Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZMAJA_VYTAPENI_07 Název materiálu:Teplotní roztažnost Tematická oblast:Vytápění – 1. ročník Instalatér Anotace:Prezentace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZMAJA_VYTAPENI_07 Název materiálu:Teplotní roztažnost Tematická oblast:Vytápění – 1. ročník Instalatér Anotace:Prezentace."— Transkript prezentace:

1 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZMAJA_VYTAPENI_07 Název materiálu:Teplotní roztažnost Tematická oblast:Vytápění – 1. ročník Instalatér Anotace:Prezentace popisuje teplotní roztažnost, řeší roztažnost v příkladu a uvádí význam teplotní roztažnosti v praxi. Očekávaný výstup:Žák vysvětlí zejména pojem dilatace potrubí a zvládne její výpočet Klíčová slova:dilatace, roztažnost potrubí, objemová roztažnost Metodika:Slouží jako podklad pro žáky k procvičování v návaznosti na předcházející výklad. Lze rozeslat žákům elektronicky či elektronicky prezentovat ve výuce. Obor:Instalatér Ročník:1. Autor: Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne: 12. 9. 2012 Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Integrovaná střední škola, Slaný

2

3 Teplotní roztažnost Popisujeme u kapalin i u pevných látek Souvisí se změnou teploty Není u všech látek stejná V případě kapalin závisí také na původním objemu V případě pevných látek např. trubek také na jejich původní délce Integrovaná střední škola, Slaný

4 Objemová teplotní roztažnost Objem kapaliny se zvětšuje jejím zahříváním Z hlediska vytápění je tento jev velmi důležitý vzhledem k bezpečnosti topného systému Změna objemu kapaliny závisí na druhu kapaliny, původním objemu a rozdílu teplot Integrovaná střední škola, Slaný

5 Zobrazení změny objemu Hořák Nádoba s 1kg vody 70°C Nádoba s 1kg vody 10°C Objemový rozdíl Obr. 1 Integrovaná střední škola, Slaný

6 Délková teplotní roztažnost V praxi instalatéra je třeba řešit u potrubí Používáme pojem dilatace V souvislosti s dilatací potrubí je nutné řešení kompenzace dilatace Délková teplotní roztažnost je v případě trubních rozvodů nejvýraznější u plastových materiálů Integrovaná střední škola, Slaný

7 Zobrazení dilatace Původní délka materiáluProdloužení Zkrácení Obr. 2 Integrovaná střední škola, Slaný

8 Výpočet dilatace Vzorec pro výpočet změny délky trubky ΔL = L 1 – L 0 = α. L 0. (t p – t m ) [mm] α=součinitel délkové teplotní roztažnosti* L 0 =délka trubky při montážní teplotě [m] L 1 =délka trubky při provozní teplotě [m] t p =provozní teplota[°C] t m =montážní teplota[°C] *pozn.: údaje se vyhledávají v tabulce Integrovaná střední škola, Slaný

9 Výpočet dilatace Určete změnu délky ocelové trubky, je-li montážní teplota 20°C, maximální provozní teplota 80°C a původní délka trubky 6m. ΔL = α. L 0. (t p – t m ) [mm] ΔL = 0,012. 6. 60 = 4,32mm U ocelové trubky dojde ke změně délky o 4,32mm Integrovaná střední škola, Slaný

10 Součinitele délkové teplotní roztažnosti Obr.3 Integrovaná střední škola, Slaný

11 Kontrolní otázky 1. Co je dilatace? 2.Co musíme znát pro určení dilatace? 3.Kde a proč instalatér dilataci řeší? Integrovaná střední škola, Slaný

12 Kontrolní otázky 1. Dilatace je v praxi pojem pro změnu délky 2.Musíme znát druh materiálu, teplotní rozdíl a původní délku materiálu (trubky) 3.Dilataci je třeba řešit zejména u delších, přímo vedených trubních rozvodů a plastových materiálů Integrovaná střední škola, Slaný

13 Odkazy Obrázek č. 1, 2 - Vlastní tvorba Obrázek č. 3 Tajbr,S. Praha, Sobotáles, 1998, str. 33 Integrovaná střední škola, Slaný

14 Konec prezentace Integrovaná střední škola, Slaný


Stáhnout ppt "Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZMAJA_VYTAPENI_07 Název materiálu:Teplotní roztažnost Tematická oblast:Vytápění – 1. ročník Instalatér Anotace:Prezentace."

Podobné prezentace


Reklamy Google