Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vypracovala:Mgr. Silvie Reitharová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vypracovala:Mgr. Silvie Reitharová"— Transkript prezentace:

1 Vypracovala:Mgr. Silvie Reitharová
PRESENT PASSIVES Vypracovala:Mgr. Silvie Reitharová

2 aktivní a pasivní věty Určete, jestli je věta aktivní nebo pasivní:
I am calling you I often call my brother I am being called now. I am often called by my brother. They are building a new hospital in our town A new hospital is being built in our town. My friends usually visit us in June. Our friends are usually visited by us in June. A A P P A P A P

3 AKTIVNÍ VĚTA V aktivní větě podmět JE VYKONAVATELEM děje
Právě ti volám= I am calling you now JÁ volám, já vykonávám činnost a já jsem i podmětem věty – věta je aktivní Často volám svému bratrovi= I often call my brother Já často volám, já jsem podmětem věty – věta je aktivní Staví v našem městě novou nemocnici = They are building a new hospital in our town Kdo staví? Nějací „oni“ – oni jsou i podmětem věty – věta je aktivní Moji přátelé nás v červnu obvykle navštěvují.= My friends usually visit us in June. Moji přátelé navštěvují, jsou podmětem věty – věta je aktivní

4 PASIVNÍ VĚTA V pasivní větě podmět NENÍ VYKONAVATELEM děje
Pasivum se používá tam, kde vykonavatel děje je neznámý nebo nepodstatný, tam kde bychom ho museli vyjádřit nějakým neurčitým „oni“ V češtině taková věta může obsahovat zvratné sloveso- Staví se tam dům = Oni tam staví dům – lépe Dům JE tam STAVĚN V angličtině je pasivum velmi časté, využívá se i tam, kde v češtině by to nebylo možné Řekli mu… – He was said… ( „on byl řečen“- to v češtině nejde, ale v angličtině je to běžný výraz)

5 jak utvořit pasivum sloveso BÝT + příčestí trpné
Pasivum ve všech gramatických časech má stejný vzorec: sloveso BÝT + příčestí trpné příčestí trpné je : Pro nepravidelná slovesa tvar ze třetího sloupečku Pro pravidelná slovesa tvar s koncovkou -ed Pro přítomná pasiva je sloveso být samozřejmě v přítomném čase

6 PRESENT SIMPLE PASSIVE
V přítomném čase prostém je tvar pasiva: am / is / are + příčestí trpné I am invited / the goods is bought / the books are written Příklady: Tento časopis se prodává v mnoha zemích. This magazine is sold in a lot of countries Večeře se podává v půl sedmé. The dinner is served at half past six. Často mě informují o novinkách. I am often informed about news. Ty nádherné květiny se pěstují v Holandsku. The beautiful flowers are grown in Holland.

7 PRESENT CONTINUOUS PASSIVE
V přítomném čase průběhovém je tvar pasiva: am being/ is being/ are being + příčestí trpné I am being visited / money is being spent / new parks are being designed Příklady: Právě se dokončuje ta nová silnice. The new road is being finished. Očekávají mě dnes v osm hodin. I am being expected today at eight. V našem domě se právě myjí okna. The windows in our house are being cleaned now.

8 PASIVA A VYKONAVATEL DĚJE
Pokud v pasivní větě chceme nebo musíme zmínit vykonavatele děje, vyjádříme jej sedmým pádem = za předložkou BY na konci věty Ta kniha je obvykle prodávána mnoha obchody The book is usually sold BY a lot of shops. Ten dům je navrhován slavným architektem. The house is being designed BY a famous architect.

9 záporné věty v pasivu Tvoření záporných vět se řídí pravidly pro práci se slovesem být Jednoduše použijeme tvary am not / isn´t / aren´t vše ostatní zůstává stejné Ty knihy se tu obvykle neprodávají The books aren´t usually sold here Naše peníze nejsou rychle utráceny Our money isn´t spent quickly Váše pokoje se teď neuklízí Your rooms aren´t being cleaned now. V našem městě se teď nestaví nová škola. A new school isn´t being built in our town at the moment.

10 otázky v pasivu Otázky se také tvoří podle pravidel slovesa být
tvary am, is , are umístíme před podmět vše ostatní zůstává nezměněno na svém místě Jste často zváni na večírky? Are you often invited to parties? Připravuje se ve vašem divadle nějaké nové představení? Is a new performance being prepared in your theatre? Otvírá se to okno často? Is the window often opened? Kde se prodávají ty sušenky? Where are the biscuits sold ?


Stáhnout ppt "Vypracovala:Mgr. Silvie Reitharová"

Podobné prezentace


Reklamy Google