Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Označení DUM 13 - 02 - Pl - DUM Autor Příjmení a jméno: Pavelková Irena, Bc. Škola: Základní škola a Mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Označení DUM 13 - 02 - Pl - DUM Autor Příjmení a jméno: Pavelková Irena, Bc. Škola: Základní škola a Mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace."— Transkript prezentace:

1 Označení DUM 13 - 02 - Pl - DUM Autor Příjmení a jméno: Pavelková Irena, Bc. Škola: Základní škola a Mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Adresa: Zahradní 10, Štěpánkovice, 747 28 Předmět a očekávaný výstup Ročník: 6. Datum: 9. 11. 2011 Předmět: Anglický jazyk Tematický celek: Gramatika – časy – přítomný prostý čas. Očekávaný výstup: Ví, jak se tvoří přítomný čas prostý a kdy se v angličtině používá. Anotace: Prezentace v PowerPointu uvede žáky do problematiky přítomného času prostého. Je vysvětleno tvoření tohoto času v kladné, záporné i tázací větě a uvedeny situace, ve kterých se tento čas v anglickém jazyce používá. Součástí prezentace jsou pracovní listy, které slouží k procvičení dané gramatické struktury. Klíčová slova: Anglický jazyk, gramatika, časy, slovesa, přítomný čas prostý.

2 PRESENT SIMPLE TENSE Přítomný prostý čas PŘÍTOMNÝ PROSTÝ ČAS Obr. 5

3 JAK SE TVOŘÍ? - infinitivem bez „to“, pouze ve 3.os.č.j. přidáváme koncovku –s I watch TV. (Já) se dívám na televizi. You play the guitar.(Ty) hraješ na kytaru. (Vy) hrajete na kytaru. He loves animals.(On) má rád zvířata. She goes to school. (Ona) chodí do školy. It runs very quickly.(Ono) utíká rychle. We read books.(My) čteme knihy. They write letters.(Oni) píšou dopisy.

4 POZOR NA KONCOVKU - s U sloves, která končí s –o, přidáme koncovku –es: go – goes do – does Po koncovkách –ch, -sh, -s, -x, -z přidáváme koncovku –es: wash – washes watch - watches

5 JAK SE TVOŘÍ ZÁPOR? don´t/doesn´t + infinitiv bez „to“ I don´t watch TV.(Já) se nedívám na televizi. You don´t play tennis.(Ty) nehraješ tenis. (Vy) nehrajete tenis. He doesn´t love animals.(On) nemá rád zvířata. She doesn´t go to school. (Ona) nechodí do školy. It doesn´t run very quickly.(Ono) neutíká rychle. We don´t read books.(My) nečteme knihy. They don´t write letters.(Oni) nepíšou dopisy. Obr. 4

6 JAK SE TVOŘÍ OTÁZKA? do/does + osoba + infinitiv bez „to“ Do I watch TV?Dívám se na televizi? Do you play the guitar?Hraješ na kytaru? Hrajete na kytaru? Does he love animals?Má rád zvířata? Does she go to school? Chodí do školy? Does it run very quickly?Utíká rychle? Do we read books?Čteme knihy? Do they write letters?Píšou dopisy?

7 KDY SE POUŽÍVÁ? 1. Přítomný čas prostý použiji, pokud mluvím o činnostech, které se dějí opakovaně: I go to school every day. Chodím do školy každý den. He plays football on Monday. On hraje fotbal každé pondělí. She buys a lot of presents. Kupuje hodně dárků. They watches television. Dívají se na televizi. We read books at school. Ve škole čteme knížky.

8 KDY SE POUŽÍVÁ? 2. Přítomný čas prostý se používá, pokud mluvím o všeobecně pravdivých skutečnostech: It snows in winter.V zimě sněží. Birds fly.Ptáci létají. Obr.1

9 PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ SE ČASTO POUŽÍVÁ SE SLOVY: EVERY – každý I go to school every morning. Chodím do školy každé ráno. OFTEN – často He often plays football. On hraje často fotbal. NEVER – nikdy We never go to school on Sunday. Nikdy nechodíme do školy v neděli. ALWAYS – vždycky She always has lunch at home. Vždycky obědvá doma.

10 DOPLŇTE DO VĚT SLOVESO VE SPRÁVNÉM TVARU: He …….. animals. (love) We …….. to school. (go) I …….. the piano. (play) You …….. your homework. (write) They …….. „hello“. (say) Obr. 2

11 PŘEVEĎTE VĚTY DO ZÁPORU A OTÁZKY: Jane watches TV. We play football every afternoon. I go to school on Saturdays. He wants a new bike. They like their teacher. Obr. 3

12 AUTORIZACE Obr. 1 Použitý zdroj http://www.ramblingalong.net/2007_01_28_archive.html [cit. 30.10.2011]http://www.ramblingalong.net/2007_01_28_archive.html Obr. 2 Použitý zdroj http://i-love-cartoons.us/Peanuts.php [cit. 30.10.2011]http://i-love-cartoons.us/Peanuts.php Obr. 3 Použitý zdroj http://cartoon-clipart.blogspot.com/2010/04/free-soccer-cartoons-clip-art.html [cit. 30.10.2011]http://cartoon-clipart.blogspot.com/2010/04/free-soccer-cartoons-clip-art.html Obr. 4 Použitý zdroj http://activerain.com/blogsview/214561/onslow-county-nc-this-week-in-high-school-sports [cit. 30.10.2011]http://activerain.com/blogsview/214561/onslow-county-nc-this-week-in-high-school-sports Obr. 5 Použitý zdroj http://www.epasd.org/55983534134339/blank/browse.asp?A=383&BMDRN=2000&BCOB=0&C=51287 [cit. 30.10.2011] http://www.epasd.org/55983534134339/blank/browse.asp?A=383&BMDRN=2000&BCOB=0&C=51287


Stáhnout ppt "Označení DUM 13 - 02 - Pl - DUM Autor Příjmení a jméno: Pavelková Irena, Bc. Škola: Základní škola a Mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace."

Podobné prezentace


Reklamy Google