Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Analýza konkurence Harry Löwit 2009/2010

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Analýza konkurence Harry Löwit 2009/2010"— Transkript prezentace:

1 Analýza konkurence Harry Löwit 2009/2010
ČVUT v Praze Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví Analýza konkurence Harry Löwit 2009/2010

2 Obsah Úvod, cíle, okruhy analýzy konkurence
Zisk informací a jejich užití Úrovně a formy konkurence Konkurence uvnitř průmyslového řetězce Porterova teorie konkurenčních sil Harry Löwit

3 Obecný úvod Růst a jeho dynamika závislé na tržním podílu
Ten je na úkor konkurence Konkurenti: přímí, nepřímí, stávající, budoucí Každý článek průmyslového řetězce je potenciální zdroj konkurence Harry Löwit

4 Cíle analýzy konkurence
Zodpovězení otázky „Kdo jsou naši konkurenti?“ Definování konkurence Také analýza substitutů (Substituty – výrobky a služby, které uspokojují stejnou potřebu) Harry Löwit

5 Okruhy analýzy konkurence
Obsluhuje konkurence stejnou cílovou skupinu? Jak velká je cílová skupina,kterou budeme společně obsluhovat? Jak má konkurence sestaven marketingový mix? Jaké jsou cíle a strategie konkurence? Harry Löwit

6 Postup Zisk informací o konkurenci a rivalitě mezi firmami
Neustálé porovnávání s konkurencí - je nezbytné!!! Dle toho jsou identifikovány silné a slabé stránky podniku Volba marketingového rozhodnutí Harry Löwit

7 Metody zisku informací
pozorování konkurentů studium reklamy a inzerce konkurentů, dalších propagačních materiálů sledování a studium odborných periodik návštěva výstav, kde konkurence vystavuje rozhovory s obchodními poradci a zákazníky vyzkoušení výrobků konkurence, zakoupení výrobku konkurenta a jeho studium studium adresářů a údajů databanky vč. údajů firem provádějících výzkum trhu jednání s konkurentem „jako zákazník“ informace získávané od zprostředkovatelů sledování postojů ovlivňovatelů k výrobkům konkurence sledování veřejného mínění o výrobcích konkurence získání pracovníka konkurence jako zaměstnance Harry Löwit

8 Zodpovězené otázky jaké mají cílové trhy a na jaké skupiny zákazníků se orientují ? jaká je jejich cenová politika ? jaké jsou přednosti konkurentů ? jaké je jejich schopnost výrobky vytvářet a výrobky vyrábět ? jaká je jejich finanční situace ? kde konkurenti získávají finance ? jaké je jejich zadluženost a důvěra bank ? jaké mají image ? jak je hodnocena účinnost reklamy konkurentů ? jakou úroveň má jejich marketingový výzkum a marketingová informační databáze ? co všechno dělají lépe ? jaký je podíl na trhu, odhad tržeb, rentability apod. ? jaká překvapení lze od konkurentů v nejbližší době očekávat ? Harry Löwit

9 Úrovně konkurence Konkurence variant výrobku Konkurence značek
Konkurence různých technologií Konkurence průmyslových odvětví Rozpočtová konkurence Harry Löwit

10 Konkurence uvnitř průmyslového řetězce
mnohdy opomíjená a podceňovaná Integrace Diferenciace Specializace sledovat i své zákazníky, dodavatele a společnosti z paralelních řetězců Harry Löwit

11 Formy konkurence důležité z hlediska, že na této formě závisí i způsoby a nástroje konkurenčního boje a) teorie tržních forem podle klasických ekonomů b) teorie konkurenčních sil podle Portera Harry Löwit

12 Teorie tržních forem Klasičtí ekonomové
chování dodavatele je určováno počtem konkurujících si dodavatelů a odlišností jejich dodávky Harry Löwit

13 Teorie tržních forem Pět tržních forem monopol homogenní oligopol
heterogenní oligopol dokonalá konkurence monopolní konkurence Harry Löwit

14 Porterova teorie konkurenčních sil
vysvětluje konkurenční chování prostřednictvím vývoje situace na trhu model jak chování a aktivity tržních subjektů ovlivňují ziskovost zisk a konkurence nepřímo úměrné Vývoj ovlivňující ziskovost = faktor konkurence Harry Löwit

15 Porterova teorie konkurenčních sil
Pět základních konkurenčních sil vnitřní rivalita rivalita nových konkurentů rivalita způsobená substitučními produkty rivalita způsobená zákazníky rivalita způsobená dodavateli Harry Löwit

16 Porterova teorie konkurenčních sil
Harry Löwit

17 Závěr Analýza konkurence je velice důležitá a inspirativní
Snadno dostupná metoda Harry Löwit

18 KONEC Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Analýza konkurence Harry Löwit 2009/2010"

Podobné prezentace


Reklamy Google