Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výukový materiál byl zpracován v rámci projektu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výukový materiál byl zpracován v rámci projektu"— Transkript prezentace:

1 Výukový materiál byl zpracován v rámci projektu
Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Šablona klíčové aktivity III/2 Sada Anglický jazyk 6 - 8 Název Present perfect Klíčová slova Předpřítomný čas, tvorba a použití, příčestí trpné Pomůcky Počítač, projektor Druh interaktivity Výklad učiva Stupeň a typ vzdělání 2. stupeň základní školy Potřebný čas 45 minut Velikost 324 kB Zdroje Viz Použité zdroje

2 Předmět: ANGLICKÝ JAZYK DUM Číslo šablony klíčové aktivity: III/2
Název: „Present perfect“ (sada AJ 6 - 8) Autor: Bc. Miroslava Kutílková Anotace: Materiál vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, předmětu Anglický jazyk. Žáci se naučí, jak tvořit kladné, tázací i záporné věty v předpřítomném čase, v jakých typech vět tento čas použít. Očekávaný výstup: Druh učebního materiálu: Cílová skupina: Stupeň a typ vzdělávání: Typická věková skupina: Žák zvládne utvořit oznamovací větu v předpřítomném čase, umí utvořit otázku a zápor. Prezentace, DUM. Je možné ji použít v rámci expozice i fixace, délka aktivity 45 minut. Žáci osmého ročníku druhého stupně. Jazyková úroveň A2 – B1. Základní vzdělávání ‒ druhý stupeň. let, 8. ročník

3 Bc. Miroslava Kutílková, 2012
Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy, Teplice, Koperníkova 2592 Bc. Miroslava Kutílková, 2012 PŘEDPŘÍTOMNÝ ČAS PRESENT PERFECT

4 Předpřítomný čas (present perfect)
Předpřítomný čas patří mezi nejméně oblíbené oblasti gramatiky v angličtině, a to především proto, že v češtině obdobu tohoto času nemáme. Předpřítomný čas můžeme překládat někdy pomocí přítomného času, někdy pomocí minulého.

5 Hlavní rozdíl mezi minulým a předpřítomným časem
Hlavním rozdílem je to, že minulý čas mluví o minulosti, tedy o tom co se už kdysi stalo, zatímco předpřítomný čas vždy mluví spíše o přítomnosti. Větou v předpřítomném čase vždy sdělujeme něco s platností v přítomnosti, něco, co je tady a teď.

6 Použití předpřítomného času:
1) Zkušenosti, "již dosažené skóre„ I've been to the USA twice. Nesdělujeme, že jsme kdysi byli v minulosti, není zde ani kdy, pouze oznamujeme, že jsme tam již byli, že nyní máme tu zkušenost se dvěma návštěvami USA. I haven't seen the film. Tato věta říká, že jsem ten film neviděl, tedy oznamuji něco o přítomnosti - nevím o čem je, neznám ho. Věta neříká, co jsem nedělal v minulosti.

7 2) Změny, "dnes je něco jinak„
I've become a teacher. Stal jsem se učitelem = dříve jsem nebyl učitel, ale dnes jsem učitel. Dáváme tím informaci v přítomnosti - nyní jsem učitel. I've lost my keys. Tato věta říká, že nemám klíče, jsou ztracené, opět tedy sděluje něco o přítomnosti. Neříká, kdy se to stalo, jak se to stalo apod., pouze, že teď mám problém, teď to tak je.

8 3) Nedávné děje, v poslední době se stalo
I haven't seen her recently. Zde říkáme, že jsme ji již dlouho neviděli, v poslední době, tedy v současnosti. Opět tedy sdělujeme informaci týkající se přítomnosti (např. v minulosti jsem ji vídal často, nyní - v poslední době - nikoliv)

9 TVORBA PŘEDPŘÍTOMNÉHO ČASU
tvar slovesa TO HAVE + příčestí trpné významového slovesa

10 HAVE 3. TVAR The train has arrived.

11 Příčestí trpné PRAVIDELNÝCH SLOVES
tvoříme přidáním koncovky – ed ke slovesu I have played... NEPRAVIDELNÝCH SLOVES: past participle – 3. tvar I have seen...

12 Předpřítomný čas v běžných podobách
I have never been to the USA. - říkáme, k čemu vůbec nikdy nedošlo (nikdy za mého života) ale stále se to může změnit - je to jen současný stav Have you ever eaten caviar? - tento příklad se podobá předchozí větě: zajímá nás, zda k tomu již vůbec někdy došlo I have always wanted to be a doctor. (vždycky jsem chtěl a stále ještě chci) I've just finished my work. - právě teď se to stalo, je to tedy velice nedávná minulost, skoro přítomnost Have you taken out the rubbish yet? - Ptáme se, jestli už to je udělané nebo ne. YET naznačuje, že se něco očekává, že tedy ty odpadky měl vynést a nás zajímá, zda to již udělal nebo ne, tedy zajímá nás současný stav.

13 I've recently visited the USA
I've recently visited the USA. - Recently/lately naznačuje, že se jedná o nedávnou minulost (v poslední době). How many books by Shakespeare have you read? - ptáme se, kolik jich již četl, tedy na současný stav - ten se může ještě libovolně měnit How many times have I told you? - ptáme se na to, kolikrát již to proběhlo, opět tedy současný stav, který se může měnit How long have you lived here? (or How long have you been living here?) - ptáme se, jak již je to dlouho, opět na současný stav, který je stále otevřený I've lived here all my life. - celý můj život, jeto stále ještě otevřená věc, ještě tu pravděpodobně bydlet budu I've loved U2 since I bought their first album. - od té doby až do dnes, stále je miluju, je to tedy ještě otevřená přítomnost, neříkám tedy jen to, co bylo, ale i to, co je nyní I've been a teacher for eight years. - je to tak již osm let, stále to tak je, stále jsem ještě učitel, neříkám tedy jen to, co bylo, ale i to, co je nyní

14 ZÁPOR past participle HAVEN´T/HASN´T
I haven´t read this book. He hasn´t read this book.

15 OTÁZKA osoba Have / has Have they met the Queen?
Has he visited France? osoba past participle Have / has ... ?

16 Předpřítomný čas nelze použít:
Pokud ve větě je příslovečné určení času týkající se minulosti (yesterday, last year, in September, in winter, at the party, in his lifetime apod.) či daná věta se jinak týká minulosti. 2) V rámci vyprávění děje v minulosti. Předpřítomný čas není jeden z tzv. narrative tenses, tedy časů určených pro vypravování.

17 METODICKÉ POZNÁMKY snímky 1 – 3: úvodní, povinné údaje
snímky 4 – 8: opora pro výklad učitele (obecné informace o předpřítomném času) snímky 9 – 16: expoziční, opora pro zápis žáků (tvorba času, tvorba otázek, záporu, použití času, příkladové věty) snímek 17: metodické poznámky snímek 18: použité zdroje

18 Použité zdroje: ● VÍT, Marek. Předpřítomný čas. In: [online]. [cit ]. Dostupné z: predpritomny-cas.html ● Klipart


Stáhnout ppt "Výukový materiál byl zpracován v rámci projektu"

Podobné prezentace


Reklamy Google