Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přehled gramatických časů časy prosté plnovýznamových sloves vypracovala: Mgr. Silvie Reitharová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přehled gramatických časů časy prosté plnovýznamových sloves vypracovala: Mgr. Silvie Reitharová."— Transkript prezentace:

1 přehled gramatických časů časy prosté plnovýznamových sloves vypracovala: Mgr. Silvie Reitharová

2 přehled prostých časů všechny prosté časy fungují na stejném principu v kladné větě pracujeme s plnovýznamovým slovesem v daném tvaru plnovýznamová slovesa se NIKDY nikam nepřesouvají, nelze je stavět před podmět a nemohou se sama spojit se záporkou NOT k utvoření záporu a otázky je v každém čase třeba použít POMOCNÉ SLOVESO

3 PŘEHLED prostých časů a POMOCNÝCH SLOVES každý gramatický čas má svoje pomocné sloveso: PRESENT SIMPLE PAST SIMPLE FUTURE SIMPLE PRESENT PERFECT SIMPLE PAST PERFECT SIMPLE FUTURE PERFECT SIMPLE DO / DOES DID WILL HAVE / HAS HAD WILL HAVE + infinitiv + past participle

4 PRESENT SIMPLE definice: přítomný čas prostý vyjadřuje děj, který: - - je trvalý, stálý, pravidelný, opakovaný - - odehrává se každý den, týden, měsíc, rok… - - je spojován s příslovci častosti – sometimes, usually, always, often… - - vyjadřuje „general truth“ – obecnou pravdu, tvrzení, která platí stále ( např. Země obíhá okolo Slunce - The Earth RUNS round the Sun)

5 making sentences in present simple kladné věty: Po podmětu je sloveso v infinitivu, kromě 3. osoby jednotného čísla, ve které má sloveso koncovku –s, některá slovesa jsou nepravidelná ( have – has) They live in our town. / She has three brothers. / I usually go to school by bus. záporné věty: pomocné sloveso DON´T / DOESN´T + INFINITIV … They don´t live in our town. / She doesn´t have three brothers. / I don´t usually go to school by bus. otázky: (tázací zájmeno) DO / DOES + podmět + INFINITIV… ? Do they live in our town? / Does she have three brothers? / Why do you usually go to school by bus?

6 PAST SIMPLE definice: minulý čas prostý vyjadřuje děj, který: proběhl a skončil v minulosti minulost je přesně dána, je definována – to znamená víme a zmiňujeme přesně KDY se „to“ stalo minulost může být označena přímo ve větě (loni, včera, před měsícem…), větou vedlejší (když jsem byl na dovolené, když jsem měl narozeniny…), nebo vyplývá z kontextu

7 making sentences in past simple kladné věty: sloveso je po podmětu ve tvaru minulého času – pravidelné s koncovkou –ed, nepravidelné ve tvaru ze 2. sloupečku She visited our town in June. / They wrote twenty e-mails yesterday. záporné věty: podmět + DIDN´T + INFINITIV… She didn´t visit our town in June. / They didn´t write any mails yesterday. otázky: ( tázací zájmeno) DID + podmět + INFINITIV…? Did she visit our town in June? / Did they write any mails yesterday?

8 FUTURE SIMPLE definice: budoucí čas prostý vyjadřuje děj, který: se stane v budoucnosti, pro nějž jsme se rozhodli na základě nové situace, bez předchozího plánování ( A: I have a terrible headache – B: I will buy some aspirin for you) vyjadřuje odhad budoucích dějů po uvozovací větě, která obsahuje výrazy jako: probably, I think…, I don´t think…, I am sure…, I expect…, ( I think I will stay at home this evening, I will probably be a bit late ) vyjadřuje odhad nebo přání budoucích dějů v případě nabídek, žádostí, slibů, vyjádření souhlasů nebo odmítnutí ( Of course, I will bring it back./ The bag is too heavy. I will help you with it…)

9 making sentences in future simple kladné věty: pomocné sloveso WILL + infinitiv I will help you with the bag. záporné věty: will not + infinitiv = WON´T + INFINITIV… I won´t help you, I am sorry. otázky: (tázací zájmeno) WILL + podmět + INFINITIV…? Will you help me?

10 PRESENT PERFECT SIMPLE definice: předpřítomný čas prostý vyjadřuje děj, který: začal v minulosti a stále trvá nebo trvají jeho následky oznamujeme novou skutečnost, říkáme CO se stalo, ale NEříkáme KDY se to stalo říkáme, že se něco PRÁVĚ (just) stalo, UŽ stalo, JEŠTĚ NESTALO ( not yet), NIKDY (never) nestalo, ptáme se, jestli se něco UŽ NĚKDY ( ever..) něco stalo vyjadřujeme KOLIK čeho kdo udělal v daném časovém období ( he has drunk five cups of coffee SO FAR today)

11 making sentences in present perfect simple kladné věty: podmět + HAVE / HAS + PŘÍČESTÍ TRPNÉ I have lost my keys. / She has just called him. záporné věty: podmět + HAVEN´T / HASN´T + PŘÍČESTÍ TRPNÉ… I haven´t lost my keys (yet) / She hasn´t called him yet. otázky: (tázací zájmeno) HAVE / HAS + podmět + PŘÍČESTÍ TRPNÉ…? Have you ( ever) lost your keys? / Has she called him (yet)?

12 PAST PERFECT SIMPLE definice: předminulý čas vyjadřuje děj, který: proběhl před jiným minulým dějem ve skončené minulosti ( I came home and realized that someone HAD STOLEN all my pictures) předminulost je minulost předpřítomnosti – tam, kde předpřítomný čas navazuje na přítomný tak předminulý čas navazuje na minulý Nemám hlad. Právě jsem jedl ( I have just eaten) Neměl jsem hlad. Právě jsem jedl ( I had just eaten)

13 making sentences in past perfect simple kladné věty: podmět + HAD + PŘÍČESTÍ TRPNÉ When I came home everybody HAD GONE to bed. záporné věty: podmět + HADN´T + PŘÍČESTÍ TRPNÉ When I came there she was in her office she hadn´t gone home. otázky: (tázací zájmeno) HAD + podmět + PŘÍČESTÍ TRPNÉ The house was so dirty. Had you cleaned it ?

14 present simple I do She does I don´t do She doesn´t do Do you do? Does she do? past simple I didI didn´t doDid you do ? future simple I will doI won´t doWill you do? present perfect simple I have done She has done I haven´t done She hasn´t done Have you done? Has she done? past perfect simple I had doneI hadn´t doneHad you done? future perfect simple I will have done I won´t have done Will you have done?


Stáhnout ppt "Přehled gramatických časů časy prosté plnovýznamových sloves vypracovala: Mgr. Silvie Reitharová."

Podobné prezentace


Reklamy Google