycky když, kdykoliv) obě věty, hlavní i vedlejší bývají v přítomném čase (protože je to stálá pravda)obě věty, hlavní i vedlejší bývají v přítomném čase (protože je to stálá pravda) If you want to get a good grade, you need to do some studying. - Když chceš dobrou známku, potřebuješ se učit. If I need the cash, I go to the bank. – Když potřebuji peníze, jdu do banky. Water boils if you heat it to 100 degrees. - Voda se vaří když ji zahřejete na 100 stupňů. POZNÁMKA: Pokud souvětí začíná větou hlavní, tak se před IF NEPÍŠE čárka!!! - platí to u všech kondicionálů vedlejší podmínková věta hlavní věta If I am hungry, I have something to eat. přítomný čas

3 First conditional (první kondicionál) používáme ho pro reálné, možné podmínkypoužíváme ho pro reálné, možné podmínky říkáme jím, co udělám, jestli… (Jestli bude zítra pršet, zůstanu doma.)říkáme jím, co udělám, jestli… (Jestli bude zítra pršet, zůstanu doma.) spojka IF = jestli (jestliže) tyto věty nejčastěji mluví o budoucnosti tyto věty nejčastěji mluví o budoucnosti hlavní věta je tedy v budoucím čase, vedlejší je však v čase přítomnémhlavní věta je tedy v budoucím čase, vedlejší je však v čase přítomném If I miss the train, I will be late for school. - Jestli mi ujede vlak, přijdu pozdě do školy. I'll be very happy if you help me. - Budu moc rád, jestli mi pomůžeš. If he returns tomorrow, we will celebrate. - Jestli se zítra vrátí, budeme oslavovat. hlavní věta zde říká, že daná věc nastane, bude-li splněna podmínkahlavní věta zde říká, že daná věc nastane, bude-li splněna podmínka protože je podmínka uskutečnitelná, je možné, že k činnosti v hlavní větě skutečně dojdeprotože je podmínka uskutečnitelná, je možné, že k činnosti v hlavní větě skutečně dojde vedlejší podmínková věta hlavní věta If it rains tomorow,I will stay at home. přítomný časbudoucí čas s will

4 Second conditional (druhý kondicionál) při používání druhého kondicionálu mluvíme o nereálných věcechpři používání druhého kondicionálu mluvíme o nereálných věcech mluvíme o tom, co by bylo, kdyby… (Kdybych měl víc času, učil bych se anglicky každý den.)mluvíme o tom, co by bylo, kdyby… (Kdybych měl víc času, učil bych se anglicky každý den.) říká, co by bylo teď, kdyby podmínka byla splněna ( ale splněna není a tak se tak nestalo)říká, co by bylo teď, kdyby podmínka byla splněna ( ale splněna není a tak se tak nestalo) spojka IF = kdyby tyto věty mluví o přítomnostityto věty mluví o přítomnosti v hlavní větě užíváme podmiňovací způsob, ve vedlejší se používá minulý časv hlavní větě užíváme podmiňovací způsob, ve vedlejší se používá minulý čas If I was hungry, I would have something to eat. - Kdybych měl hlad, dal bych si něco k jídlu. If I had a lot of money, I would buy a house. - Kdybych měl hodně peněz, koupil bych si dům. He would do it if they paid him well. - Udělal by to, kdyby ho dobře zaplatili. uvádí se zde situace, ke kterým nedojde, protože není splněna podmínkauvádí se zde situace, ke kterým nedojde, protože není splněna podmínka vedlejší podmínková věta hlavní věta If I had more time,I would study English every day. minulý časpodmiňovací způsob

5 Third conditional (třetí kondicionál) mluví o ještě více nereálných podmínkách a to o těch, které jsou již záležitostí minulostimluví o ještě více nereálných podmínkách a to o těch, které jsou již záležitostí minulosti říká tedy, co by bývalo bylo, kdyby bývala byla splněna podmínkaříká tedy, co by bývalo bylo, kdyby bývala byla splněna podmínka je jasné, že podmínka splněna nebyla a tak k dané věci vůbec nedošlo (Kdyby se býval víc snažil, byl by ten závod vyhrál.)je jasné, že podmínka splněna nebyla a tak k dané věci vůbec nedošlo (Kdyby se býval víc snažil, byl by ten závod vyhrál.) spojka IF= kdyby býval (kdyby byl) tyto věty mluví o minulostityto věty mluví o minulosti v hlavní větě je minulý podmiňovací způsob (would have + příčestí minulé), ve vedlejší větě se používá předminulý časv hlavní větě je minulý podmiňovací způsob (would have + příčestí minulé), ve vedlejší větě se používá předminulý čas If I had studied more, I would have passed the test. - Kdybych se býval učil, byl bych ten test prošel. (Ale neučil jsem se a tak jsem ho neprošel.) If I had had a lot of money, I would have bought a house. - Kdybych býval měl hodně peněz, byl bych si koupil dům. (Ale peníze jsem neměl a dům jsem si tedy nekoupil.) She would have helped him if he had asked. - Byla by mu pomohla kdyby se jí býval zeptal. (Ale nezeptal se jí, a ona mu tedy nepomohla.) vedlejší podmínková věta hlavní věta If he had tried harder,he would have won the race. předminulý časminulý podmiňovací způsob (WOULD HAVE + příčestí minulé)

