Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZMAJA_VYTAPENI_04 Název materiálu:Vytápění – tlak II Tematická oblast:Vytápění – 1. ročník Instalatér Anotace:Prezentace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZMAJA_VYTAPENI_04 Název materiálu:Vytápění – tlak II Tematická oblast:Vytápění – 1. ročník Instalatér Anotace:Prezentace."— Transkript prezentace:

1 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZMAJA_VYTAPENI_04 Název materiálu:Vytápění – tlak II Tematická oblast:Vytápění – 1. ročník Instalatér Anotace:Prezentace vysvětluje další pojmy tlaku používané ve vytápění a uvádí příklad výpočtu tlaku Očekávaný výstup:Žák vypočítá příklad hydrostatického tlaku, zná a vysvětlí pojmy tlaku Klíčová slova:přetlak, atmosférický tlak, podtlak Metodika:Slouží jako podklad pro žáky k procvičování v návaznosti na předcházející výklad. Lze rozeslat žákům elektronicky či elektronicky prezentovat ve výuce. Obor:Instalatér Ročník:1. Autor: Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne: 13. 9. 2012 Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Integrovaná střední škola, Slaný

2

3 Tlak - další pojmy ve vytápění Přetlak Podtlak Absolutní tlak Absolutní tlaková nula Absolutní vakuum Hydrostatický tlak Tlakový rozdíl Tlakové ztráty Tlakový přínos Integrovaná střední škola, Slaný

4 Přetlak a podtlak Jedná se o různé úrovně tlaku Při měření hodnoty přetlaku a podtlaku se vychází z hodnoty 100 kPa Přetlak je hodnota tlaku vyšší než 100 kPa Přetlak měříme manometry Podtlak je hodnota tlaku nižší než 100 kPa Podtlak měříme vakuometry Integrovaná střední škola, Slaný

5 Absolutní tlak a absolutní tlaková nula Absolutní tlak je tlak měřený od absolutní tlakové nuly – absolutního vakua k hodnotě podtlaku, normálního atmosférického tlaku nebo přetlaku Absolutní tlaková nula je hodnota podtlaku 100 kPa Absolutní tlaková nula se také nazývá absolutní vakuum Integrovaná střední škola, Slaný

6 Grafické vyjádření pojmů Obr. č.1 Integrovaná střední škola, Slaný

7 Hydrostatický tlak Hydrostatický tlak je tlak sloupce kapaliny závisící pouze na výšce sloupce kapaliny a její hustotě p H = ρ. h. g [Pa] p H …….hydrostatický tlak [Pa] ρ......... hustota kapaliny [kg/m 3 ] h ……… výška sloupce kapaliny [m] g …….. tíhové zrychlení [m/s 2 ] Integrovaná střední škola, Slaný

8 Hydrostatický tlak - příklad Určete hydrostatický tlak 5m sloupce vody při teplotě vody 10°C Hustota vody při teplotě 10°C (ρ = 999,7 kg/m 3 ). * Řešení: p H = ρ.h.g = 999,7. 5. 10 = 49985 Pa = 49,98kPa Výsledný hydrostatický tlak bude 49,98kPa * Údaj o hustotě vyhledáváme v tabulkách Integrovaná střední škola, Slaný

9 Tlakový rozdíl, tlakové ztráty a tlakový přínos V případě měření tlaku mezi dvěma měřenými místy je naměřený rozdíl nazýván tlakový rozdíl. Tlaková ztráta vzniká při tření vody o stěny trubky, průtokem armaturami a dalším zařízením otopné soustavy Tlakový přínos je údaj udávaný u čerpadla, vyjadřuje rozdíl tlaku mezi výtlačnou a sací stranou čerpadla. Integrovaná střední škola, Slaný

10 Odkazy Obrázek č. 1 Tajbr,S. Praha, Sobotáles, 1998, str. 20 Integrovaná střední škola, Slaný

11 Konec prezentace Integrovaná střední škola, Slaný


Stáhnout ppt "Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZMAJA_VYTAPENI_04 Název materiálu:Vytápění – tlak II Tematická oblast:Vytápění – 1. ročník Instalatér Anotace:Prezentace."

Podobné prezentace


Reklamy Google