Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Struktura přednášky Monopolní cenová tvorba. Monopolistická konkurence

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Struktura přednášky Monopolní cenová tvorba. Monopolistická konkurence"— Transkript prezentace:

1 Struktura přednášky Monopolní cenová tvorba. Monopolistická konkurence
A) Úvod B) Optimum monopolu maximalizujícího zisk C) Monopolní cenová tvorba D) Efektivnost monopolu a jeho regulace E) Monopolistická konkurence

2 Monopol - vymezení Na trhu působí jediná firma
Firma vyrábí zboží, které nemá blízké substituty Existují bariéry vstupu do odvětví

3 Monopolního charakter odvětví (určení)
Poměrové ukazatele Podíl obratu 4 (resp. 8) největších firem na obratu odvětví Podíl obratu 5 (resp. 10) největších firem na obratu odvětví Herfindahlův index h = Σ si2 pro i = 1,…, a n = počet firem v odvětví si = podíl i-té firmy na obratu odvětví (v %) Index nabývá hodnot: h = (0, )

4 Monopolní síla firmy (vybrané charakteristiky)
Křížová elasticita poptávky pomocí ukazatele nelze nalézt blízké substituty ke zboží dané firmy Lernerův index L = (P - MC) / P Lernerův index nabývá pro dokonalou konkurenci hodnoty L = 0

5 Optimum monopolu maximalizujícího zisk
Úloha: π = TR - TC(Q) Podmínka 1. řádu d π / d Q = d TR/ d Q - d TC / d Q = 0 MR = MC (zlaté pravidlo zisku) Podmínka 2. řádu d2 π / d Q2 = (d2 TR / d Q2 )- (d2 STC / d Q2) < 0 (d MR /d Q) - (d SMC / d Q) < 0 d MR /d Q < d SMC / d Q

6 Optimum monopolu maximalizujícího zisk (graf)

7 Tvorba cen přirážkou: vztah MR a cenové elasticity poptávky
MR = d TR / d Q = d (PQ) / d Q MR = (d Q / d Q) P + (d P / d Q) Q MR = P + (d P / d Q) Q MR = P [1 + (d P / d Q) (Q / P)] MR = P [1 + 1 / eP] MR = P [1 - 1 / ¦eP¦ ]

8 Vztah ziskové marže a cenové elasticity poptávky
MR = MC P [1 - 1 / ¦eP¦ ] = MC P - P / ¦eP¦ = MC P - MC = P / ¦eP¦ ( P - MC ) / P = 1 / ¦eP¦

9 Tvorba cen přirážkou - otázky
1. Jak velká je cenová přirážka k mezním nákladům v dokonalé konkurenci? 2. Proč obchodník pozoroval, že má vyšší přirážku k nákladům u nezbytných potravin (chléb apod.) než u méně zbytného zboží?

10 Třetí stupeň cenové diskriminace (graf)

11 Problémy třetího stupně cenové diskriminace
1. Správné vymezení segmentů trhu s odlišnou cenovou elasticitou poptávky 2. Zabránit arbitráži

12 Přizpůsobovací proces v Chamberlinově modelu

13 Rovnováha v Chamberlinově modelu

14 Chamberlinův model (otázky)
1. Nakreslete situaci, kdy reprezentativní firma vykazuje kladný ekonomický zisk. 2. Nakreslete situaci, kdy reprezentativní firma vykazuje záporný ekonomický zisk.


Stáhnout ppt "Struktura přednášky Monopolní cenová tvorba. Monopolistická konkurence"

Podobné prezentace


Reklamy Google