Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přítomný čas prostý.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přítomný čas prostý."— Transkript prezentace:

1 Přítomný čas prostý

2 PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ (PRESENT SIMPLE TENSE)
3.osoba jednotného čísla má koncovku -(e)s, ostatní osoby jsou bez koncovky, tj. = holý infinitiv : jednotné číslo množné číslo 1 2 3 I work we work you work you work he, she, it works they work

3 He does his homework at 5 o´clock.
Poznámka: 1) koncovka 3.osoby -(e)s se čte jako -(e)s množného čísla., tzn. jako: [ s ] - he works, he thinks, he visits, he helps [ z ] - he begins, he loves, he comes [iz ] - he dresses, he watches, he finishes 2) výjimečný pravopis či výslovnost či obojí mají slovesa: he does [daz] he goes [ gƏuz ] he says [ sez ] He does his homework at 5 o´clock.

4 POZOR NA PRAVOPISNOU ZMĚNU !!!
-y na konci slova se mění na -i, předchází-li souhláska, a přidává se koncovka " -es "  he studies, he hurries, ... ALE: he plays Srovnej množné číslo podstatných jmen jako: baby-babies city-cities He plays tennis on Mondays.

5 S + DON'T / DOESN'T + V inf. Zápor I don´t wash up on Sundays.
se tvoří pomocí DON'T / DOESN'T , tzn.: S + DON'T / DOESN'T + V inf. I don´t wash up on Sundays. My mother doesn´t do shopping in Penny. We don´t go to school by train. My parents don´t go to the cinema. My teacher doesn´t wear jeans. Pozn.: Stažené tvary výše uvedené jsou běžnější než tvary plné, tj. DO NOT / DOES NOT.

6 Celé časování tedy vypadá:
He doesn´t work. jednotné číslo množné číslo 1 2 3 I don´t work we don´t work you don´t work you don´t work he, … doesn´t work they don´t work

7 DO / DOES + S + V inf. ……… ? Otázka Do you wash up on Sundays?
se tvoří pomocí DO / DOES , tzn.: DO / DOES S V inf. ……… ? Do you wash up on Sundays? Does your mother do shopping in Penny? Do you go to school by train? Do your parents go to the cinema? Do you smoke? Does your teacher wear jeans?

8 Celé časování tedy vypadá:
Does she work? Celé časování tedy vypadá: jednotné číslo množné číslo 1 2 3 do I work ? do we work ? do you work ? do you work ? does he, … work ? do they work ?

9 V KRÁTKÉ ODPOVĚDI NA OTÁZKU
se užívá také pomoc.slovesa DO / DOES / DON'T / DOESN'T Do you like ice cream? Yes, I do. x No, I don't. Does she know him? Yes, she does. x No, she doesn't.

10 UŽITÍ: every day / morning / Sunday / month / winter / year / ...
Přítomný čas prostý vyjadřuje děj běžný, opakovaný, pravidelný. Typická příslovce jako OFTEN, ALWAYS, USUALLY, SELDOM, NEVER,... stojí před plnovýznamovým slovesem. Dalšími typickými výrazy jsou např.: every day / morning / Sunday / month / winter / year / ... on Sundays, in the morning, at noon, at night, at 6 o'clock

11 Poznámka: Některá slovesa zpravidla netvoří průběhové časy, a proto se užívají v prosté formě. Jsou to: A) like, love, prefer, hate (citové preference, emoce) B) want, know, understand, believe (myšlenkové a duševní pochody) C) see, hear (smyslového vnímání) - často se užívají s CAN

12 PŘELOŽTE: Učím se angličtinu každý den. Tvého tatínka znám dobře.
Nemám ráda špenát. V kolik hodin vstáváš? Chodíš do školy pěšky? Kde pracuje tvůj tatínek? Rozumíš tomu? Věříš mi? Můj strýc pracuje v bance. Často se mě na to ptá. I STUDY ENGLISH EVERY DAY. I KNOW YOUR FATHER WELL. I DON´T LIKE SPINACH. WHAT TIME DO YOU GET UP?. DO YOU WALK TO SCHOOL? WHERE DOES YOUR FATHER WORK? DO YOU UNDERSTAND IT? DO YOU BELIEVE ME? MY UNCLE WORKS IN THE BANK. HE OFTEN ASKS ME ABOUT IT.

13 V kolik hodin vstáváš o víkendu? Ve všední dny obvykle nesnídám.
Co obvykle snídáš? Jezdíš do školy vlakem nebo autobusem? Jak často chodíš k zubaři? Díváš se často na televizi? Jaké knihy obvykle čteš? Mně se to nelíbí. Líbí se ti tenhle obraz? Občas večeříme v restauraci. WHAT TIME O YOU GET UP AT THE WEEKEND? USUALLY I DON´T HAVE BREAKFAST ON WEEKDAYS. WHAT DO YOU USUALLY HAVE FOR BREAKFAST? DO YOU GO TO SCHOOL BY TRAIN OR BY BUS? HOW OFTEN DO YOU GO TO THE DENTIST´S? DO YOU OFTEN WATCH TV? WHAT BOOKS DO YOU USUALLY RAED? I DON´T LIKE IT. DO YOU LIKE THIS PICTURE? SOMETIMES WE HAVE DINNER IN THE RESTAURANT.

14 Já si to číslo nepamatuji. Nosí tvoje babička džíny?
Já tomu nerozumím. Já si to číslo nepamatuji. Nosí tvoje babička džíny? Jezdíte často lyžovat? Máš rád zimu? Poslouchá tvoje maminka často rádio? V neděli často pomáhám mamince vařit. Moje babička plete krásné svetry. Já se nedívám na horory – mám ráda romantické filmy. I DON´T UNDERSTAND IT. I DON´T REMEMBER THE NUMBER. DOES YOUR GRANNY WEAR JEANS? DO YOU OFTEN GO SKIING? DO YOU LIKE WINTER? DOES YOUR MUM OFTEN LISTEN TO THE RADIO? ON SUNDAY I OFTEN HELP MY MUM COOKING. MY GRANNY KNITS BEAUTIFUL SWEATERS. I DON´T LIKE WATCHING HORRORS – I LIKE ROMANTIC FILMS.


Stáhnout ppt "Přítomný čas prostý."

Podobné prezentace


Reklamy Google