Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZMAJA_VYTAPENI_16  

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZMAJA_VYTAPENI_16  "— Transkript prezentace:

1 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZMAJA_VYTAPENI_16  
Název materiálu: Historie ústředního vytápění Tematická oblast: Vytápění – 1. ročník Instalatér Anotace: Prezentace popisuje v základních bodech historii vývoj a ústředního vytápění Očekávaný výstup: Žák vysvětlí, jak se postupně vyvíjelo ústřední vytápění Klíčová slova: ohniště, hypokaustum, krb, kamna,vzduch, pára, voda Metodika: Slouží jako podklad pro žáky k procvičování v návaznosti na předcházející výklad. Lze rozeslat žákům elektronicky či elektronicky prezentovat ve výuce. Obor: Instalatér  Ročník: 1.  Autor: Mgr. Jan Zmátlík   Zpracováno dne: Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla.

2 Historie ústředního vytápění

3 Jak to bylo dříve Oheň je od pravěku zdrojem tepla.
Existovala otevřená a krytá ohniště První teplonosnou látkou byly kouřové plyny Jako první zařízení využívající kouřové plyny pro vytápění bylo římské hypokaustum

4 Jak to bylo dříve Jako první zařízení využívající kouřové plyny pro vytápění bylo římské hypokaustum, kde se zpravidla spalovalo dřevo pod vytápěnými prostorami. Kouřové plyny ohřívaly podlahu a následně též stěny, podél kterých byly tyto plyny odváděny ven z budovy. Zařízení existovalo v 1. století př. n. l. ve starém Římě a později v Číně

5 Římské hypokaustum Obr. 1

6 Vytápění - další vývoj Když byla používaná primitivní otevřená nebo jednoduše zakrytá ohniště, nebyl řešen odvod spalin Spaliny se odváděly otvorem ve stropě, začátkem 14. stol. za Karla IV začaly vznikat komíny, používaly se krby a kachlová kamna Ve 14 stol. se na hradě Marburg začalo používat teplovzdušné vytápění

7 Historická zařízení Obr. 2. Ukázky zařízení

8 Teplovzdušné vytápění - historie
Obr. 3

9 Další vývoj vytápění V polovině 17. stol. James Watt začal v Anglii ve své továrně využívat pro vytápění páru V USA ke konci 19. stol začala být používána nízkotlaká pára pro vytápění a též jsou použita první otopná tělesa Ve stejném období je použit litinový článkový kotel Následně začíná být používána pro vytápění horká voda °C

10 Ústřední vytápění u nás
V období mezi 19. a 20 stol. první soustavy ústředního topení Samotížný oběh a otevřené expanzní nádoby Po roce 1945 výraznější rozvoj, avšak až mnohem později v r je ústřední topení v cca 60% bytů

11 Kontrolní otázky 1. Kdy začaly vznikat první komíny? 2. Co je Římské hypokaustum? 3. Která významná osobnost začala s využíváním páry ve vytápění 4. Čím se vyznačoval hrad Marburg?

12 Odpovědi 1. První komíny začaly vznikat začátkem 14. století za Karla IV 2. Římské hypokaustum bylo vytápěcí zařízení kouřovými plyny 3. S využitím páry ve vytápění začal ve své továrně James Watt 4. Hrad Marburg jako první využíval teplovzdušné vytápění

13 Odkazy Obrázek č. 1 Tajbr,S. Praha, Sobotáles, 1998, str. 64

14 Konec prezentace


Stáhnout ppt "Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZMAJA_VYTAPENI_16  "

Podobné prezentace


Reklamy Google