Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Modální slovesa a jejich opisné tvary

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Modální slovesa a jejich opisné tvary"— Transkript prezentace:

1 Modální slovesa a jejich opisné tvary
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Kateřina Najmanová

2 Anotace: Materiál obsahuje prezentaci k procvičení modálních sloves a jejich opisných tvarů
Autor: Bc. Kateřina Najmanová (Autor) Datum vytvoření: leden 2012 Jazyk: Angličtina Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk Tematický okruh: produktivní řečové dovednosti Očekávaný výstup: gramaticky správně používá modální slovesa a jejich opisné tvary Speciální vzdělávací potřeby: -žádné - Klíčová slova: can, may, must, have to, be allowed to, be able to Druh učebního materiálu: prezentace Cílová skupina: žák Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – druhý stupeň   Typická věková skupina: let

3 Modální (způsobová) slovesa
ve 3. osobě jednotného čísla přítomného času se nepřidává –s He can x He cans Obvykle se nepoužívají v minulém a budoucím čase –většinou je třeba použít opisu. Modální slovesa: can, could, may, might, would, must, mustn´t, needn´t, should a jejich opisy: be able to, be allowed to, have to

4 Oznamovací věta: I can swim. I may go home. I must study. Otázka: Can I swim? May I go home? Must I study? Zápor: I can´t swim I mustn´t go home. I needn´t study.

5 CAN- moci, umět Přelož: Můžeš jít se mnou? Moje sestra umí vařit.
1. mohu I can do it. Can I open the window? Odpověď: Yes, I can. No, I can´t. 2. umím I can swim. Can you speak Japanese? Zápor – can’t – neumím, nemohu Přelož: Můžeš jít se mnou? Moje sestra umí vařit. Můžu ti pomoci. Můžeš jít do školy? Já nemůžu pít alkohol.

6 MAY Přelož: Smím otevřít okno? Ona možná nepřijde. Nesmíš kouřit.
1. Když se dovolujeme (v otázce): směl bych May I go? Směl bych jít? stejně jako Could I go? Mohl bych jít? Can I go? Mohu jít? V Aj dávají přednost may – zdvořilejší 2. Ve smyslu možná I may come. Možná přijdu. I may pass the test – Možná ten test udělám. I may not pass the test – Možná ten test neudělám. Přelož: Smím otevřít okno? Ona možná nepřijde. Nesmíš kouřit. Smím pít ovocný džus? On nesmí řídit auto.

7 Should Přelož: Měl bys to říci učiteli. Měl bych jít k doktorovi.
Měl bych, měl bys… (ve smyslu měl bys něco udělat) You should go there – Měl bys tam jít. She shouldn´t do it. – Neměla by to dělat. Should we sleep there? Měli bychom tam spát? Přelož: Měl bys to říci učiteli. Měl bych jít k doktorovi. Neměla by být ve škole. Měl by být hodný.

8 MUST Muset I must go there – Musím tam jít. Nebo opisem
I have to go there. must = have to Must nelze použít v minulém a budoucím čase ani v záporu. Je nutno použít opisu

9 MUST Přelož: On to musí napsat. Nemusel jsi to číst.
Must = muset Mustn´t = nesmět Needn´t = nemuset He mustn´t go there – Nesmí tam chodit. He needn´t go there – Nemusí tam chodit. He doesn´t have to go there – Nemusí tam chodit. Přelož: On to musí napsat. Nemusel jsi to číst. Já musím psát úkoly.

10 Be allowed to mít dovoleno, moci (opis ke slovesu can)
I am allowed to be here. Mám dovoleno být tady. She is not allowed to talk. Nemá dovoleno mluvit. Is he allowed to go with us? Má dovoleno jít s námi? I was allowed to….. Měl jsem dovoleno I will be allowed to…Budu mít dovoleno

11 Be able to Být schopen, moci (opis ke slovesu can)
I am able to run. Jsem schopen (mohu) běhat. She is able to dance. Je schopna (může) tancovat. Are they able to climb the tree? Jsou schopni (mohou) vylézt na strom? I was able – Byl jsem schopen I will be able – budu schopen

12 Shrnutí Can – mohu, umím Could – mohl jsem, uměl jsem nebo mohl bych, uměl bych May – směl bych, možná přijdu I may come Would – podmiňovací způsob „bych“ Rád bych - I would like Should - měl bych I should go – Měl bych jít Must – musím – I must go – Musím jít Mustn´t – nesmím I musn´t go – nesmím jít Needn´t – I needn´t go – nemusím jít Have to – musím I have to Be allowed to – mám dovoleno I am allowed to… Be able to – jsem schopen, mohu – I am able to…

13 Přelož: Máme dovoleno jíst. On to musí napsat. Umí hrát na klavír. Měl bys to vypít. Směl bych jít domů? Je schopna se postavit? Rád bych hrál tennis, ale nemůžu běhat. Mohl jsem tu hru vyhrát. Nemuseli jsme si mýt ruce. Budeme to muset schovat.


Stáhnout ppt "Modální slovesa a jejich opisné tvary"

Podobné prezentace


Reklamy Google