Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VY_32_INOVACE_EKO_04 MARKETINGOVÝ MIX. Autor: Ing. Hana Motyčková „Autor je výhradní tvůrce materiálu.“ Datum vytvoření: 31. 1. 2013 Klíčová slova: marketingový.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VY_32_INOVACE_EKO_04 MARKETINGOVÝ MIX. Autor: Ing. Hana Motyčková „Autor je výhradní tvůrce materiálu.“ Datum vytvoření: 31. 1. 2013 Klíčová slova: marketingový."— Transkript prezentace:

1 VY_32_INOVACE_EKO_04 MARKETINGOVÝ MIX

2 Autor: Ing. Hana Motyčková „Autor je výhradní tvůrce materiálu.“ Datum vytvoření: 31. 1. 2013 Klíčová slova: marketingový mix, model 4P, model 4C Anotace: Výklad formou prezentace upevňuje znalosti a rozšiřuje základní informace v kontextu marketingového mixu. Způsob využití: Žáci zhlédnou prezentaci s odborným výkladem. Zodpoví otázky v závěru prezentace. Následně provedena kontrola správnosti ve spolupráci učitele a žáků, vysvětlení špatných odpovědí – zpětná vazba. EKO VY_32_INOVACE_EKO_04

3 Marketingový mix  = soubor marketingových nástrojů, které firma používá k ovlivnění poptávky po svém produktu (zboží nebo službě)  zahrnoval 4 P:  produkt (Product)  cena (Price)  místo (Place)  propagace (Promotion)  původní 4 P se někdy rozšiřují o obal (Pack) a lidi (People) EKO VY_32_INOVACE_EKO_04

4 Marketingový mix  výrobek  hmotný či nehmotný produkt nebo služba uspokojující lidské potřeby  hmotný produkt: auto, kolo, učebnice  nehmotný produkt: nápad, know-how  služba: kosmetika, bankovnictví, vzdělávání, cestovní ruch EKO VY_32_INOVACE_EKO_04

5 Marketingový mix  cena  vyjadřuje hodnotu výrobku  krátkodobý cíl při stanovování ceny – vysoká cena (v krátké době maximální zisk)  dlouhodobý cíl – nízká cena (zisk za delší časové období) EKO VY_32_INOVACE_EKO_04

6 Marketingový mix  distribuce: cesta výrobku od výrobce ke spotřebiteli  přímá distribuce: výrobce – spotřebitel  nepřímá distribuce: výrobce – mezičlánek (supermarket, obchodní zástupce) – spotřebitel  propagace: forma komunikace mezi výrobcem - prodejcem a spotřebitelem  tvořena reklamou  podporou prodeje EKO VY_32_INOVACE_EKO_04

7 Marketingový mix  moderní marketing model 4P opouští – je příliš zaměřen na samotnou firmu  marketing se snaží zaměřit na zákazníka – vznikl model 4C EKO VY_32_INOVACE_EKO_04

8 Marketingový mix EKO VY_32_INOVACE_EKO_04 produktProductzákaznická hodnota Customer Value cenaPricezákazníkovo vydání Cost to the Customer distribucePlacezákazníkovo pohodlí Convenience propagacePromotionkomunikace se zákazníkem Communication

9 Marketingový mix  marketingový mix představuje konkretizaci procesu marketingového řízení  jedná se o soubor vzájemně propojených proměnných, se kterými může management firmy pracovat a které může měnit  je to vše, čím firma může ovlivňovat poptávku po svých výrobcích či službách EKO VY_32_INOVACE_EKO_04

10 Marketingový mix  pojem marketingový mix poprvé použil N. H. Borden z Harvard Business School v USA  označení 4 P – jako první použil E. J. McCarthy z Minnesota University  v rámci jednotlivých prvků dochází k tvorbě dílčích mixů (produktový mix, cenový, distribuční, komunikační mix)  vždy uvažovat v souvislostech s dalšími mixy EKO VY_32_INOVACE_EKO_04

11 Marketingový mix  vlivy trhu působící na marketingový mix  nákupní chování zákazníka  chování trhu  konkurenční postavení a chování  postoj vlády – kontrola marketingu  prvky marketingového mixu – vyvážené a v souladu se zdroji, které má firma k dispozici EKO VY_32_INOVACE_EKO_04

12 Opakování Co je marketingový mix? Co označují 4 P? Jak se člení distribuce? Jak je definován výrobek? EKO VY_32_INOVACE_EKO_04

13 Zdroje Moudrý, M. Základy marketingu. Kralice na Hané: Computer Media, s. r. o., 2008. ISBN 978-80-7402-002-5. Boučková, J. a kolektiv autorů. Základy marketingu. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 1999. ISBN 80-7079-527-1. Jakubíková, D. Marketing v cestovním ruchu. Praha: Grada Publishing, a. s., 2012. ISBN 978-80-247-4209-0. EKO VY_32_INOVACE_EKO_04


Stáhnout ppt "VY_32_INOVACE_EKO_04 MARKETINGOVÝ MIX. Autor: Ing. Hana Motyčková „Autor je výhradní tvůrce materiálu.“ Datum vytvoření: 31. 1. 2013 Klíčová slova: marketingový."

Podobné prezentace


Reklamy Google