Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Důvody vstupu na zahraniční trhy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Důvody vstupu na zahraniční trhy"— Transkript prezentace:

1 Důvody vstupu na zahraniční trhy
Přednáška č.2 Důvody vstupu na zahraniční trhy

2 Všeobecné důvody pro mezinárodní obchod – I.
Nové tržní příležitosti Ekonomické efekty Přítomnost na trhu Delší výrobkový cyklus Spolupráce se zahraniční firmou

3 Všeobecné důvody pro mezinárodní obchod – II.
Přístup k surovinám Důvěra v domácí značku Legislativní podmínky Důvody vyplývající z měnového kurzu Diverzifikace rizika

4 Důvody pro mezinárodní obchod ČR
Velikost trhu v ČR Nedostatek surovin Získávání nových technologií Nárůst ceny práce

5 Výhody a nevýhody firem uplatňující mezinárodní obchod
Diverzifikace Zvýšení zisku Stabilizace pracovní síly Finanční výhody Prestiž mezinárodní společnosti Riziko Náklady

6 Před vstupem na zahraniční trh
Stanovit cílová teritoria pro vstup Tvorba marketingového plánu Určení způsobu vstupu

7 2.Tvorba marketingového plánu
Analýza trhu SWOT analýza Výzkum zahraničního trhu Stanovení cíle Určení strategie Přizpůsobení taktiky Implementace Kontrola, přehodnocení situace

8 3. Způsob vstupu na zahraniční trh
Pasivní přístup – využití pouze v krajních situacích Aktivní přístup – využití marketingových aktivit

9 3. 1 Způsob vstupu na zahraniční trh
Vývozní a dovozní operace - Prostřednické vztahy - Smlouva o výhradním prodeji -Obchodní zastoupení - Komisionářské a mandátní vztahy - Piggyback - Přímý vývoz - Exportní aliance Formy nenáročné na kapitálové investice - Licenční obchody - Franchising - Smlouvy o řízení - Zušlechťovací operace - Výrobní kooperace Kapitálové vstupy - Akvizice - Fúze - Investice na zelené louce - Joint venture - Strategické aliance

10 3. 2 Způsob vstupu na zahraniční trh
Výrobce vyrábí: V domácí zemi Nepřímý vývoz Přímý vývoz V bezcelní zóně V zahraničí Montáž Plná výroba Strategické aliance Jiné typy

11 průmyslový distributor
Přímý vývoz výroba domácí země cílové země Bez přímých investic S přímými investicemi VOO průmyslový distributor B2C B2B průmyslový trh vládní trh MOO zákazník

12 Obecné faktory ovlivňující vstup na zahraniční trh
Finanční náročnost Kapitálové zázemí firmy Potenciál cílového trhu Možnost kontroly trhu Rizikovost trhu Konkurenceschopnost firmy

13 Specifické faktory ovlivňující vstup na zahraniční trhy
Marketingový pohled na cílový trh Komunikační pohled na cílový trh Vztah mezi členy distribučního kanálu Zpětná vazba

14 1. Faktor - Marketingový pohled na cílový trh
1.2 Typ výrobku 1.3 Dostupnost distributorů 1.4 Cíle a strategie

15 2. Faktor - komunikační pohled na cílový trh
Komunikační strategie 2.1 Gravity – (tíže), výrobek se prosadí sám 2.2 Push – (tlak), zaměření na nejbližší článek 2.3 Pull – (tah), zaměření na poslední článek Komunikační bariéry 2.4 Kulturní bariéry 2.5 Národnostní bariéry 2.6 Bariéra prostředí 2.7 Bariéra vzdálenosti

16 3. Faktor - Vztah mezi členy distribučního kanálu
3.1 Přímá cesta Výrobce - zákazník 3.2 Nepřímá cesta Výrobce – mezičlánek– zákazník 3.3 Konflikty v komunikaci Vertikální Horizontální Vícedimenzní

17 4. Faktor – zjištění zpětné vazby
4.1 Informace o chování spotřebitelů 4.2 Informace o konkurenci 4.3 Informace o reakcích na produkt, cenu, dostupnost, komunikaci společnosti

18 Pravidla pro volbu země
Jednoduché pravidlo (naive rule) Pragmatické pravidlo (pragmatic rule) Strategické pravidlo (strategic rule)

19 Hlavní teoretické přístupy k problematice internacionalizace
Model EPRG etnocentrický polycentrický regiocentrický geocentrický

20 Trendy rozvoje Mezinárodního marketingu
Dynamičnost trhu Relační marketing (nová role dodavatelů a zákazníků) Inovace nabídky Strategie založené na získání konkurenční výhody Soutěžení na globálním trhu (nové formy komunikace)

21 Shrnutí – hlavní rozhodování v mezinárodním marketingu
Rozhodování o tom, zda vstoupit na zahraniční trh Rozhodování o tom, na který trh vstoupit Rozhodování o způsobu vstupu na zahraniční trh Rozhodování o marketingovém programu Rozhodování o organizaci marketingu

22 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Důvody vstupu na zahraniční trhy"

Podobné prezentace


Reklamy Google