Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová"— Transkript prezentace:

1 DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová

2 DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL otestuj základní znalost modálních sloves, opakování učiva ze základní školy:

3 MODÁLNÍ SLOVESA MODAL VERBS základní informace CAN – CAN´T COULD – COULDN´T TO BE ABLE TO

4 MODÁLNÍ SLOVESA MODAL VERBS všeobecné informace
Definuj způsobová slovesa? V jakém tvaru se vyskytují modální slovesa? Existují modální slovesa ve všech tvarech? - například v přítomném příčestí, v minulých tvarech,...? V jakém tvaru je významové sloveso za modálním slovesem?

5 MODÁLNÍ SLOVESA Definuj modální slovesa:
...pomocná slovesa, která určují tzv. způsob hlavního významového slovesa. Modální slovesa: CAN-COULD, SHOULD, CAN´T, MUSTN´T , NEEDN´T, SHOULDN´T V jakém tvaru se vyskytují modální slovesa? Vždy ve stejném tvaru – I can speak, you can speak, he – she – it can speak, we can speak, you can speak, they can speak Existují modální slovesa ve všech tvarech? - například v přítomném příčestí, v minulých tvarech Modální slovesa mají mnohdy pouze tvar přítomného tvaru, v některých případech i minulého času...nemají infinitivní tvar, např.: to must, přítomné příčestí – musting, minulé příčestí – musted !!! V jakém tvaru je významové sloveso za modálním slovesem? Vždy v základním tvaru bez TO / I can speak English/

6 MODÁLNÍ SLOVESA CAN + opis, význam slovesa
Opis slovesa: to be able, to be allowed 1. schopnost - umět 2. možnost – mocí, mít možnost 3. tvoření – smět, moci, mít dovoleno _______________________________________________________ PŘELOŽ NÁSLEDUJÍCÍ VĚTY: Umím plavat – mluvíš španělsky? - Uměl jsem zpívat, když jsem byl dítě – Chci umět zpívat– Nikdy neuměla vařit Můžeš dnes přijít? - Mohu tam být v 8 – Mohl mi pomoci, ale nepomohl – Nevím, kdy to budu moci zaplatit Mohu jít s tebou do kina? - Ovšem, že můžeš – Mohu se tě na něco zeptat - Mohl jít s nimi /bylo mu to dovoleno/? - Nikdy jsem nesměl chodit ven v týdnu, když byla škola

7 MODÁLNÍ SLOVESA CAN + opis, význam slovesa
Opis slovesa: to be able, to be allowed 1. schopnost - umět 2. možnost – mocí, mít možnost 3. tvoření – smět, moci, mít dovoleno I can swim – Can you speak Spanish? – I could sing when I was a child – I want to be able to sing– She has never been able to cook Can you come today? – I can be there at 8 – He could help me but he didn´t do it – I don´t know when I am able to pay for it Can I go to the cinema with you? – Of course, you can – Can I ask you something? - Was he allowed to go with us? - I have never been allowed to go out on schooldays

8 MODÁLNÍ SLOVESA CAN - opis, význam slovesa
CAN NOT – CAN´T Opis slovesa: NOT to be able, to be allowed 1. neschopnost - neumět 2. nemám možnost – nemoci, nemít 3. zákaz, nemám svolení _______________________________________________________ PŘELOŽ NÁSLEDUJÍCÍ VĚTY: Neumím plavat – Slepice neumí létat - Neuměl jsem moc hezky zpívat, když jsem byl dítě – To se nebudu schopný naučit Dnes večer nemůžu přijít - Nemohl přijít S náma nesmíš/zakazujeme ti to/ - Tak s rodiči mluvit nesmím – Smím něco říci? - ne, nesmíš – Nemohl tam s nimi jít /neměl to dovoleno/ - Zítra se nebudeš smět dívat na televizi, pokud nás nebudeš poslouchat

9 MODÁLNÍ SLOVESA CAN - opis, význam slovesa
CAN NOT – CAN´T Opis slovesa: NOT to be able, to be allowed to 1. neschopnost - neumět 2. nemám možnost – nemoci, nemít 3. zákaz, nemám svolení _______________________________________________________ PŘELOŽ NÁSLEDUJÍCÍ VĚTY: I can´t sing – Chickens can´t fly - I couldn´t sing when I was a child – I won´t be able to learn it I can´t come tonight – He couldn´t come You can´t come with us - I can´t talk to my parents like this – Can I say something? - No, you can´t – He couldn´t go there with them – You won´t be able to watch TV if you don´t listen to us?

