Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Martin Turnovský, MBA Sekce rozvoje podnikatelského prostředí a konkurenceschopnosti © 200 5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Strategické záměry a.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Martin Turnovský, MBA Sekce rozvoje podnikatelského prostředí a konkurenceschopnosti © 200 5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Strategické záměry a."— Transkript prezentace:

1 Mgr. Martin Turnovský, MBA Sekce rozvoje podnikatelského prostředí a konkurenceschopnosti © 200 5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Strategické záměry a priority MPO pro nové programovací období v letech 2007 – 2013

2 © 200 5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Schéma formování priorit Vize Globální cíl Specifické cíle Priority Analýzy prostředí Identifikace „bariér“ Strategie EU

3 Vize 2015 „V horizontu roku 2015 by měla mít Česká republika konkurenceschopný podnikatelský sektor, dosahující vysoké přidané hodnoty a produktivity práce, schopný prosadit se, jak na vnitřním trhu Evropské unie, tak i na ostatních mezinárodních trzích. Podnikatelský sektor by měl svoji konkurenceschopnost opírat především o aplikaci nových vědeckovýzkumných poznatků, realizaci inovačních opatření, kvalifikovanou pracovní sílu a fungující ucelenou síť podnikatelských služeb.“ © 200 5 Ministerstvo průmyslu a obchodu

4 Strategické dokumenty EU © 200 5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Sdělení Komise: „Politika soudržnosti pro podporu růstu a zaměstnanosti. Strategické obecné zásady Společenství 2007–2013“ COM (2005) 299 z 5. 7. 2005. Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu „Společná opatření pro růst a zaměstnanost. Lisabonský program Společenství“ COM (2005) 330. Návrh nařízení Rady o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti. Dílčí návrhy nařízení o jednotlivých fondech (zejm. ERDF a ESF).

5 Současná situace české ekonomiky © 200 5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Pozitivní stránky: relativně rychlý ekonomický růst (5,1 % 2.Q 2005) rostoucí exportní výkonnost české ekonomiky masivní příliv FDI atd. Negativní stránky: nízká produktivita práce ve srovnání s EU nízká inovační aktivita nedostatečná mobilita pracovní síly nedostatek rizikového kapitálu atd.

6 Současná situace české ekonomiky © 200 5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Produktivita práce Zdroj: Eurostat

7 Současná situace české ekonomiky © 200 5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Exportní výkonnost (Export / HDP) Zdroj: Eurostat

8 Současná situace české ekonomiky © 200 5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Inovační ukazatele (SII – 2004) Zdroj: EIS 2004 EU25 = 0,41

9 Identifikace klíčových „bariér“ rozvoje podnikání © 200 5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Fáze rozvoje podniku ZALOŽENÍ ROZVOJ RŮST EXPANZE

10 Identifikace klíčových „bariér“ rozvoje podnikání © 200 5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Fáze založení podniku Finanční bariéra: ! ! Nedostupný seed a early-stage rizikový kapitál Informační bariéry: ! ! Nedostatečné informace o technologických příležitostech ! ! Nedostatečné technologické a výrobní poradenství ! ! Nedostatečná síť fungujících podnikatelských inkubátorů ! ! Nedostatečné poradenství pro zahájení podnikání

11 Identifikace klíčových „bariér“ rozvoje podnikání © 200 5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Fáze rozvoje podniku Finanční bariéra: ! ! Nedostatek investičního kapitálu Infrastrukturní bariéry: ! ! Malá spolupráce mezi podniky ! ! Nedostatečné propojení podniků s VŠ a VVI ! ! Nedostatek finančně dostupných prostor pro podnikání Informační + finanční bariéra: ! ! Nízká účast na výstavách a veletrzích

12 Identifikace klíčových „bariér“ rozvoje podnikání © 200 5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Fáze růstu podniku Finanční bariéry: ! ! Nedostatečná podpora technologických projektů ! ! Vysoké náklady na zahraniční patenty ! ! Vysoké náklady na energetické úspory Informační bariéry: ! ! Nedostatečné technologické poradenství ! ! Nedostatečná znalost zahraničních trhů ! ! Nízká míra využívání ICT pro řízení

13 Identifikace klíčových „bariér“ rozvoje podnikání © 200 5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Fáze expanze (internacionalizace) podniku Finanční bariéra: ! ! Vysoké náklady na přípravu mezinárodních projektů ! ! Vysoké náklady na energetické úspory Infrastrukturní bariéry: ! ! Slabá spolupráce mezi podniky ! ! Nízká úroveň mezinárodní spolupráce (mj. v oblasti VaV) Informační bariéra: ! ! Nedostatečná znalost mezinárodního prostředí

14 Identifikace klíčových „bariér“ rozvoje podnikání © 200 5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Shrnutí ! ! Nedostatečná spolupráce mezi podniky, VŠ a VVI ! ! Nedostatečná podpora VaV a transferu technologií ! ! Nedostatečné využívání ICT a moderních metod řízení ! ! Nedostatečná vzájemná spolupráce mezi podniky ! ! Nedostatečná nabídka vhodných podnikatelských ploch ! ! Vysoká energetická náročnost výroby

