Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Způsobová slovesa v angličtině MUST Ing. Ivo REJC 25.12. 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Způsobová slovesa v angličtině MUST Ing. Ivo REJC 25.12. 2013."— Transkript prezentace:

1

2 Způsobová slovesa v angličtině MUST Ing. Ivo REJC 25.12. 2013

3 Modální sloveso „muset“- MUST Opakování gramatiky anglického jazyka Tato prezentace slouží k výuce a zopakování či oživení již probraného učiva. Postupuje se bez časového omezení a pomocí stisknutí klávesnice mezerníku. Barevná tlačítka pak slouží k libovolnému postupu vpřed (zelené) nebo zpět (červené) avšak po celých snímcích!

4 Sloveso „MUST “ Sloveso „MUST “  mast   m má několik podobných významů, ve kterých se mírně liší. a) Přísný závazek = musím ( obligation ) - Dnes odpoledne musíme jít nakupovat. We must go shopping. - Ten muž, který přichází, musí být Petr. b) Vysoká pravděpodobnost = určitě to tak bylo/je/bude ( certainity ) The man who is coming must be Petr.

5 Přítomný čas slovesa „must“ Oznamovací věta I must swim. You must do everything Sloveso „MUST“  předchází významové sloveso ve větě.  nemění se ani v jedné osobě. Jednotné číslo 1.osoba - Já 2.osoba - Ty 3.osoba – On Ona To(ono) Tom must go with us. She must read. It must be.

6 We must write homework on Monday. You must play in your room. Množné číslo 1.osoba - My 2.osoba - Vy 3.osoba – Oni, ony, ona ( koťata ) They must see it. - sloveso významové je vždy ve tvaru infinitivu!

7 Tázací věta Must I watch TV? When must you do it? Sloveso „MUST“ má zde funkci a umístění pomocného slovesa  staví se na začátek věty, popř. za tázací zájmeno.  nemění se ani v jedné osobě. Jednotné číslo 1.osoba - Já 2.osoba - Ty Must he go out? Must she ride a bike with us? How much must it eat? 3.osoba – On Ona To(ono)

8 How must you play with your pet? Množné číslo 1.osoba - My 2.osoba - Vy 3.osoba – Oni, ony, ona ( koťata ) Must they watch TV late night? When must we come back?

9 Záporná věta I needn´t tell you anything. You needn´t help me. Sloveso „MUST“ MĚNÍ VÝZNAM SLOVESA NESMÍM/NESMÍ/NESMÍTE!!! Proto se v záporu NEMUSÍM/NEMUSÍŠ/NEMUSÍTE používá výraz „ NEED NOT “ Které může mít zkrácený tvar v podobě „ NEEDN´ T“  Má vlastnosti modálního slovesa ….nemění se ani v jedné osobě. Jednotné číslo 1.osoba - Já 2.osoba - Ty He needn´t go out. She needn´t play with us. It needn´t happen. 3.osoba – On Ona To(ono)

10 You need not play in the living room. Množné číslo 1.osoba - My 2.osoba - Vy 3.osoba – Oni, ony, ona ( koťata ) They need not watch TV late night. We needn´t buy such a big house.

11 Záporná věta I mustn´t tell you anything. You mustn´t help me. Sloveso „ MUST “ má i zde funkci a umístění pomocného slovesa.   ! !!MĚNÍ SE VÝZNAM SLOVESA NA NESMÍM/NESMÍ/NESMÍTE  „ MUST“ může mít zkrácený tvar v podobě „ MUSTN´ T“  nemění se ani v jedné osobě. Jednotné číslo 1.osoba - Já 2.osoba - Ty He mustn´t go out. They mustn´t play with us. 3.osoba – On Oni

12 Cvičení: Teď Vás čeká několik cvičení, na kterých si ověříte zvládnutí látky: Jednotlivá cvičení se od sebe liší a budou vždy uvedena pokyny k vypracování

13 Cvičení č.1: V tomto cvičení budete pouze opakovat. Po stisknutí mezerníku se Vám objeví anglická věta, vy si ji sami přeložíte a teprve poté si dalším stisknutím vyvoláte správnou variantu. Toto cvičení není hodnoceno. 3. Tom needn´t speak with Elise. 1. They must help us. 2.Susan must write homework in the evening. 4.Peter must never swim in deep water. Oni nám musí pomoci. Zuzana musí psát domácí úkol večer. Tom nemusí mluvit s Elise. Petr nikdy nesmí plavat v hluboké vodě. 5. Must they come tomorrow? 6. Must I meet with him? Musí přijít zítra? Musím se s ním setkat?

14 Cvičení č.2 Po stisknutí mezerníku se Vám objeví česká věta, vy si ji sami přeložíte a teprve poté si dalším stisknutím vyvoláte správnou variantu. Toto cvičení není hodnoceno. 1. Musím vám pomáhat pokaždé, když chcete? 2. Nesmíš dělat takové věci. 3. Lukáš vůbec nemusí chodit ven. 4. Kdy musí jít do práce? 5. Musíte použít vedlejší vchod. 6. Proč nám nesmí Marie pomoci? Must I help you everytime you want? You mustn´t do such things. Lucas needn´t go out at all. When must they go to work? You must use the next entrance. Why mustn´t Mary help us?

15 Cvičení č.3 Po stisknutí mezerníku se Vám objeví česká věta spolu s dvěma variantami překladu. Jen jedna varianta je správná. Určete která a poté stiskněte mezerník. Semafor vám určí správnou odpověď. Toto cvičení není hodnoceno. 1.Můj bratr musí hrát tenis, a)My brother musts play tennis. b)My brother must play tennis. 2. Petr s Michalem nemusí jít s námi. a)Peter and Michael mustn´t go with us. b)Peter and Michael need not go with us. 3. Musíme si hrát s Hansem? a)Must we play with Hans? b)Do we must play with Hans? 4. Tam autem jet nesmíme. a)We don´t must get by car there b)We mustn´t get by car there.

16 5. Jak s ní musí mluvit? a)How they must talk to her? b)How must they talk to her? 6.Nesmím zpívat, když mne někdo slyší. a)I needn´t sing when somebody can hear me. b)I must not sing when somebody can hear me. 7. Co s tou záležitostí musíme dělat? a)What must we do with that matter? b)What do we must do with that matter? 8. Nesmím mít s tebou nic společného. 1.I mustn´t have anything common with you. 2.I needn´t have anything common with you. 9. Nemusím mít s tebou nic společného. 1.I needn´t have anything common with you. 2.I mustn´t have anything common with you.

17 Pou ž ité zdroje: [1] A Practical English Grammar; A.J.Thomson, A.V.Marinet, Oxford University Press 1991 [2] Cvičebnice anglické gramatiky; Sarah Peters, Tomáš Gráf, POLYGLOT 1998


Stáhnout ppt "Způsobová slovesa v angličtině MUST Ing. Ivo REJC 25.12. 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google