10 MODÁLNÍ SLOVESA COULD – WAS ABLE TO
V přítomném čase lze použít modální sloveso nebo i opis. Modální sloveso – ve většině běžných situací Opis – formální situace, písemnosti ROZLIŠUJ: I COULD X I WAS ABLE TO When I was a child, I could swim – všeobecná dovednost I was able to swim 100 metres in .... seconds – určitá schopnost

11 MODÁLNÍ SLOVESA MAY Pomocí MAY velmi zdvořilým a formálním způsobem žádáme o svolení. Do češtiny ho můžeme přeložit jako smím. May I ask you something? -- Yes, you may. - Smím se Vás na něco zeptat? -- Ano, smíte. May I call you Jane? – Můžu Vám říkat křestním jménem? (nebo: Můžu Vám tykat?)

12 MODÁLNÍ SLOVESA MUST + opis, význam slovesa
Opis slovesa: to have to 1. zákaz – nesmět /přítomnost i budoucnost/ 2. důrazná rada POZOR NA OPIS: opis pro MUST – TO HAVE TO opis pro MUSTN´T - BE /NOT/ ALLOWED TO _______________________________________________________ PŘELOŽ NÁSLEDUJÍCÍ VĚTY: Nesmíš tam chodit – nesmíte při testech podvádět – nesměl jsem jít do kina – nesměli jsme použít kalkulačku – zítra ten zápas nesmíme prohrát Nesmíš se ošívat, když jdeš na pohovor

13 MODÁLNÍ SLOVESA MUST - opis, význam slovesa
Opis slovesa: to have to 1. zákaz – nesmět /přítomnost i budoucnost/ 2. důrazná rada POZOR NA OPIS: opis pro MUST – TO HAVE TO opis pro MUSTN´T - BE /NOT/ ALLOWED TO _______________________________________________________ PŘELOŽ NÁSLEDUJÍCÍ VĚTY: You mustn´t go there – you mustn´t cheat during tests – I couln´t go to the cinema – We weren´t allowed to use the calculator – We musn´t lose the match tomorrow You mustn´t fidget when you go to an interview

14 MODÁLNÍ SLOVESA NEEDN´ T - opis, význam slovesa
NEEDN´T - NEMUSET I needn´t study tonight because it´s Friday – Nemusím dnes večer studovat, protože je pátek She needn´t worry – Nemusí si dělat starosti /takto používáme sloveso needn´t pouze v přítomném čase, vztahovat se může i k budoucnosti: I needn´t go there tomorrow – Zítra tam nemusím jezdit V jiných časech používáme opisy: not HAVE TO – not NEED TO She didn´t have to go to work that day – Ten den nemusela do práce /neměla povinnost/ I didn´t need to study yesterday – Nemusel jsem včera studovat /nebyla potřeba/ V moderní mluvené angličtině se daleko více používá opis: not have to, not need to

15 MODÁLNÍ SLOVESA SHOULD + OPIS, OUGHT TO
SHOULD – SHOULDN´T Do češtiny překládáme jako: měl bys, neměl bys – není tak direktivní You shouldn´t drink so much. - Neměl bys tolik pít. You should do more exercises. Měl bys více cvičit. OUGHT TO a OUGHTN'T TO má stejný význam jako SHOULD a SHOULDN'T. Zde si však dejte pozor na používání infinitivu s TO. I ought to go home because it is late - Měl bych jít domů, protože je pozdě You oughtn't to do it – Neměl bys to dělat. Opis: BE (not) SUPPOSED TO. You were not supposed to do it – Neměl jsi to dělat /nikdo to neočekával/

16 Otestuj znalost modálních sloves:
MODÁLNÍ SLOVESA Otestuj znalost modálních sloves:


Stáhnout ppt "DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová"

Podobné prezentace


Reklamy Google