Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Marketingové prostředí (mikro, makro) Úspěšný marketing sleduje okolní prostředí a přizpůsobuje nabídku tak, aby s ním byla v souladu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Marketingové prostředí (mikro, makro) Úspěšný marketing sleduje okolní prostředí a přizpůsobuje nabídku tak, aby s ním byla v souladu."— Transkript prezentace:

1 Marketingové prostředí (mikro, makro) Úspěšný marketing sleduje okolní prostředí a přizpůsobuje nabídku tak, aby s ním byla v souladu

2 Jaký je chemický podnik?  Průmysl ropy a petrochemie Pohonné hmoty Suroviny etylen, propylen, benzen, toluen,…  Velké objemy – doprava  Základní anorganické chemikálie – kyseliny, dusičnany, technické plyny  Chemické meziprodukty – polotovary pro barviva, léčiva, prostředky na ochranu rostlin  Pomocné prostředky - barvy, laky, plasty pro výrobu obuvi, textilu, lepidla, tmely, plasty

3 Úrovně marketingového prostředí Úroveň 1 Vnitřní prostředí Úroveň 2 Trhy podniku Úroveň 3 Soubor stakeholderů Úroveň 4 Makropro- středí Míra ovlivnění podnikem 100% Konkurence

4 Makroprostředí Politicko-právní: systém norem ovlivňujících podnikatelskou činnost Ekonomické: komplex globál. a lokálních vlivů, které formují tržní potenciál firem Sociální: kulturní - soubor prvků vyjadřujících lidské hodnoty, postoje, vnímání demografické – charakteristiky populace Technické a technologické: každá nová technologie s sebou nese důsledky (růst efektivity x tvůrčí destrukce) Přírodní: nedostatek surovin, rostoucí náklady na energii, zvyšující se stupeň znečištění

5 e-commerce  Dostupnost rozšíření internetu v podnicích je vysoká, téměř 90% podniků v ČR  Bezpečnost informací a plateb na B2B má mnohem menší význam než na B2C  Počet zakázek uzavíraných pomocí internetu roste řádově v desítkách %

6 Úrovně marketingového prostředí Úroveň 1 Vnitřní prostředí Úroveň 2 Trhy podniku Úroveň 3 Soubor stakeholderů Úroveň 4 Makropro- středí Míra ovlivnění podnikem 100% Konkurence

7 Vnitřní marketingové prostředí kvalitní výkon marketingových činností koordinace a úzké pracovní vztahy s V&V, prodejem,... zřetelný náhled na silné a slabé stránky, tvorba konkurenční výhody

8 Trhy podniku  Průmyslové  Spotřební  Státní (armáda, státní rezervy, …)

9 Průmyslový trh (Bussines to bussines )  B2B tvoří ho podniky, které nakupují nebo pronajímají si „hodnotu“ od nás proto, aby mohli vyrábět, prodávat dalším členům hodnotového řetězce a vydělávat

10 Hodnotový řetězec  Podnik je součástí mnoha hodnotových řetězců. Jeho produkt „přidává“ hodnotu pro dalšího odběratele v řetězci.  Spolana – celulóza – textilní fabrika – tkanina – výrobci oděvů - zákazník

11 Spotřební trh  B2C tvoří ho jednotlivci nebo jejich rodiny  Nakupují za účelem uspokojení individuálních (rodinných) potřeb

12

13 Veřejnost (stakeholders) = zájmové a vlivové skupiny Příklad – výrobce léčiv

14 Soubor stakeholderů Akcion á řiKonkurenti Výzkumn é organizace Kontroln í org.S Ú KL Nemocnice Praktičt í l é kaři L é k á rn í ci Zdravotn í poji š ťovny Dodavatel é surovin Zaměstna n- ci Banky a finančn í instituce Velkoobchod s l é ky (ZZ) Vl á da, parlament Podnik (výrobce lélé čiv)

15 Konkurenční prostředí Marketingově řízené firmy musí věnovat pozornost nejen zákazníkům, ale i konkurenci - setkáváme se s ním na všech typech trhů - struktura konkurence (Porter – pět sil, které ovlivňují přitažlivost trhu, Kotler – strategie přístupu k trhu)

16 Na B2C má zákazník (téměř) vždy volbu Zákazník PodnikKonkurence

17 Porter (1980)  Konkurence uvnitř odvětví  Vyjednávací síla dodavatelů  Vyjednávací síla zákazníků  Hrozba nově vstupujících firem  Hrozba substitučních produktů

18 Analýza konkurentů

19 Tři zdroje, které přináší konkurenční výhody  Inovace výrobků  Zlepšení procesů  Nástroje marketingového mixu a služby

20  Vysvětlete pojem hodnotový řetězec.  Popište složky marketingového prostředí.  Vysvětlete vlivy působící v makroprostředí.  Popište Porterův model.


Stáhnout ppt "Marketingové prostředí (mikro, makro) Úspěšný marketing sleduje okolní prostředí a přizpůsobuje nabídku tak, aby s ním byla v souladu."

Podobné prezentace


Reklamy Google