Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Správní právo procesní - úvod-

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Správní právo procesní - úvod-"— Transkript prezentace:

1 Správní právo procesní - úvod-
Jana Jurníková Správní právo procesní úvod-

2 Co si brát s sebou a z čeho se učit
zák. č. 500/2004 Sb., správní řád Skulová a kol.:Správní právo procesní. 2 vydání. Plzeň:Aleš Čeněk, 2012 Vedral, J.: Správní řád.Komentář. 2.vydání. Praha: Polygon,2012 sledovat e-learning Zápatí prezentace

3 Co se naučím - právní rámec rozhodovacích procesů - law in action
- interpretovat jednotlivá ustanovení - psát podání a rozhodnutí včetně žalob - orientovat se v judikatuře, interpretovat ji - argumentovat ve prospěch nabízeného řešení Zápatí prezentace

4 Ukončení předmětu písemná část zkoušky (pouze tři řádné termíny a jeden opravný) Ústní část zkoušky za dva dny po písemné viz. e-learning Zápatí prezentace

5 Veřejná správa - nerovnost postavení subjektů (metoda právní regulace)
- i proti vůli a zájmu adresáta - rozhoduje subjekt veřejné správy (vzdělání) - ne sporné řízení - autoritativní aplikace práva Zápatí prezentace

6 Správní právo procesní
- systém správního práva organizační PN hmotně právní procesně právní (ne právní odvětví) trestněprávní

7 Procedurální formy realizace veřejné správy
A) vnější Vydávání NSA Vydávání ISA (rozhodnutí (SŘ), vyjádření, osvědčení, sdělení, souhlasy, doporučení apod.) Vydávání aktů smíšené povahy (opatření obecné povahy, akt se vztahuje na neurčitý okruh adresátů, ale v konkrétně určené věci) Proces uzavírání dohod správně právního charakteru

8 Procedurální formy realizace veřejné správy
B) vnitřní formy vydávání interních normativních aktů (interní normativní instrukce nebo normativní akty řízení, slouží k řízení podřízených pracovníků a orgánů, které jsou daným orgánem řízeny a jemu podřízeny) Vydávání interních individuálních pokynů (individuální služební pokyny)

9 Správní právo procesní
SPP v širším slova smyslu Souhrn právních norem upravujících všechny procedurální formy realizace veřejné správy SPP v užším slova smyslu – souhrn norem správního práva, které upravují aplikační procesy ve veřejné správě realizované ve formě tzv. správního řízení a dále procedurální postupy týkající se vydávání správních aktů smíšené povahy a uzavírání veřejnoprávních smluv (vliv správního řádu)

10 Sporné formy - příklady
NSS 7 As 66/2010 (činnost vysokých škol) NSS 2 As 37/2011 z (přímo žaloba) NSS 9 As 63/2010 autorizovaný inspektor – veřejnoprávní činnost, byť je osobou soukromou § 142 s.ř. – určení právního vztahu NSS čj. Konf 25/ ze dne Zápatí prezentace

11 Základy právní úpravy Zák. č. 500/2004 Sb., správní řád
Schválen dne Publikován dne Účinnost od

12 charakteristika Má učebnicový charakter Klade se důraz na judikaturu
Formulářové právo

13 Struktura Celkem 184 paragrafů
Část první – předmět úpravy a základní zásady činnosti správních orgánů Část druhá – obecné správní řízení Část třetí – zvláštní ustanovení o správním řízení Část čtvrtá – vyjádření, osvědčení a sdělení

14 struktura Část pátá – veřejnoprávní smlouvy
Část šestá – opatření obecné povahy Část sedmá – společná, přechodná a závěrečná ustanovení (stížnost) Část osmá - účinnost

15 Správní řízení správní proces v klasickém slova smyslu
autoritativní aplikace správního práva (režim aplikační) – je třeba rozhodnutí rozhodování práva a povinnosti (konstitutivní x deklaratorní) FO a PO oblast veřejné správy Zápatí prezentace

16 Fáze 1. zahájení 2. zjišťování a hodnocení podkladů 3. rozhodnutí
4. opravné prostředky 5. exekuce Zápatí prezentace

17 Správní řízení obecné a zvláštní
princip subsidiarity Správní řízení zvláštní – kombinace správního řádu a odchylek Příklad: zák. č. 254/2001 Sb. zák. č. 183/2006 Sb. zák. č. 500/2004 Sb. Zápatí prezentace

18 Sporné formy - příklady
NSS 7 As 66/2010 (činnost vysokých škol) NSS 2 As 37/2011 z (přímo žaloba) NSS 9 As 63/2010 autorizovaný inspektor – veřejnoprávní činnost, byť je osobou soukromou § 142 s.ř. – určení právního vztahu NSS čj. Konf 25/ ze dne Zápatí prezentace


Stáhnout ppt "Správní právo procesní - úvod-"

Podobné prezentace


Reklamy Google