Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přednáška č.11 Zpracování objednávek a distribuce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přednáška č.11 Zpracování objednávek a distribuce."— Transkript prezentace:

1 Přednáška č.11 Zpracování objednávek a distribuce

2 Distribuce (Place): přemístění výrobku od výrobce k zákazníkovi. Funkce prodejních cest: Obchodní funkce Logistická funkce Podpůrná funkce Distribuce zahrnuje: Doprava Skladování Ošetřování výrobků Plánování a řízení distribuce Komunikace s ostatními členy kanálu Informační distribuční systémy

3 Mezinárodní distribučním politika Cílem mezinárodní distribuční politiky je přiblížit nabídku poptávce a zajistit plynulý pohyb zboží od tuzemského výrobce ke konečnému spotřebiteli na zahraničním trhu. Ovlivnění ostatních nástrojů marketingového mixu –výrobková politika – velikost balení, způsob balení, značková politika –cenová – zahraničněobchodní náklady tvoří podstatnou část ceny, smluvní vztahy s obchodními mezičlánky ovlivňují volbu dodacích a platebních podmínek –komunikační – distribuční pol. podmiňuje volbu komunikační, úspěch komunikační záleží na dobré spolupráci s obchodními mezičlánky

4 Faktory ovlivňující volbu mezinárodní distribuční politiky analýza nákupního a spotřebního chování povaha zboží analýza zahraniční a tuzemské konkurence ekonomické aspekty analýza odvětví na zvoleném trhu vnitropodnikové faktory

5 Úrovně vyjednávání I. Banka vývozceBanka dovozce Vývozce - exportér Dovozce – Importér 1. 2. 3. 4.

6 Úrovně vyjednávání II. Dovozce – Importér Vývozce - exportér Banka dovozceBanka vývozce Výroba Zajištění přepravy a dokumentace Přeprava (loď, letadlo, kamion) Celní úřad Sklad importéra 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

7 Dodací podmínky určují povinnosti prodávajícího a kupujícího zejména: –způsob, místo a okamžik předání zboží kupujícímu –způsob, místo a okamžik přechodu výloh a rizik z prodávajícího nakupujícího –další povinnosti stran při zajišťování dopravy, nakládky, vykládky, průvodních dokladů, kontroly, pojištění, celního odbavení

8 Dokumenty v zahraničním obchodu Objednávka – závazek pro exportéra (každá země má svoje specifika) Proforma faktura – vystavuje exportér Exportní licence – legislativní povolení, že zboží může být vyvezeno ze země Konzulární faktura - ověření původu zboží Konosament - představuje přepravní doklad pro majitele

9 Strategie distribuce –PUSH - strategie tlaku v distribučním kanál –PULL - strategie tahu v distribučním kanálu  Akviziční distribuce – zabývá se tokem informací  Fyzická distribuce - logistický marketing, zabývající se přepravou produktů

10 Vývojové trendy v mezinárodní distribuci procesy koncentrace – vznik globálních obchodních firem, aliancí internacionalizace – odstraňování obchodních překážek navazování nových forem mezi firemní spolupráce na různých úrovních distribučního řetězce rozvoj informačních technologií (kvalita a rychlost poskytovaných služeb, nové formy obchodování na Internetu, lepší poskytování služeb zákazníkům) sjednocování organizace a koncentrace distribuce

11 Formy spolupráce v distribuci ECR – Efficient Consumer Response –spolupráce velkých dodavatelských firem s obchodními řetězci EDI - Electronic Data Interchange - řízení plynulých toků zboží SCM - Supply Chain Management - strategické řízení dodavatelského řetězce Private labels – prodej pod značkou distribučních firem

12 Důvody internacionalizace v mezinárodní distribuci prohlubující se integrační procesy v rámci EU odstraňování obchodně politických překážek možnost vstupu distribučních firem na nově otevřené trhy světa (např.BRICS) snižování přepravních a dalších logistických nákladů rozvoj informačních technologií sbližování spotřebního chování a nákupních zvyklostí

13 Důvody koncentrace v mezinárodní distribuci snaha o zvyšování konkurenceschopnosti a podílů na trhu - nízké ceny docilované neustálým tlakem na snižování nákladů snaha o lepší postavení vůči dodavatelských firmám snižování nákladů – díky zvyšování velikosti prodejních ploch, standardizaci a racionalizaci organizačních struktur a marketingových výdajů

14 Strategie tržního krytí v mezinárodním obchodě

15 6 C pro volbu vhodné distribuční strategie 1.Náklady - costs 2.Kapitálová náročnost - capital intensity 3.Kontrola - control 4.Pokrytí - coverage 5.Pověst - corporate reputation 6.Kontinuita - continuity

16 Druhy distribučních cest Přímá distribuční cesta –přímý kontakt výrobce (dodavatele) a spotřebitele (uživatele) Nepřímá distribuční cesta −délka je ovlivněna počtem a typem mezičlánků –typy distribučních mezičlánků: prostředníci zprostředkovatelé obchodní zástupci podpůrné mezičlánky (dopravní firmy, banky) – poskytují služby a usnadňují směnu zboží nejčastější typy: MOO a VOO

17 Organizace distribučních cest Vertikální marketingový systém –prolínání výrobních a obchodních činností (výrobce, VOO, MOO) Horizontální marketingový systém –spojení (přechodné, trvalé) zdrojů nebo programů 2 i více firem v zájmu využití nové příležitosti na trhu Vícedimenzionální marketingový systém –využívá 2 a více distribučních cest k dosažení segmentů zákazníků

18 Typy MOO prodejen

19 Retail Retail v ČR ŘetězecTržby 2013 (v mld. Kč bez DPH) Kaufland Česk á republika 45,4 Tesco Stores ČR44,0 Ahold Czech Republic40,5 Makro Cash & Carry ČR30,4 Penny Market29,9 Globus ČR24,2 Lidl Česk á republika 23,4 Billa20,5 Geco17,3 SPAR ČOS13,2

20 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Přednáška č.11 Zpracování objednávek a distribuce."

Podobné prezentace


Reklamy Google