6 Srovnání kondicionál vedlejší podmínková věta hlavní věta nultý přítomný čas If I’m thirsty, Když mám žízeň, přítomný čas I have some beer. piju pivo. první přítomný čas If I’m thirsty, Jestli budu mít žízeň, will I’ll have some beer. dám si pivo. druhý minulý čas If I was thirsty, Kdybych měl žízeň, would I would have some beer. dal bych si pivo. třetí předminulý čas If I had been thirsty, Kdybych býval měl žízeň, would have done I would have had some beer. byl bych si dal pivo.

7 When vs. IF When - časová spojka xIF – podmínková spojka Rozdílné vlastnosti When je spojka časová a If podmínková, ale obě se do češtiny překládají jako když. Když je spojka časová a měla by být přeložena WHEN. Jenže často vlastně nechceme říct KDYŽ ve smyslu AŽ, ale KDYŽ ve smyslu JESTLI. Je proto nutné zapamatovat si tato pravidla: WHEN = když / až Neřešíme, jestli se něco stane, ale kdy se to stane. IF = když / pokud / jestli Zde není otázkou, kdy se něco stane, ale jestli se to vůbec stane. Příklady: When I see him, I will tell him to call you. Až (když) jej uvidím, řeknu mu, aby ti zavolal. If I see him, I will tell him to call you. Pokud (když) jej uvidím, řeknu mu, aby ti zavolal.

8 Společné vlastnosti a) Není po nich (většinou) budoucí čas (will) If I will see him, I will tell him to call you. If I see him, I will tell him to call you. When I will see him, I will tell him to call you. When I see him, I will tell him to call you. Vyjímky: 1)Věta s If není podmínková (může být např. předmětná) Př. I don't know if he will give me the money. - Nevím co? - Jestli mi zaplatí. Není to podmínka (za jakých podmínek?) ale předmět věty. Není důvod, proč by zde nemohl být budoucí čas. Ale: If he gives me the money, I will buy a new jacket. - zde je to již podmínková věta, a zde opravdu budoucí čas s WILL být nemůže. 2) Vedlejší věta s When není časová, ale předmětná. Př. I don't know when he will give me the money. - Nevím co? - Kdy mi dá peníze - vedlejší věta předmětná, nikoliv časová. WILL zde normálně bude. Ale: When he gives me the money, I will buy a new jacket. - Zde se již jedná o časovou větu, a v té skutečně WILL po WHEN být nemůže.

9 b) Není po nich (většinou) podmínka (WOULD) Místo WOULD bude minulý čas. If I would see him, I would tell him to call you. If I saw him, I would tell him to call you. Vyjíkmy: stejné jako ubudoucího času He didn't tell us if he would be back in time for dinner. - Neřekl nám co? - Jestli se včas vrátí. Není to podmínka (za jakých podmínek?) ale předmět věty. Není důvod, proč by zde nemohlo být WOULD (je to vyjáření budoucnosti v minulém čase). If he was back in time for dinner... - zde je to již podmínková věta, a zde opravdu WOULD být nemůže. POZOR: Stejně existuje několik vzácných případů, kde se i v podmínkových větách používá WILL: Do it if you will. - Udělej to, jestli chceš. - zde však WILL není budoucí čas! Ve formální psané angličtině se někdy používá i tvar IF YOU SHOULD/WOULD (například v obchodních dopisech).


Stáhnout ppt "Podmínkové věty -Conditionals-. Zero conditional (nultý kondicionál) vyjadřuje obecné pravdy, stálé pravdy nebo vědecká faktavyjadřuje obecné pravdy,"

Podobné prezentace


Reklamy Google