Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Martin Krčmař. Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Martin Krčmař. Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková."— Transkript prezentace:

1 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Martin Krčmař. Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace. Materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK 1.5 – EU peníze středním školám, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0879. SECOND CONDITIONAL (DRUHÁ PODMÍNKOVÁ VĚTA) duben 2013VY_32_INOVACE_AGJ_140115

2 Druhá podmínková věta (Second Conditional) Najděte a vyznačte slovesa. I don‘t know the answer. If I knew the answer, I would tell you. It is raining so we aren‘t going out. If it didn‘t rain, we would go out. Jane lives in the city and likes it. If she lived in the country, she wouldn‘t be happy. We don‘t have a car. If we had a car, we would travel more. You have a good job. What would you do if you didn‘t have a job?

3 Druhá podmínková věta (Second Conditional) Najděte a vyznačte slovesa. I don‘t know the answer. If I knew the answer, I would tell you. It is raining so we aren‘t going out. If it didn‘t rain, we would go out. Jane lives in the city and likes it. If she lived in the country, she wouldn‘t be happy. We don‘t have a car. If we had a car, we would travel more. You have a good job. What would you do if you didn‘t have a job?

4 Druhé podmínkové souvětí používáme, když mluvíme o nereálných věcech, o tom, co by bylo, kdyby.... Říká se, co by bylo, kdyby podmínka byla splněna (ale splněna není, takže se obsah hlavní věty nestane). If I knew the answer, I would tell you. = Kdybych znal odpověď, řekl bych ti ji. (Ale neznám ji a tedy ti ji neřeknu.) If it didn‘t rain, we would go out. = Kdyby nepršelo, šli bychom ven. (Ale prší a nikam tedy nepůjdeme.) If she lived in the country, she wouldn‘t be happy. = Kdyby žila na venkově, nebyla by šťastná. (Ale žije ve městě a je spokojená.) If we had a car, we would travel more. = Kdybychom měli auto, více bychom cestovali. (Ale auto nemáme a necestujeme.) What would you do if you didn‘t have a job? = Co bys dělal, kdybys neměl práci? (Naštěstí práci máš.) PRAVIDLA A PŘÍKLADY

5 Druhá podmínková věta We would travel more if we had a car. Podmiňovací způsob s WOULD v hlavní větě Minulý prostý čas ve vedlejší větě se spojkou IF (kdyby) I would tell youif I knew the answer. We would go outif it didn‘t rain. She wouldn‘t be happyif she lived in the country. What would you doif you didn‘t have a job?

6 Pořadí vět v souvětí je možné změnit, v tom případě po vedlejší větě píšeme čárku, slovesné časy zůstávají beze změny If we had a car, we would travel more. Minulý prostý čas ve vedlejší větě se spojkou IF (kdyby), Podmiňovací způsob s WOULD v hlavní větě If I knew the answerI would tell you. If it didn‘t rain,we could go out. If she lived in the country,she wouldn‘t be happy. If I were you,I wouldn‘t go there.

7 Další příklady a výjimky Ve vedlejší podmínkové větě druhého řádu se často místo tvaru WAS objevuje tvar WERE i tam, kde to není běžné. It‘s cold. I would wear a coat if I was you (nebo if I were you.) We would go out if the weather was better (nebo it the weather were better.) V hlavní větě podmínkového souvětí se může namísto tvaru WOULD (bych) použít tvar COULD (mohl bych). We don‘t have a car. If we had a car, we could travel more. I work a lot. If I didn‘t work so much, I could spend more time with friends.

8 Doplňte druhou polovinu souvětí jednou z frází v tabulce. If there was a good film on TV, I would watch it. This room would look nicer if _________________________________ If there wasn‘t so much traffic in the centre,______________________ Life would be boring if_______________________________________ If I had nothing to do,________________________________________ We would invite all our friends to stay if__________________________ If we had more money,_______________________________________ We (have) a bigger houseI (watch) itI (be) bored We (buy) a bigger houseWe (have) some pictures on the wall every day (be) the same the air (be) cleaner

9 Řešení If there was a good film on TV, I would watch it. This room would look nicer if we had some pictures on the wall. If there wasn‘t so much traffic in the centre, the air would be cleaner. Life would be boring if every day was/were the same. If I had nothing to do, I would be bored. We would invite all our friends to stay if we had a bigger house. If we had more money, we would buy a bigger house.

