Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ. ČASOVÁNÍ SLOVES V PŘÍTOMNÉM ČASE PROSTÉM (P RESENT S IMPLE ) - přítomný čas prostý = činnost, která je opakovaná, pravidelná, častá.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ. ČASOVÁNÍ SLOVES V PŘÍTOMNÉM ČASE PROSTÉM (P RESENT S IMPLE ) - přítomný čas prostý = činnost, která je opakovaná, pravidelná, častá."— Transkript prezentace:

1 PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ

2 ČASOVÁNÍ SLOVES V PŘÍTOMNÉM ČASE PROSTÉM (P RESENT S IMPLE ) - přítomný čas prostý = činnost, která je opakovaná, pravidelná, častá nebo se naopak nekoná nikdy nebo jen zřídka…. - sloveso má jen dva tvary: - ve třetí osobě vždy končí na –s (he speaks, she studies, it rains…) - v ostatních osobách se používá pouze jeden tvar (I know, we live, they work, you write) - POZOR!!! sloveso have má ve 3. osobě j.č. tvar has - v záporné větě se používá pomocné sloveso don´t a doesn´t (viz dále) - otázka se tvoří pomocí sloves do a does (viz dále)

3 3. OSOBA J. Č. - většina sloves přibírá pouhé – s např. work – work s play – play s live – live s speak – speak s - slovesa, která ve výslovnosti končí na sykavky /-s, -š, -č, -dž/, přibírají – es watch – watch es teach – teach es finish – finish es - slovesa, která v písmu končí na – o, přibírají také – es go – go es /g ǝ uz/ do – do es /daz/ - u sloves, která končí na souhlásku + y, se koncové –y mění na – i a přidává se – es stud y – stud ies tr y – tr ies

4 kladná věta I speak English. My brother studies French. We go to school by bus. They live in London. You have two brothers. záporná věta (podmět + don´t / doesn´t + sloveso) I don´t speak English. My brother doesn´t study French. We don´t go to school by bus. They don´t live in London. You don´t have two brothers

5 T VOŘENÍ OTÁZKY (tázací slovo) + do / does + podmět + sloveso What do you do? Do you eat meat? Where do you live? Does your sister speak French? When do you get up? Do you go to school by bus? Where does your father work? When do you go to bed on Saturdays?

6 TÁZACÍ VÝRAZY – PRO PŘIPOMENUTÍ (MĚLI BYSTE ZNÁT) What What does she have for breakfast? Where Where do you live? When When do they get up? Who Who do you visit every weekend? What time = When What time do you finish school? How often How often does your sister go to the cinema?

7 VĚTY NA PROCVIČENÍ – Z KLADNÝCH VĚT UTVOŘ ZÁPORNÉ A OPAČNĚ I don´t live in the city center. We speak Polish. My sister studies French. They have a new car. His father teaches Maths. You come from the U.S.A. I get up at 6 o´clock every day. She lives near here. I don´t use dictionaries a lot. Peter watches DVDs every evening. I don´t eat meat. She goes to work by train.

8 V ĚTY NA PROCVIČENÍ - PŘEKLÁDEJ Co děláš? Nemluvím španělsky. Můj bratr má rád psy. Moje sestra učí angličtinu. John si nekupuje knihy, (on) chodí do knihovny. Nepíšu dopisy, píšu e-maily. V kolik hodin (Kdy) vstáváš? Vstávám v půl sedmé ráno. Kde bydlíš? Mluvíte anglicky? Kde pracuješ? Kde pracuje (ona)? Petr končí práci v pět odpoledne. Ona chodí spát v devět hodin. Můj bratr má dvě auta.


Stáhnout ppt "PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ. ČASOVÁNÍ SLOVES V PŘÍTOMNÉM ČASE PROSTÉM (P RESENT S IMPLE ) - přítomný čas prostý = činnost, která je opakovaná, pravidelná, častá."

Podobné prezentace


Reklamy Google