Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Alternativní cíle firmy Ing. Vojtěch JindraIng. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)Katedra ekonomie (KE) Mikroekonomie II.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Alternativní cíle firmy Ing. Vojtěch JindraIng. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)Katedra ekonomie (KE) Mikroekonomie II."— Transkript prezentace:

1 Alternativní cíle firmy Ing. Vojtěch JindraIng. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)Katedra ekonomie (KE) Mikroekonomie II

2 Alternativní cíle firmy Problém - struktura vlastníků, která nemusí vždy chtít jako hlavní cíl maximalizaci zisku + problémy s organizováním, nedostatek informací, neustále se měnící okolí firmy. Problém - struktura vlastníků, která nemusí vždy chtít jako hlavní cíl maximalizaci zisku + problémy s organizováním, nedostatek informací, neustále se měnící okolí firmy. Proč firmy dosahují zisku? Existují tři teorie: Proč firmy dosahují zisku? Existují tři teorie: Kompenzační a funkcionální teorie chápe zisk jako platbu podnikateli za jeho aktivitu a podstoupené riziko (u firem v individuálním vlastnictví). Kompenzační a funkcionální teorie chápe zisk jako platbu podnikateli za jeho aktivitu a podstoupené riziko (u firem v individuálním vlastnictví). Monopolní teorie chápe zisk jako výsledek nějaké výhody (výsadního postavení na trhu = monopolní zisk). Monopolní teorie chápe zisk jako výsledek nějaké výhody (výsadního postavení na trhu = monopolní zisk). Technologické a inovační teorie chápou zisk jako výsledek technických a technologických zlepšení a inovační aktivity. Technologické a inovační teorie chápou zisk jako výsledek technických a technologických zlepšení a inovační aktivity.

3 Alternativní cíle firmy - čas Časové hledisko - podle jednoho z přístupů, není cílem firmy maximalizace okamžité úrovně zisku, ale jeho toku v čase, tzn. maximalizace současné hodnoty očekávaných zisků. Časové hledisko - podle jednoho z přístupů, není cílem firmy maximalizace okamžité úrovně zisku, ale jeho toku v čase, tzn. maximalizace současné hodnoty očekávaných zisků. Důležitá je zde i preference času - vlastník preferuje současné příjmy před budoucími z důvodů nejistoty při delším čas. horizontu - inflace, či možnosti investovat výnosy již nyní. Důležitá je zde i preference času - vlastník preferuje současné příjmy před budoucími z důvodů nejistoty při delším čas. horizontu - inflace, či možnosti investovat výnosy již nyní.

4 Možné alternativní cíle firmy Dosažení uspokojivé výše zisku Dosažení uspokojivé výše zisku Dosažení určitého podílu na trhu Dosažení určitého podílu na trhu Někteří ekonomové považují za prvotní cíl snahu dlouhodobě přežít. Někteří ekonomové považují za prvotní cíl snahu dlouhodobě přežít. Nejkomplexnějším cílem se jeví „Růst a expanze“, který v sobě zahrnuje vyšší zisk a dlouhodobé přežití. Nejkomplexnějším cílem se jeví „Růst a expanze“, který v sobě zahrnuje vyšší zisk a dlouhodobé přežití. Obvykle se firma snaží o uspokojivé výsledky než o maximalizaci jedné či několika proměnných. Obvykle se firma snaží o uspokojivé výsledky než o maximalizaci jedné či několika proměnných.

5 Manažerské teorie firmy Firma řízená manažery může mít jiný cíl než maximalizaci zisku. Zdůrazňuje oddělení vlastnictví a řízení firmy. Vlastníky jsou akcionáři a řídícími pracovníky jsou najatí manažeři. Obě skupiny pak prosazují svoje, mnohdy konfliktní, zájmy. Firma řízená manažery může mít jiný cíl než maximalizaci zisku. Zdůrazňuje oddělení vlastnictví a řízení firmy. Vlastníky jsou akcionáři a řídícími pracovníky jsou najatí manažeři. Obě skupiny pak prosazují svoje, mnohdy konfliktní, zájmy. Jednoduchý manažerský model - manažer se chová analogicky se spotřebitelem a maximalizuje užitečnost. Užitečnost pro manažera je dána jeho postavením ve firmě. Jde především o zisk firmy a další výhody spojené s výkonem jeho funkce např. auto s řidičem. Jednoduchý manažerský model - manažer se chová analogicky se spotřebitelem a maximalizuje užitečnost. Užitečnost pro manažera je dána jeho postavením ve firmě. Jde především o zisk firmy a další výhody spojené s výkonem jeho funkce např. auto s řidičem. Zisk (Π)je rozdělen na dvě složky, zisk vykazovaný(Π R ) a vedlejší příjmy a výhody manažera (M). Π = Π R + M Zisk (Π)je rozdělen na dvě složky, zisk vykazovaný(Π R ) a vedlejší příjmy a výhody manažera (M). Π = Π R + M

