Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 SLOUČENINY = látka vzniklá …………………………………. Vznikly: ……………………………………………… sloučením atomů 2 či více prvků Podle počtu prvků rozlišuje sloučeniny na: ………………………………………………………………………..

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 SLOUČENINY = látka vzniklá …………………………………. Vznikly: ……………………………………………… sloučením atomů 2 či více prvků Podle počtu prvků rozlišuje sloučeniny na: ……………………………………………………………………….."— Transkript prezentace:

1 1 SLOUČENINY = látka vzniklá …………………………………. Vznikly: ……………………………………………… sloučením atomů 2 či více prvků Podle počtu prvků rozlišuje sloučeniny na: ……………………………………………………………………….. Dvouprvkové: HCl, CO 2, H 2 O Tříprvkové: NaOH, H 2 SO 4 Víceprvkové: chemickou vazbou.

2 2 SLOUČENINY Chemické slučování = …………………………………. ………………………………….. z jednodušších látek vznikají látky složitější Zapisujeme pomocí: …………………………………………… = složení molekul vyjádřené značkami prvků a čísllicemi. CHEMICKÉHO VZORCE: Udává druh a počet atomů vázaných v molekule H 2 O = …………………………………………………………………………….. Molekula vody složená ze 2 atomů vodíku a 1 atomu kyslíku

3 chemické rovnice Ox.číslo = 0 Elektroneutrální atom Ox.číslo = +I KATION: -více protonů než elektronů -vznik ztrátou e - -často z atomů kovů Ox.číslo = -I ANION: -více elektronů než protonů -vznik přijetím e - -často z atomů nekovů IONTY:

4 4 IONTY = …………………………………. Vznikají …………………………nebo……………….. elektricky nabité částice ztrátoupřijetím elektronů. Iontové sloučeniny: Sloučeniny tvořené…………………………………………….. Jsou dobře………………………………………………………….. Př: z iontů rozpustné ve vodě NaCl = kuchyňská sůl, chlorid sodný

5 5 Výměna elektronů určuje oxidační číslo ……………………………………………………………….. - Píše se řeckými číslicemi: I. až VIII. OXIDAČNÍ ČÍSLO Myšlený náboj atomu Ca 2+ xCa +II Samostatný kationOxidační číslo ve sloučenině SámJen ve sloučenině

6 6 OXIDAČNÍ ČÍSLO oxidační číslo prvkupřípona pro ox.č. I-ný II-natý III-itý IV-ičitý V -ečný -ičný VI-ový VII-istý VIII-ičelý

7 7 Z látek se uvolňují při rozpouštění a při odpařování DIFÚZE:……………………………………………………………….. BROWNŮV POHYB……………………. ČÁSTICE Samovolné pronikání částice jedné látky mezi částice látky druhé Náhodný pohyb mikro-částic (l) i (g), vlivem tepla se neustále srážejí, směr a síla srážek náhodná.

8 8 (s): Částice…………………………….. Uspořádány………………………………………. Tvar mají…………………………………………. VLASTNOSTI LÁTEK VE SKUPENSTVÍ Hodně blízko u sebe Pravidelně (krystaly). Nepravidelně ( amorfní látky) svůj

9 9 (l): Částice…………………………….. Mezi nimi ………………………………………. Tvar mají…………………………………………. VLASTNOSTI LÁTEK VE SKUPENSTVÍ blízko u sebe Přitažlivé síly, nestlačitelné Dle nádoby

10 10 (g): Částice…………………………….. Uspořádání: ………………………………………. Tvar mají…………………………………………. VLASTNOSTI LÁTEK VE SKUPENSTVÍ dosti od sebe Volně se pohybují, stlačitelné Nemají vlastní tvar, zaujímají celý objem

11 11 Chemický děj se zapíše pomocí …………………………….. = zápis ch. reakce CH. děj= ………………………………………. ZMĚNY CHEMICKÝCH LÁTEK Chemické rovnice dojde k ch. reakci, tedy ke změně látek Vlevo jsou vpravo jsou Výchozí látky = reaktanty produkty Platí Zákon zachování hmotnosti: Počet a druh VL musí být vždy……………… jako počet a druh atomů v produktech. STEJNÝ

12 12 Slučování: …………………………….. Rozklad: ………………………………………. CHEMICKÉ REAKCE 2 H 2 + O 2 2 H 2 O Opak slučování ELEKTROLÝZA 2 H 2 O 2 H 2 + O 2 Chemická reakce, která probíhá při průchodu elektrického proudu na látky v roztoku či v tavenině.


Stáhnout ppt "1 SLOUČENINY = látka vzniklá …………………………………. Vznikly: ……………………………………………… sloučením atomů 2 či více prvků Podle počtu prvků rozlišuje sloučeniny na: ……………………………………………………………………….."

Podobné prezentace


Reklamy Google