Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO:"— Transkript prezentace:

1 NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585
NÁZEV: VY_32_INOVACE_436_Modální slovesa AUTOR: Ing. Magdalena Nemeškalová ROČNÍK, DATUM: 8., VZDĚL. OBOR, TÉMA: Anglický jazyk, Modální slovesa ČÍSLO PROJEKTU: OPVK 1.4

2 Anotace: Materiál určený pro žáky základní školy v předmětu anglický jazyk k prezentaci na interaktivní tabuli či dataprojektoru. Jedná se o výklad a procvičení tematické části modální slovesa a jejich opisy v čase přítomném, minulém i budoucím.

3 MODAL VERBS modální (způsobová) slovesa
mají stejný tvar pro všechny osoby otázku tvoří záměnou slovosledu zápor se tvoří přidáním NOT ve větě musí být ještě další sloveso v základ. tvaru bez částice to CAN (moci, umět), MAY (smět), MUST (muset) (tyto tvary používáme pouze v přítomném čase!)

4 MODAL VERBS pozor na změnu významu v záporu!
I can ... Mohu / Umím ... I cannot (can’t) ... Nemohu / Neumím ... I may ... Smím ... I must not (mustn ’t)... Nesmím ... I must ... Musím ... I need not (needn ’t)... Nemusím ...

5 can, can ’t, may, mustn ’t, must, needn ’t
Doplň modální sloveso English Czech must 1)Jenny help at home. 2) Pat go to the disco. 3) They get up early. 4) you swim? 5) Tina go out on Saturday. 6) We wear pearcing. 7) You worry. 1) Jenny musí doma pomáhat. 2) Pat smí jít na diskotéku. 3) Oni nemusí vstávat brzy. 4) Umíš plavat? 5) Tina nemůže v sobotu ven. 6) Nesmíme nosit pearcing. 7) Nemusíš si dělat starosti. may needn ’t Can can ’t mustn ’t needn ’t can, can ’t, may, mustn ’t, must, needn ’t

6 MUSET v přítomném čase můžeme vyjádřit pomocí MUST nebo opisem HAVE TO / HAS TO (vyjadřuje okolnostmi vynucenou povinnost něco udělat. Srovnej: I must do it now. Musím to teď udělat. (= chci to udělat) I have to do it now. Musím to teď udělat. (= někdo mi to nařídil)

7 Opisné vyjádření slovesa MUST = HAVE TO
pro tvoření záporu a otázky se chová jako významové sloveso (pomocí don’t/doesn’t, do/does) I have to do my homework. Trish has to be home by 9.30. We don’t have to go to school on Saturdays. She doesn’t have to get up early. Do you have to tidy up your room? Does Tom have to help his Dad?

8 Minulý čas CAN COULD / COULDN’T (mohl, mohl by / nemohl (by))
MAY MIGHT / MIGHT NOT (směl by / snad by ne...) MUST HAD TO / DIDN’T HAVE TO (musel / nemusel) They couldn’t save all the people. Nemohli zachránit všechny lidi. Could you help me, please? Mohl bys mi pomoci, prosím? They might come to the party. Snad by mohli přijít na tu párty. She had to read the book but she didn’t have to write about it. Musela přečíst tu knihu, ale nemusela o ní napsat.

9 Opisné tvary ostatních sloves
CAN BE ABLE TO (umět, moci, být schopen) MAY BE ALLOWED TO (smět, mít dovoleno) MUST HAVE TO (muset) opisné tvary můžeme použít v čase minulém i budoucím, časujeme jako významová slovesa. I will be able to help you. Budu ti moci pomoct. They were able to produce lots of cars. Mohli vyrábět hodně aut.

10 Další modální slovesa WILL WOULD / ’D (by) WOULDN ’T (zápor) SHALL SHOULD (měl by = vyjádření povinnosti) SHOULDN’T (neměl by = udílení rady) What would you like? Co bys chtěl? I ’d say that to my parents. Řekla bych to rodičům. You shouldn ’t smoke. Neměl bys kouřit.

11 Vyjádři anglicky Museli jít domů. Neměl bys jíst tučná jídla.
Měli bychom dělat úkoly doma. Nemusím vstávat brzy. Musíš být potichu. Nesmíš nosit šperky. Petr nesmí běhat. Tady nesmíš jezdit na kole.

12 Použité obrázky:


Stáhnout ppt "NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO:"

Podobné prezentace


Reklamy Google