Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MODAL VERBS Modální- způsobová slovesa Vypracovala: Bc. Hana Kosejková, EU-OP VK-III/2 ICT DUM 192 VY_32_INOVACE_ICT 192.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MODAL VERBS Modální- způsobová slovesa Vypracovala: Bc. Hana Kosejková, EU-OP VK-III/2 ICT DUM 192 VY_32_INOVACE_ICT 192."— Transkript prezentace:

1 MODAL VERBS Modální- způsobová slovesa Vypracovala: Bc. Hana Kosejková, EU-OP VK-III/2 ICT DUM 192 VY_32_INOVACE_ICT 192

2 Rozdělení modálních sloves dělíme na dvě skupiny: dělíme na dvě skupiny: I. PRIMÁRNÍ -vyjadřují do jaké míry má/nemá někdo svobodu vykonávat nějakou činnost, tzn. povinnosti, zákazy, příkazy, možnosti, schopnosti, atd.. I. PRIMÁRNÍ -vyjadřují do jaké míry má/nemá někdo svobodu vykonávat nějakou činnost, tzn. povinnosti, zákazy, příkazy, možnosti, schopnosti, atd.. -pouze v přítomném čase(pokud bychom chtěli použít v minulém a budoucím,nutné použít tzv.OPIS) -pouze v přítomném čase(pokud bychom chtěli použít v minulém a budoucím,nutné použít tzv.OPIS)

3 Rozdělení modálních sloves II. SEKUNDÁRNÍ –vyjadřují do jaké míry je mluvčí přesvědčen o tom, co říká, popř. jeho současný postoj či hodnocení toho, co se už stalo II. SEKUNDÁRNÍ –vyjadřují do jaké míry je mluvčí přesvědčen o tom, co říká, popř. jeho současný postoj či hodnocení toho, co se už stalo -nepoužívají opisy -nepoužívají opisy

4 PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA can-umím, můžu, smím can't-neumím, nemůžu, nesmím must-musím mustn't-nesmím needn't-nemusím should-měl bych shouldn't-neměl bych may-smím (ve formálních otázkách) can-umím, můžu, smím can't-neumím, nemůžu, nesmím must-musím mustn't-nesmím needn't-nemusím should-měl bych shouldn't-neměl bych may-smím (ve formálních otázkách)

5 SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA must-určitě to tak je can't-určitě to tak není may-možná to tak je could-je možné, že to tak je couldn't-není možné, aby to tak bylo must-určitě to tak je can't-určitě to tak není may-možná to tak je could-je možné, že to tak je couldn't-není možné, aby to tak bylo

6 CAN 1,schopnost-umět 1,schopnost-umět Např.I can swim. -Umím plavat. Např.I can swim. -Umím plavat. 2,možnost-moci, mít možnost 2,možnost-moci, mít možnost Např. Can you come tonight? - Můžeš dnes večer přijít? Např. Can you come tonight? - Můžeš dnes večer přijít? 3,svolení-smět, moci, mít 3,svolení-smět, moci, mít V minulém čase používáme COULD V minulém čase používáme COULD Pro jiné časy, infinitivy apod. používáme BE ABLE TO Pro jiné časy, infinitivy apod. používáme BE ABLE TO

7 CAN´T Zápor slovesa can Zápor slovesa can 1,neschopnost-neumět 1,neschopnost-neumět I can't swim. - Neumím plavat. I can't swim. - Neumím plavat. 2,nemít možnost-nemoci 2,nemít možnost-nemoci I can't come tonight. - Dnes večer nemůžu přijít. I can't come tonight. - Dnes večer nemůžu přijít. 3,zákaz,nemít svolení-nesmět, nemít dovoleno 3,zákaz,nemít svolení-nesmět, nemít dovoleno V minulém čase používáme COULDN´T V minulém čase používáme COULDN´T Jako opis používáme vazbu BE (NOT) ALLOWED TO(nemít dovoleno) Jako opis používáme vazbu BE (NOT) ALLOWED TO(nemít dovoleno)

8 MUST 1,příkaz-muset 1,příkaz-muset Např. You must be quiet. - Musíš být tiše. Např. You must be quiet. - Musíš být tiše. 2,důrazná slova-dát někomu důraznou radu,tedy že je moc důležité aby to udělal 2,důrazná slova-dát někomu důraznou radu,tedy že je moc důležité aby to udělal Např. You must study every day if you want to learn something. -Musíš se každý den učit, když se chceš něco naučit. Např. You must study every day if you want to learn something. -Musíš se každý den učit, když se chceš něco naučit.

