Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Označení materiálu: VY_32_INOVACE_KASPE_ANGLICTINA1_17

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Označení materiálu: VY_32_INOVACE_KASPE_ANGLICTINA1_17"— Transkript prezentace:

1 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_KASPE_ANGLICTINA1_17
Název materiálu: Předmětový tvar osobních zájmen, infinitiv, ing. tvar Tematická oblast: Angličtina 1. ročník – strojírenské obory Anotace: Předmětový tvar osobních zájmen, infinitiv a „ing-tvar patří mezi běžně používané tvary anglické gramatiky. Prezentace slouží k výkladu a procvičování těchto tvarů. Cílem práce je vytvořit podpůrný materiál pro výuku studentů tříletých učebních oborů. Očekávaný výstup: Žák dovede vytvořit uvedené tvary a dovede je používat v anglickém jazyce. Klíčová slova: předmětový tvar osobních zájmen, infinitiv, ing-tvar Metodika: Zpracovaný materiál slouží k výuce a k procvičování předmětových tvarů osobních zájmen, infinitivu a ing-tvaru. Prezentace může být rozeslána žákům elektronicky nebo ji lze prezentovat elektronicky ve výuce. Obor: tříleté učební obory Ročník: 1. Autor: Ing. Petr Kašpar Zpracováno dne: Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla.

2 Předmětový tvar osobních zájmen, infinitiv, „ing“-tvar

3 Předmětový tvar osobních zájmen
Na rozdíl od češtiny existuje v angličtině pro každé osobní zájmeno jen jeden tzv. „předmětový“ tvar . I – me you – you he – him she – her it – it we – us they – them Tyto tvary se používají pokud je osobní zájmeno v předmětu (po předložce).

4 Předmětový tvar osobních zájmen
Přeložte: 1) pro mě 2) s ním 3) o vás 4) s námi 5) pro tebe 6) on mě zná 7) ona ho miluje 8) pomoz nám!

5 Předmětový tvar osobních zájmen
Správné řešení: 1) pro mě – for me 2) s ním – with him 3) o vás – about you 4) s námi – with us 5) pro tebe – for you 6) on mě zná – he knows me 7) ona ho miluje – she loves him 8) pomoz nám! – help us!

6 Infinitiv Infinitiv v angličtině se užívá podobně jako v češtině a stojí před ním částice „to“. to go – jít záporný infinitiv má tvar: not to go - nejít

7 Infinitiv Např. - I want to study. – Chci studovat. - He needs to eat. – On potřebuje jíst. - My s vámi nechceme mluvit. – We don´t want to speak with you. - Oni se to snaží udělat. – They try to do it. - Být či nebýt. – To be or not to be.

8 „ing – tvar“ „ingový – tvar“ se vytvoří přidáním koncovky „ing“ ke slovesu. Vytvoříme tak podstatná jména nebo přídavná jména. speak – speaking (mluvení nebo mluvící) read – reading (čtení nebo čtoucí) do – doing (dělání nebo dělající)

9 „ing – tvar“ Někdy dochází k pravopisným změnám. - zdvojuje se koncová souhláska travel – travelling get up – getting up - odpadá koncové (němé) –e come – coming wake up waking up-


Stáhnout ppt "Označení materiálu: VY_32_INOVACE_KASPE_ANGLICTINA1_17"

Podobné prezentace


Reklamy Google