Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Popis výukového materiálu Název:Management a marketing destinací Kooperace, Informační technologie Autor:Bc. Pavel Lang Datum:27.12.2013 Obor:a) 65-41-L/01.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Popis výukového materiálu Název:Management a marketing destinací Kooperace, Informační technologie Autor:Bc. Pavel Lang Datum:27.12.2013 Obor:a) 65-41-L/01."— Transkript prezentace:

1 Popis výukového materiálu Název:Management a marketing destinací Kooperace, Informační technologie Autor:Bc. Pavel Lang Datum:27.12.2013 Obor:a) 65-41-L/01 Gastronomie (nástavbové studium) b) 65-41-L/01 Gastronomie c) 65-51-H/01 Kuchař/kuchařka, Číšník/servírka Ročník:a) - 1. ročník, b) - 4. ročník, c) 3. ročník Předmět:a) Cestovní ruch, b) Hotelový provoz c) Odbyt a obsluha Anotace výukového materiálu 1. Materiál je určen pro výuku předmětu Cestovní ruch, Hotelový provoz a Odbyt a obsluha a je v souladu s ŠVP 2. Materiál je prezentován žákům prostřednictvím ICT s výkladem a doplněním při současném použití učebnice Cestovní ruch pro střední školy a pro veřejnost – D. Drobná a E. Morávková, nakl. Fortuna Praha 2004 Součástí materiálu je krátký test s označením odpovědí. Další formou zpětné vazby je test jako souhrn několika realizovaných materiálů. Pro výuku je použit - PC s dataprojektorem - interaktivní tabule - interaktivní dataprojektor Číslo projektu školy CZ.1.07/1.5.00/34.0963 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo materiáluVY_32_INOVACE_OdP_S1_14

2 Management a marketing destinací Bc. Pavel Lang Kooperace, informační technologie

3 Kooperace Realizace trvalé kooperace vyžaduje: uznání potřeby spolupráce, možnost dalšího dynamického rozvoje modelů spolupráce jasný podnikatelský záměr, stabilitu hospodářské politiky, systémy vzdělávání.

4 Možnosti spolupráce 1/2 Horizontální kooperace: mezi stejnorodými články např. společné praní prádla hotelů Vertikální kooperace: mezi různorodými články, vede k tvorbě společného produktu Příčná kooperace: mezi různými obory např. spolupráce destinace s obchodním řetězcem Prostorová koncentrace: atraktivní místa, kde se kombinují služby a zážitky podnikatelská síť: - spíše kooperativní než soutěživé vztahy - vztahy se vyznačují stabilitou a sahají přes hranice vlastního podnik

5 Možnosti spolupráce 2/2 Při rozhodování o možnosti spolupráce se porovnává užitek s transakčními náklady, které vznikají při vytváření podnikatelské sítě. Náklady jsou tím vyšší, čím větší je počet členů a heterogenních cílů a čím nižší je kvalifikace účastníků a důvěra potenciálních partnerů. užitek sklon ke kooperaci = transakční náklady

6 Veřejný a soukromý sektor Státní i jiné organizace cestovního ruchu mohou být pověřeny: marketingovým výzkumem tvorbou image vztahy s veřejností a podporou prodeje poskytováním informací návštěvníků rozvojem nabídky produktů dohledem nad kvalitou služeb asistencí při pronikání na nové trhy rozvojem turistické poptávky přípravou půdy pro setkávání a uzavírání kontraktů

7 Konkurenční strategie Destinační společnost kombinuje atraktivity a služby tak, aby poskytovaly zvláštní výhody, které konkurenční produkty destinace nenabízejí. Tyto komparativní výhody produktu destinace se mohou opírat o: - spolehlivost - - kvalitu - - pěkný design - - nižší ceny - - doplňkové služby za jednu cenu - - pružnost produktu Pro rozlišení destinací může sloužit jako odrazový můstek diferenciační matice, ve které se vyberou dvě důležitá kritéria.

8 Informační technologie Vytvoření elektronického trhu je příležitostí pro kooperativní marketing v cestovním ruchu. Používání telekomunikací při přenosu dat v marketingu a managementu usnadňuje inovaci produktu a zvyšuje výkonnost organizací v cestovním ruchu. Klienti nejsou pasivními spotřebiteli, ale těží z lepší dostupnosti informací, cenové transparentnosti a možnosti okamžité rezervace.