15 Identifikace klíčových „bariér“ rozvoje podnikání © 200 5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bariéry  Cíle ! ! Zvýšení spolupráce mezi podniky, VŠ a VVI ! ! Intenzivnější podpora VaV a transferu technologií ! ! Efektivní využívání ICT a moderních metod řízení ! ! Zlepšení vzájemné spolupráce mezi podniky ! ! Zvýšení nabídky vhodných podnikatelských ploch ! ! Snížení energetické náročnosti výroby

16 Identifikace klíčových „bariér“ rozvoje podnikání © 200 5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Intervenční oblasti Výzkum, vývoj, inovace Infrastruktura pro podnikání Lidské zdroje pro podnikáníÚspory energií KONKURENCESCHOPNOST

17 Strategie = cesty k odstranění bariér © 200 5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bariéra: Nedostatečná spolupráce mezi podniky, VŠ a VVI Podpora spolupráce podniků, VŠ a VVI Podpora aplikovaného VaV a transferu technologií Podpora rozvoje lidských zdrojů v podnicích Podpora podnikavosti, zakládání spin-off firem

18 © 200 5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bariéra: Nedostatečná podpora VaV a transferu technologií Podpora spolupráce podniků, VŠ a VVI Podpora podnikavosti, zakládání spin-off firem Podpora VaV a transferu technologií Podpora inovací v podnicích Podpora inovační infrastruktury Strategie = cesty k odstranění bariér

19 © 200 5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bariéra: Nedostatečné využívání ICT a moderních metod řízení Podpora internacionalizace podniků Podpora služeb pro podnikání Podpora netechnických inovací v podnicích Podpora využívání ICT v podnicích Strategie = cesty k odstranění bariér

20 © 200 5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bariéra: Nedostatečná vzájemná spolupráce mezi podniky Podpora služeb pro podnikání Podpora klastrových iniciativ Podpora internacionalizace podniků Strategie = cesty k odstranění bariér

21 © 200 5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bariéra: Nedostatečná nabídka vhodných podnikatelských ploch Podpora inovační infrastruktury Podpora podnikatelské infrastruktury Strategie = cesty k odstranění bariér

22 © 200 5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bariéra: Vysoká energetická náročnost výroby Podpora efektivního využívání energií Podpora snižování energetické náročnosti výroby Podpora ekologických inovací Strategie = cesty k odstranění bariér

23 Agregace nástrojů do intervenčních oblastí © 200 5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Věda, výzkum, inovace Podpora VaV a transferu technologií Podpora spolupráce podniků, VŠ a VVI Podpora inovační infrastruktury Podpora podnikavosti, zakládání spin-off firem Podpora inovací v podnicích Podpora klastrových iniciativ Podpora ekologických inovací

24 Agregace nástrojů do intervenčních oblastí © 200 5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Infrastruktura pro podnikání Podpora spolupráce podniků, VŠ a VVI Podpora inovační infrastruktury Podpora klastrových iniciativ Podpora služeb pro podnikání Podpora internacionalizace podniků Podpora využívání ICT v podnicích Podpora podnikatelské infrastruktury

25 Agregace nástrojů do intervenčních oblastí © 200 5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Lidské zdroje pro podnikání Podpora využívání ICT v podnicích Podpora podnikavosti, zakládání spin-off firem Podpora rozvoje lidských zdrojů v podnicích

26 Agregace nástrojů do intervenčních oblastí © 200 5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Úspory energií Podpora snižování energetické náročnosti výroby Podpora ekologických inovací Podpora efektivního využívání energií

27 Agregace nástrojů do intervenčních oblastí © 200 5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Podpora spolupráce podniků, VŠ a VVI Podpora podnikavosti, zakládání spin-off firem Podpora rozvoje lidských zdrojů v podnicích Podpora aplikovaného VaV a transferu technologií Podpora inovací v podnicíchPodpora inovační infrastruktury Podpora služeb pro podnikání Podpora internacionalizace podniků Podpora netechnických inovací v podnicích Podpora využívání ICT v podnicích Podpora ekologických inovací Podpora klastrových iniciativ Podpora využívání ICT v podnicích Podpora efektivního využívání energií Podpora snižování energetické náročnosti výroby

28 Naplňování vize © 200 5 Ministerstvo průmyslu a obchodu I4I3I2I1 Cíle Vize

29 Mgr. Martin Turnovský, MBA Sekce rozvoje podnikatelského prostředí a konkurenceschopnosti © 200 5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Děkuji za Vaši pozornost


Stáhnout ppt "Mgr. Martin Turnovský, MBA Sekce rozvoje podnikatelského prostředí a konkurenceschopnosti © 200 5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Strategické záměry a."

Podobné prezentace


Reklamy Google