Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Linking Words and phrases

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Linking Words and phrases"— Transkript prezentace:

1 Linking Words and phrases
Grammar, vocabulary, translation Linking Words and phrases

2 COnjunctions and both … and or either … or neither … nor but
not only … but also as well as so a jak … tak nebo buď … anebo ani … ani ale nejen … ale také jakož i, také a tak, takže

3 COnjunctions that after as soon as before until, till when while since
až, poté jakmile než až, dokud ne až, když zatímco od té doby, co; jelikož, protože

4 COnjunctions as if as … as than because althouhg though if unless
so … that jako kdyby tak … jako než protože ačkoli jestliže, pokud pokud ne tak … že

5 Conjunctions, linking words and phrases
such … that however nevertheless in spite of despite in case for during by (the time) tak/takový … že ačkoli nicméně navzdory pokud, v případě že protože v průběhu do (určité doby)

6 Practice - translation
Přijdu domů, až budu mít hlad. I´ll come home when I am hungry. Jestliže budu mít čas, půjdu tam. If I have time, I´ll go there. Kdybych měl čas, šel bych tam. If I had time, I would go there. Nebudu ti volat, pokud nebudu potřebovat pomoc. I won´t call you unless I need help.

7 Practice - translation
Ačkoliv jsem byl smutný, neřekl jsem jim to. Although I was sad, I didn´t tell them. Navzdory dešti jsme šli na procházku. In spite of/Despite the rain, we went for a walk. Navzdory tomu, že jsem šel spát v devět, ráno jsem byl uvavený. In spite of/Despite going to sleep at nine, I was tired in the morning.

8 Practice - translation
Kniha byla velmi levná. Rozhodl jsem se ji však nekoupit. The book was very cheap. However, I decided not to buy it. Ačkoliv neumí řídit, koupila si auto. Although/Even though she can´t drive, she has bought a car. Nemohl jsem usnout, přestože jsem byl velmi unavený. I couldn´t fall asleep although I was very tired/despite being very tired.

9 Practice - translation
Byl unavený, ale pokračoval v práci. He was tired but he continued working. Ani Petr ani Pavel neznají odpověď. Neither Peter nor Paul know the answer. Mám hlad, takže si musím připravit něco k jídlu. I am hungry so I have to prepare something to eat. Zatímco nakupovala, někdo jí ukradl auto- While she was doing some shopping someone stole her car.

10 Practice - translation
Můžeme jet k moři nebo do hor. We can go to the seaside or to the mountains. Ráda bych ti pomohla, ale mám teď moc práce. I´d like to help you but I am very busy now. Raději bych šel do kina než na koncert. I´d rather/I´d better go to the cinema than to a concert. Nejdříve jsme se naobědvali a pak jsme si zahráli fotbal. At first we had lunch and then we played football. Nakonec jsme si dlouho povídali. Finally, we were chatting for a long time.


Stáhnout ppt "Linking Words and phrases"

Podobné prezentace


Reklamy Google