9 MUST vs.HAVE TO V přítomném čase lze použít buď modál MUST nebo vazbu HAVE TO. Mezi nimi je však drobný významový rozdíl. Zatímco MUST vždy povinnost uděluje, přikazuje (povinnost vychází od mluvčího), HAVE TO ji pouze oznamuje (povinnost vychází z okolností, pravidel, či od jiných mluvčích). V přítomném čase lze použít buď modál MUST nebo vazbu HAVE TO. Mezi nimi je však drobný významový rozdíl. Zatímco MUST vždy povinnost uděluje, přikazuje (povinnost vychází od mluvčího), HAVE TO ji pouze oznamuje (povinnost vychází z okolností, pravidel, či od jiných mluvčích). Např. You must get up. - Musíš vstávat. (mluvčí to přikazuje, jde mu o to, aby dotyčný vstal) You have to get up at six, don't you? - Musíš vstávat v šest, viď? (jedná se o povinnost, která vyplývá z okolností Např. You must get up. - Musíš vstávat. (mluvčí to přikazuje, jde mu o to, aby dotyčný vstal) You have to get up at six, don't you? - Musíš vstávat v šest, viď? (jedná se o povinnost, která vyplývá z okolností

10 MUSN´T 1) Zákaz-MUSTN'T používáme pro zákazy 1) Zákaz-MUSTN'T používáme pro zákazy Např. You mustn't go there. - Nesmíš tam chodit. Např. You mustn't go there. - Nesmíš tam chodit. 2) Důrazná rada 2) Důrazná rada -opisem pro MUST je HAVE TO, opisem pro MUSTN'T ale není (not) HAVE TO, ale BE (not) ALLOWED TO. Záporný opis HAVE TO znamená 'nemuset'. Význam vazby HAVE TO se tedy shoduje s českým modálem MUSET a jeho záporem NEMUSET. MUSÍM = HAVE TO NEMUSÍM = I DON'T HAVE TO -opisem pro MUST je HAVE TO, opisem pro MUSTN'T ale není (not) HAVE TO, ale BE (not) ALLOWED TO. Záporný opis HAVE TO znamená 'nemuset'. Význam vazby HAVE TO se tedy shoduje s českým modálem MUSET a jeho záporem NEMUSET. MUSÍM = HAVE TO NEMUSÍM = I DON'T HAVE TO

11 NEEDN´T =NEMUSÍM =NEMUSÍM Např. She needn't worry. - Nemusí si dělat starosti. Např. She needn't worry. - Nemusí si dělat starosti. I toto modální sloveso používáme pouze v přítomném čase, vztahovat se však může i k budoucnosti (I needn't go there tomorrow. - Zítra tam nemusím jezdit.) V jiných časech používáme opisy (not) HAVE TO nebo (not) NEED TO. I toto modální sloveso používáme pouze v přítomném čase, vztahovat se však může i k budoucnosti (I needn't go there tomorrow. - Zítra tam nemusím jezdit.) V jiných časech používáme opisy (not) HAVE TO nebo (not) NEED TO..

12 SHOULD / SHOULDN'T - měl bych / neměl bych - měl bych / neměl bych Např.I should study because there's an exam tomorrow. - Měl bych se učit Např.I should study because there's an exam tomorrow. - Měl bych se učit You shouldn't go there. - Neměl bys tam chodit You shouldn't go there. - Neměl bys tam chodit V minulém čase používáme opis BE (not) SUPPOSED TO V minulém čase používáme opis BE (not) SUPPOSED TO.

13 MAY Zdvořilá otázka - smím Zdvořilá otázka - smím Např.May I ask you something? Yes, you may. -Smím se Vás na něco zeptat? - Ano,smíte. Např.May I ask you something? Yes, you may. -Smím se Vás na něco zeptat? - Ano,smíte...


Stáhnout ppt "MODAL VERBS Modální- způsobová slovesa Vypracovala: Bc. Hana Kosejková, EU-OP VK-III/2 ICT DUM 192 VY_32_INOVACE_ICT 192."

Podobné prezentace


Reklamy Google