10 Doplňte správné tvary sloves v závorkách do podmínkových souvětí. 1)If I ______________ (have) the money, I __________________ (buy) a fast car. 2)If John______________ (want) to learn Italian, he ___________________ (go) to Italy. 3)I haven‘t told Anne what happened. She ___________ (get) angry if she _______________ (know). 4)What _____________________ (you do) if you __________________ (win) a lot of money? 5)If I _____________ (not have) so much work, I __________________ (can go) to the cinema with you. 6)It‘s not a very good hotel. I ___________________ (not stay) there if I ____________ (be) you. 7)If they _______________(live) nearer London, they ________________ (go) there more often. 8)It ________________ (be) nice if she _______________ (spend) more time with her friends. 9)I don‘t know anything about cars. If the car _____________ (break) down, I ___________________ (not know) what to do. 10)If it ________________ (stop) raining, we _________________ (go) on a trip to the mountains.

11 Řešení 1)If I had the money, I would buy a fast car. 2)If John wanted to learn Italian, he would go to Italy. 3)I haven‘t told Anne what happened. She would get angry if she knew. 4)What would you do if you won a lot of money? 5)If I didn‘t have so much work, I could go to the cinema with you. 6)It‘s not a very good hotel. I wouldn‘t stay there if I was/were you. 7)If they lived nearer London, they would go there more often. 8)It would be nice if she spent more time with her friends. 9)I don‘t know anything about cars. If the car broke down, I wouldn‘t know what to do. 10)If it stopped raining, we would go on a trip to the mountains.

12 Paul has asked you to go to a jazz concert. You don't like jazz, so you're not going with him. (I/go/with you/if I/like/jazz) I would go with you if I liked jazz. You want to go on holiday, but you're very busy at college at the moment. (If I/not/be/busy at college/I/go/on holiday) If I wasn‘t / weren‘t busy at college, I would go on holiday. You want to buy a new laptop. The one you're looking at is quite cheap, but it doesn't have any more memory than the one you've got. (If it/have/a bigger memory/I/buy/it) If it had a bigger memory, I would buy it. Your brother is going to buy an old car in bad condition. You don't think it's a good idea. (I/not/buy it/if I/be/you) I wouldn‘t buy it if I was / were you. Napište věty a dodržte jejich správný tvar pro podmínkovou větu.

13 Řešení Paul has asked you to go to a jazz concert. You don't like jazz, so you're not going with him. (I/go/with you/if I/like/jazz) I would go with you if I liked jazz. You want to go on holiday, but you're very busy at college at the moment. (If I/not/be/busy at college/I/go/on holiday) If I wasn‘t / weren‘t busy at college, I would go on holiday. You want to buy a new laptop. The one you're looking at is quite cheap, but it doesn't have any more memory than the one you've got. (If it/have/a bigger memory/I/buy/it) If it had a bigger memory, I would buy it. Your brother is going to buy an old car in bad condition. You don't think it's a good idea. (I/not/buy it/if I/be/you) I wouldn‘t buy it if I was / were you.

14 Tvořte otázky a odpovídejte podle sebe. What would you do if … 1)… win the lottery:What would you do if you won the lottery? If I won the lottery, I would buy a new house. 2)… get lost in a foreign city:_______________________________ _______________________________ 3)… your car was stolen:__________________________________ __________________________________ 4)… have a toothache:___________________________________ ___________________________________ 5)… see an accident in the street:__________________________ __________________________

15 MURPHY, Raymond. Essential Grammar in Use. London: Cambridge University Press, 2001. ISBN 3125336058 9783125336056. NAYLOR, Helen. Essential Grammar in Use Supplementary Exercises With Answers. London: Cambridge University Press, 2007. ISBN 978-0-521-675420. POUŽITÁ LITERATURA


Stáhnout ppt "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Martin Krčmař. Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková."

Podobné prezentace


Reklamy Google