Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PAST SIMPLE in sentences

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PAST SIMPLE in sentences"— Transkript prezentace:

1 PAST SIMPLE in sentences
Vypracovala: Mgr. Silvie Reitharová

2 Definice a užití minulého času
Minulý čas vyjadřuje děj, který: proběhl a skončil v definované minulosti Minulý čas můžeme použít, jestliže máme dáno = definováno KDY se děj odehrál

3 Definovaná minulost Co to znamená, že je pro daný děj definována minulost? Máme označeno = víme, KDY se děj odehrál minulost může být označena: časovým výrazem přímo ve větě ( yesterday, last year, an hour ago…) vedlejší větou ( when I was a child, while I was waiting for you) kontextem – souvislostí v textu ( minulost může být určena v předcházející větě, na začátku odstavce …)

4 Kladné oznamovací věty
V kladné oznamovací větě je plnovýznamové sloveso ve tvaru MINULÉHO ČASU pravidelná slovesa s koncovkou –ED nepravidelná slovesa ve tvaru z druhého sloupečku

5 Translate: Loni pěstovali hodně zeleniny.
Jejich sousedé se před deseti lety přestěhovali do USA. Ti studenti potřebovali váš počítač. Když jsem přijel do toho města, zapomněl jsem její adresu. Včera se vzbudila brzy. Její rodiče ty lidi na večírku znali. Potkala tvého otce, když byla v Londýně. They GREW a lot of vegetable last year. Their neighbors MOVED to the USA ten years ago. The students NEEDED your computer. When I ARRIVED ( CAME) to the town I FORGOT her address. Yesterday she WOKE UP early. Her parents KNEW the people at the party. She MET your father when she WAS in London

6 Záporné věty Zápor plnovýznamových sloves musí v každém čase tvořit POMOCNÉ SLOVESO Pomocným slovesem minulého času je: DID

7 Tvar je ve všech osobách stejný
Záporné věty Pomocné sloveso DID se spojí se záporkou NOT Tvar záporu je tedy pro VŠECHNA plnovýznamová slovesa: Infinitiv = tvar BEZ KONCOVKY – ed, u nepravidelných sloves tvar z PRVNÍHO sloupečku Tvar je ve všech osobách stejný DIDN´T + I N F I N I T I V

8 Translate: Naši přátelé necestovali v létě do Španělska, cestovali do Itálie. Nevybrali si modré auto, vybrali si červené. Neměla jsem k snídani čaj, měla jsem kávu. Ti studenti nechtěli čekat ve třídě, chtěli čekat před školou. Její bratr si nezlomil ruku, zlomil si nohu. To dítě nezpívalo anglicky, zpívalo německy. Our friends DIDN´T TRAVEL to Spain in summer, they TRAVELLED to Italy They DIDN’T CHOOSE a blue car, they CHOSE a red one. I DIDN’T HAVE tea for breakfast, I HAD coffee. The students DIDN’ T WANT to wait in the class, they WANTED to wait in front of the school. Her brother DIDN’ T BREAK his arm, he BROKE his leg. The child DIDN’T SING in English it (he, she) SANG in German.

9 otázky Otázku se všemi plnovýznamovými slovesy musí utvořit pomocné sloveso Pomocné sloveso DID umístíme před podmět, plnovýznamové sloveso je v INFINITIVU Slovosled otázky je tedy vždy: (tázací zájmeno) DID + podmět + INFINITIV

10 Translate: Where DID you LOSE the keys yesterday? I LOST them at school. Why DID the girl SIT at the window last lesson? Because her friend SAT there too. When DID your grandfather BUILD the house? He BUILT it thirty years ago. How DID you GO to Prague last week? I WENT by train. What time DID your mother GET UP ? She GOT UP at half past five. Kde jsi ztratil včera ty klíče? Ztratil jsem je ve škole. Proč seděla ta dívka minulou hodinu u okna? Protože její kamarádka tam seděla také. Kdy postavil tvůj dědeček ten dům? Postavil ho před třiceti lety. Jak jsi jel minulý týden do Prahy? Jel jsem vlakem. V kolik vstávala ráno tvoje maminka? Vstávala v půl šesté.

11 Zjišťovací otázky Otázky bez tázacích zájmen, na které odpovídáme v čestině ano, ne V angličtině odpovídáme KRÁTKOU ODPOVĚDÍ = SHORT ANSWER Krátká odpověď má úpřesně stanovená pravidla, skládá se z: YES, NO + PODMĚT ( vždy tvořen osobním zájmenem) DID / DIDN´T

12 Translate: DID you SEE the film yesterday? No, she didn’t.
DID she LISTEN to the radio in the morning? Yes, she did. DID the tourists VISIT your town? Yes, they did. DID her friend HAVE a tennis lesson last week? Yes, she did. DID their children DRINK the juice? No, they didn’t. DID he GO on holiday to England last year? No, he didn’t Viděl jsi včera ten film? Ne, neviděl. Poslouchala ráno rádio? Ano, poslouchala. Navštívili ti turisté vaše město? Ano, navštívili. Měla její kamarádka minulý týden hodinu tenisu? Ano, měla. Vypily jejich děti ten džus? Ne, nevypily. Jel loni na dovolenou do Anglie? Ne, nejel.


Stáhnout ppt "PAST SIMPLE in sentences"

Podobné prezentace


Reklamy Google