9 Překážky v marketingu a managementu destinací Některé destinace se musí vyrovnat se ztrátou loajality zákazníků. Často chybí prostředky a kompetence pro oslovování nových trhů. V porovnání s jinými obory nelze produkty místně oddělit a přesunout. Image destinací je nevýrazná kvůli odbytým produktům destinace. V řetězci služeb se mohou nacházet slabá místa. Chabý přístup k inovacím a obměňování nabídky. Yield management není využíván dostatečně.

10 Segmentace V praxi se používá víceúrovňová segmentace, kdy jsou zákazníci rozděleni alespoň podle geografického a demografického hlediska. Pro segmentaci lze použít několik následujících kritérií:  geografické  sociodemografické  psychografické  nákupní situace  postoje k ceně  fáze životního cyklu  motivů

11 Účinek marketingových nástrojů na umísťování Vliv marketingových nástrojů na organizace CR

12 Využití informačních technologií v cestovním ruchu 1/2 Manažerské informační systémy (MIS) mají význam v podpoře marketingu. Získaná data vstupují do zákaznického informačního systému. Díky zpětné odezvě lze dosáhnout osobního přístupu. CRS a GDS jsou dnes neodmyslitelné počítačové rezervační systémy mezi podniky cestovního ruchu. Přes dynamický vývoj CRS a GDS mají tyto rezervační systémy význam hlavně pro obchodní cestující, kteří provádějí rezervace ubytování a letenek nebo půjčování auta.

13 Využití informačních technologií v cestovním ruchu 2/2 Informační systémy destinací (DIS), na kterých se podílí regionální organizace CR. Tyto organizace si uvědomily, že nabídka, která nebude dostupná v elektronické podobě, nevyvolá patřičnou poptávku. Regionální informační a rezervační systémy pokrývají jak malé oblasti tak velké regiony a státy (např. rakouský TIScover- travel information system). Organizace v cestovním ruchu využívají DIS v poradenství a podpoře prodeje.

14 Propagace Propagační cíle se skládají ze tří prvků – image, informace a zviditelnění. Image jako kvalitativní cíl může být popsán slovy: „ U nás platí osvědčená pohostinnost, rodinné prostředí za nízkou cenu.“ Cíl poskytnutí informací se může týkat uvedení velikosti podniku, ekologických ukazatelů, atp. Cíle image a informace mohou mít oboustranný vliv. Významná informace totiž volá po odpovídající image! CÍLREKLAMAOSOBNÍ PRODEJ PUBLIC RELATIONS PODPORA PRODEJE Infoma- ční informační brožuryústní rozhovory představení nabídky veletrhy Zvidi- telnění plakáty, inzeráty, televizní spoty obchodní cesty představení destinací velké společenské akce Tvorba image brožury, které navozují atmosféru místa speciální společenské události

15 Tvorba cen Cena produktu není jen zpětným odrazem nákladů nebo výsledkem hry tržních sil, ale také nástrojem strategického umísťování. Cena je vědomě stanovený signál pro kupující o vlastnostech produktu a jeho zařazení na trhu. DRUH PRODUKTUREAKCE NA KUPNÍ CENU POŽADAVKY NA TVORBU CEN zaměnitelný, lze jej snadno posoudit (např. třídenní cesta do známého města) zákazník je velmi citlivý na ceny a vybírá si cenově výhodný produkt průhledná, výhodná cena, dodatečné výkony jsou účtovány zvlášť komplexní, předem nelze posoudit, vysoce prestižní (např. cesta kolem světa nebo víkend v horách) zákazník chce mít záruku (např. značka) a je připraven zaplatit navíc prémii za jistotu jasné ceny bez neprůhledných přirážek, cena "all-inclusive", tzn. vše zahrnující

16 Značková politika Po-zážitková funkce značky VZPOMÍNKYsnadnost, frekvence a síla vzpomínky na zážitky z cest míra, do jaké značky pomáhá utvořit vzpomínky na destinaci a zážitky ULOŽENÍ A UPEVNĚNÍschopnost značky spojovat vzpomínky na zážitky z cest

17 Děkuji za pozornost! Výstupy - TEST 1. Popište podmínky realizace trvalé kooperace 2. Státní i jiné organizace cestovního ruchu mohou být pověřeny: 3. Popište překážky v marketingu a managementu destinací 4. Z jakých prvků se skládají propagační cíle?


Stáhnout ppt "Popis výukového materiálu Název:Management a marketing destinací Kooperace, Informační technologie Autor:Bc. Pavel Lang Datum:27.12.2013 Obor:a) 65-41-L/01."

Podobné prezentace


Reklamy Google