Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přednáška č.2 Důvody vstupu na zahraniční trhy. Všeobecné důvody pro mezinárodní obchod – I. Nové tržní příležitosti Ekonomické efekty Přítomnost na trhu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přednáška č.2 Důvody vstupu na zahraniční trhy. Všeobecné důvody pro mezinárodní obchod – I. Nové tržní příležitosti Ekonomické efekty Přítomnost na trhu."— Transkript prezentace:

1 Přednáška č.2 Důvody vstupu na zahraniční trhy

2 Všeobecné důvody pro mezinárodní obchod – I. Nové tržní příležitosti Ekonomické efekty Přítomnost na trhu Delší výrobkový cyklus Spolupráce se zahraniční firmou

3 Přístup k surovinám Důvěra v domácí značku Legislativní podmínky Důvody vyplývající z měnového kurzu Diverzifikace rizika Všeobecné důvody pro mezinárodní obchod – II.

4 Důvody pro mezinárodní obchod ČR Velikost trhu v ČR Nedostatek surovin Získávání nových technologií Nárůst ceny práce

5 Výhody a nevýhody firem uplatňující mezinárodní obchod +Diverzifikace +Zvýšení zisku +Stabilizace pracovní síly +Finanční výhody +Prestiž mezinárodní společnosti −Riziko −Náklady

6 Před vstupem na zahraniční trh 1.Stanovit cílová teritoria pro vstup 2.Tvorba marketingového plánu 3.Určení způsobu vstupu

7 2.Tvorba marketingového plánu 1.Analýza trhu 2.SWOT analýza 3.Výzkum zahraničního trhu 4.Stanovení cíle 5.Určení strategie 6.Přizpůsobení taktiky 7.Implementace 8.Kontrola, přehodnocení situace

8 3. Způsob vstupu na zahraniční trh Pasivní přístup – využití pouze v krajních situacích Aktivní přístup – využití marketingových aktivit

9 3. 1 Způsob vstupu na zahraniční trh Vývozní a dovozní operace - Prostřednické vztahy - Smlouva o výhradním prodeji -Obchodní zastoupení - Komisionářské a mandátní vztahy - Piggyback - Přímý vývoz - Exportní aliance Kapitálové vstupy - Akvizice - Fúze - Investice na zelené louce - Joint venture - Strategické aliance Formy nenáročné na kapitálové investice - Licenční obchody - Franchising - Smlouvy o řízení - Zušlechťovací operace - Výrobní kooperace

10 3. 2 Způsob vstupu na zahraniční trh Výrobce vyrábí:1.V domácí zemi Nepřímý vývoz Přímý vývoz 2.V bezcelní zóně 3.V zahraničí Montáž Plná výroba Strategické aliance Jiné typy

11 Přímý vývoz výroba zákazník Bez přímých investic průmyslový distributor průmyslový trh vládní trh S přímými investicemi VOO MOO domácí země cílové země B2B B2C

12 Obecné faktory ovlivňující vstup na zahraniční trh Finanční náročnost Kapitálové zázemí firmy Potenciál cílového trhu Možnost kontroly trhu Rizikovost trhu Konkurenceschopnost firmy

13 Specifické faktory ovlivňující vstup na zahraniční trhy 1.Marketingový pohled na cílový trh 2.Komunikační pohled na cílový trh 3.Vztah mezi členy distribučního kanálu 4.Zpětná vazba

14 1. Faktor - Marketingový pohled na cílový trh 1.1 Cílový trh 1.2 Typ výrobku 1.3 Dostupnost distributorů 1.4 Cíle a strategie

15 2. Faktor - komunikační pohled na cílový trh Komunikační strategie 2.1 Gravity – (tíže), výrobek se prosadí sám 2.2 Push – (tlak), zaměření na nejbližší článek 2.3 Pull – (tah), zaměření na poslední článek Komunikační bariéry 2.4 Kulturní bariéry 2.5 Národnostní bariéry 2.6 Bariéra prostředí 2.7 Bariéra vzdálenosti

16 3. Faktor - Vztah mezi členy distribučního kanálu 3.1 Přímá cesta Výrobce - zákazník 3.2 Nepřímá cesta Výrobce – mezičlánek– zákazník 3.3 Konflikty v komunikaci –Vertikální –Horizontální –Vícedimenzní

17 4. Faktor – zjištění zpětné vazby 4.1 Informace o chování spotřebitelů 4.2 Informace o konkurenci 4.3 Informace o reakcích na produkt, cenu, dostupnost, komunikaci společnosti

18 Pravidla pro volbu země Jednoduché pravidlo (naive rule) Pragmatické pravidlo (pragmatic rule) Strategické pravidlo (strategic rule)

19 Hlavní teoretické přístupy k problematice internacionalizace Model EPRG etnocentrický polycentrický regiocentrický geocentrický

20 Trendy rozvoje Mezinárodního marketingu Dynamičnost trhu Relační marketing (nová role dodavatelů a zákazníků) Inovace nabídky Strategie založené na získání konkurenční výhody Soutěžení na globálním trhu (nové formy komunikace)

21 Shrnutí – hlavní rozhodování v mezinárodním marketingu 1.Rozhodování o tom, zda vstoupit na zahraniční trh 2.Rozhodování o tom, na který trh vstoupit 3.Rozhodování o způsobu vstupu na zahraniční trh 4.Rozhodování o marketingovém programu 5.Rozhodování o organizaci marketingu

22 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Přednáška č.2 Důvody vstupu na zahraniční trhy. Všeobecné důvody pro mezinárodní obchod – I. Nové tržní příležitosti Ekonomické efekty Přítomnost na trhu."

Podobné prezentace


Reklamy Google