Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Grammar, vocabulary, translation.  and  both … and  or  either … or  neither … nor  but  not only … but also  as well as  so aa  jak … tak.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Grammar, vocabulary, translation.  and  both … and  or  either … or  neither … nor  but  not only … but also  as well as  so aa  jak … tak."— Transkript prezentace:

1 Grammar, vocabulary, translation

2  and  both … and  or  either … or  neither … nor  but  not only … but also  as well as  so aa  jak … tak  nebo  buď … anebo  ani … ani  ale  nejen … ale také  jakož i, také  a tak, takže

3  that  after  as soon as  before  until, till  when  while  since  že  až, poté  jakmile  než  až, dokud ne  až, když  zatímco  od té doby, co; jelikož, protože

4  as if  as … as  than  because  althouhg  though  if  unless  so … that  jako kdyby  tak … jako  než  protože  ačkoli  jestliže, pokud  pokud ne  tak … že

5  such … that  however  nevertheless  in spite of  despite  in case  for  during  by (the time)  tak/takový … že  ačkoli  nicméně  navzdory  pokud, v případě že  protože  v průběhu  do (určité doby)

6  Přijdu domů, až budu mít hlad.  I´ll come home when I am hungry.  Jestliže budu mít čas, půjdu tam.  If I have time, I´ll go there.  Kdybych měl čas, šel bych tam.  If I had time, I would go there.  Nebudu ti volat, pokud nebudu potřebovat pomoc.  I won´t call you unless I need help.

7  Ačkoliv jsem byl smutný, neřekl jsem jim to.  Although I was sad, I didn´t tell them.  Navzdory dešti jsme šli na procházku.  In spite of/Despite the rain, we went for a walk.  Navzdory tomu, že jsem šel spát v devět, ráno jsem byl uvavený.  In spite of/Despite going to sleep at nine, I was tired in the morning.

8  Kniha byla velmi levná. Rozhodl jsem se ji však nekoupit.  The book was very cheap. However, I decided not to buy it.  Ačkoliv neumí řídit, koupila si auto.  Although/Even though she can´t drive, she has bought a car.  Nemohl jsem usnout, přestože jsem byl velmi unavený.  I couldn´t fall asleep although I was very tired/despite being very tired.

9  Byl unavený, ale pokračoval v práci.  He was tired but he continued working.  Ani Petr ani Pavel neznají odpověď.  Neither Peter nor Paul know the answer.  Mám hlad, takže si musím připravit něco k jídlu.  I am hungry so I have to prepare something to eat.  Zatímco nakupovala, někdo jí ukradl auto-  While she was doing some shopping someone stole her car.

10  Můžeme jet k moři nebo do hor.  We can go to the seaside or to the mountains.  Ráda bych ti pomohla, ale mám teď moc práce.  I´d like to help you but I am very busy now.  Raději bych šel do kina než na koncert.  I´d rather/I´d better go to the cinema than to a concert.  Nejdříve jsme se naobědvali a pak jsme si zahráli fotbal.  At first we had lunch and then we played football.  Nakonec jsme si dlouho povídali.  Finally, we were chatting for a long time.


Stáhnout ppt "Grammar, vocabulary, translation.  and  both … and  or  either … or  neither … nor  but  not only … but also  as well as  so aa  jak … tak."

Podobné prezentace


Reklamy Google