Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Označení DUM 13 - 04 - Pl - DUM Autor Příjmení a jméno: Pavelková Irena, Bc. Škola: Základní škola a Mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Označení DUM 13 - 04 - Pl - DUM Autor Příjmení a jméno: Pavelková Irena, Bc. Škola: Základní škola a Mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace."— Transkript prezentace:

1 Označení DUM 13 - 04 - Pl - DUM Autor Příjmení a jméno: Pavelková Irena, Bc. Škola: Základní škola a Mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Adresa: Zahradní 10, Štěpánkovice, 747 28 Předmět a očekávaný výstup Ročník: 9. Datum: 21. 11. 2011 Předmět: Anglický jazyk Tematický celek: Gramatika – časy – předpřítomný čas prostý. Očekávaný výstup: Ví, jak se tvoří předpřítomný čas prostý a kdy se v angličtině používá. Anotace: Prezentace v PowerPointu uvede žáky do problematiky předpřítomného času prostého. Je vysvětleno tvoření tohoto času v kladné, záporné i tázací větě a uvedeny situace, ve kterých se tento čas v anglickém jazyce používá. Součástí prezentace jsou pracovní listy, které slouží k procvičení dané gramatické struktury. Klíčová slova: Anglický jazyk, gramatika, časy, slovesa, předpřítomný čas prostý.

2 PRESENT PERFECT TENSE Předpřítomný čas

3 JAK SE TVOŘÍ? podmět + have/has + sloveso s koncovkou –ed 3. tvar nepravidelných sloves I have written a letter. You have opened the door. He has closed the window. She has played tennis. It has run. We have cooked lunch. They have been here. Napsal/a jsem dopis. Otevřel jsi dveře. Otevřeli jste dveře. Zavřel okno. Hrála tenis. Běželo. Uvařili jsme oběd. Byli tady.

4 JAK SE TVOŘÍ OTÁZKA? have/has + podmět + sloveso s koncovkou –ed 3. tvar nepravidelných sloves Have I written a letter? Have you opened the door? Has he closed the window? Has she played tennis? Has it run? Have we cooked lunch? Have they been here? Napsal/a jsem dopis? Otevřel jsi dveře? Otevřeli jste dveře? Zavřel okno? Hrála tenis? Běželo? Uvařili jsme oběd? Byli tady.

5 JAK SE TVOŘÍ ZÁPOR? podmět + haven´t/hasn´t + sloveso s koncovkou –ed 3. tvar nepravidelných sloves I haven´t written a letter. You haven´t opened the door. He hasn´t closed the window. She hasn´t played tennis. It hasn´t run. We haven´t cooked lunch. They haven´t been here. Nenapsal/a jsem dopis. Neotevřel jsi dveře. Neotevřeli jste dveře. Nezavřel okno. Nehrála tenis. Neběželo. Neuvařili jsme oběd. Nebyli tady.

6 KDY SE POUŽÍVÁ? 1.předpřítomný čas se používá pro děje, které se sice staly v minulosti, ale mají nějaký výsledek v přítomnosti She has opened the window. Otevřela okno (a stále je otevřené).

7 I have written a letter. Napsala jsem dopis. Jane has bought a lot of new things. Koupila spoustu nových věcí. Obr. 2 Obr. 3

8 It has snowed. Sněžilo. He has built a snowman. On postavil sněhuláka. Obr. 4 Obr. 5

9 2. předpřítomný čas použiji, pokud mluvím o zkušenostech They have been to Italy. Byli v Itálii. Obr. 6

10 I have never eaten sushi. Nikdy jsem nejedla sushi. I have skied in the Alps. Lyžoval jsem v Alpách. Obr. 7 Obr. 8

11 S předpřítomným časem se často pojí slova: ALREADY – už I have already eaten. Už jsem jedl. YET – už (v otázce), ještě (v záporu) Have you done it? Už jsi to udělal? I haven´t read the book yet. Ještě jsem tu knihu nečetl. RECENTLY – v poslední době He hasn´t played football recently. V poslední době nehrál fotbal. FOR – odpovídá na otázku „jak dlouho?“ I have had this pen for two years. Mám toto pero dva roky. SINCE – odpovídá na otázku „od kdy?“ She has written the letter since 5 o´clock. Píše ten dopis od 5 hodin.

12 DOPLŇTE SLOVESO V PŘEDPŘÍTOMNÉM ČASE I …………. a letter. (write) You …………. the door. (open) He ……….. the window. (close) She …………. tennis. (play) It ………………. (run) We ……………… lunch. (cook) They …………… here. (be)

13 DOPŇTE FOR/SINCE: She has written the book …..two years. I haven´t played tennis ……. Monday. We have had our dog ……. seven months. They have studied English …… two hours. He has eaten his lunch …… an hour. I have been here ……. six o´clock.

14 AUTORIZACE Obr. 1 Použitý zdroj http://www.roko-aic.de/fenster.html [cit. 20.11.2011]http://www.roko-aic.de/fenster.html Obr. 2 Použitý zdroj http://www.grook.net/forum/general-discussion/career-tips/how-to-sign-professional-letter[cit. 20.11.2011]http://www.grook.net/forum/general-discussion/career-tips/how-to-sign-professional-letter Obr. 3 Použitý zdroj http://gortenzija.com/rest/poleznyj-shiping.html [cit. 20.11.2011]http://gortenzija.com/rest/poleznyj-shiping.html Obr. 4 Použitý zdroj http://hnonline.sk/2-49725250-k03000_d-ea [cit. 20.11.2011]http://hnonline.sk/2-49725250-k03000_d-ea Obr. 5 Použitý zdroj http://www.merkur-online.de/freizeit/gewinnspiel/fotostrecke-schoensten-schneemaenner-teil- zwei-90265.html?popup=media [cit. 20.11.2011]http://www.merkur-online.de/freizeit/gewinnspiel/fotostrecke-schoensten-schneemaenner-teil- zwei-90265.html?popup=media Obr. 6 Použitý zdroj http://mylifescoop.com/featured-stories/2011/05/how-to-save-big-on-big-family-vacations.html [cit. 20.11.2011]http://mylifescoop.com/featured-stories/2011/05/how-to-save-big-on-big-family-vacations.html Obr. 7 Použitý zdroj http://www.fotopedia.com/items/flickr-5048435873 [cit. 20.11.2011]http://www.fotopedia.com/items/flickr-5048435873 Obr. 8 Použitý zdroj http://en.wikipedia.org/wiki/File:Skier-carving-a-turn.jpg [cit. 20.11.2011]http://en.wikipedia.org/wiki/File:Skier-carving-a-turn.jpg


Stáhnout ppt "Označení DUM 13 - 04 - Pl - DUM Autor Příjmení a jméno: Pavelková Irena, Bc. Škola: Základní škola a Mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace."

Podobné prezentace


Reklamy Google