6 Williamsonův model V tomto modelu je za cíl manažerů považována také maximalizace užitečnosti. Funkce užitečnosti má v modelu tyto proměnné: V tomto modelu je za cíl manažerů považována také maximalizace užitečnosti. Funkce užitečnosti má v modelu tyto proměnné: platy manažerů platy manažerů počet a úroveň podřízených počet a úroveň podřízených rozsah prostředků s nimiž mohou manažeři volně nakládat rozsah prostředků s nimiž mohou manažeři volně nakládat vedlejší příjmy a výhody manažerů vedlejší příjmy a výhody manažerů

7 Baumolův model firmy maximalizující obrat Vychází z předpokladu, že cílem manažerů je maximalizace obratu firmy, tedy funkce: Vychází z předpokladu, že cílem manažerů je maximalizace obratu firmy, tedy funkce: TR = P  Q Předpokládá se nedokonalá konkurence (možnost stanovení ceny firmou) a existence bariér vstupu do odvětví. Pak maximální příjem je, když MR = 0 a cenová elasticita se rovná –1. Zisk nesmí klesnout pod stanovenou úroveň (Z = TR - TC). Předpokládá se nedokonalá konkurence (možnost stanovení ceny firmou) a existence bariér vstupu do odvětví. Pak maximální příjem je, když MR = 0 a cenová elasticita se rovná –1. Zisk nesmí klesnout pod stanovenou úroveň (Z = TR - TC). Firma maximalizující obrat vždy vyrábí větší objem za nižší cenu než firma maximalizující zisk a MR < MC. Firma maximalizující obrat vždy vyrábí větší objem za nižší cenu než firma maximalizující zisk a MR < MC.

8 Behavioristické teorie firmy Vycházejí z toho, že cíle firmy jsou výsledkem rozhodovacích a vyjednávacích procesů mezi jednotlivci a skupinami zúčastněnými ve firmě a ne jen cíl vlastníka. Vycházejí z toho, že cíle firmy jsou výsledkem rozhodovacích a vyjednávacích procesů mezi jednotlivci a skupinami zúčastněnými ve firmě a ne jen cíl vlastníka. Také nahrazuje v cílové funkci maximalizaci určité proměnné dosažením její uspokojivé úrovně. Také nahrazuje v cílové funkci maximalizaci určité proměnné dosažením její uspokojivé úrovně. Cíle se mění nejen s očekáváním, ale i se změnou zájmů zúčastněných subjektů. Cíle se mění nejen s očekáváním, ale i se změnou zájmů zúčastněných subjektů. V krátkodobém pohledu je cíl daný a lze ho rozdělit do pěti hlavních oblastí: V krátkodobém pohledu je cíl daný a lze ho rozdělit do pěti hlavních oblastí: Výroba – její plynulost nebo dosažení určité výše Výroba – její plynulost nebo dosažení určité výše Zásoby – jejich absolutní úroveň nebo uspokojivé rozmezí (musí být dostatečná pro provoz a zároveň nesmí vázat zbytečně mnoho prostředků) Zásoby – jejich absolutní úroveň nebo uspokojivé rozmezí (musí být dostatečná pro provoz a zároveň nesmí vázat zbytečně mnoho prostředků) Prodej – formulován v jednotkách výrobku nebo dosažení požadovaných příjmů Prodej – formulován v jednotkách výrobku nebo dosažení požadovaných příjmů Podíl na trhu – alternativa předcházejícího jako ukazatel uskutečněných prodejů Podíl na trhu – alternativa předcházejícího jako ukazatel uskutečněných prodejů Zisk – ukazatel kompetentnosti manažerů, může být definován i jako poměr zisku k nákladům nebo investicím a podobně Zisk – ukazatel kompetentnosti manažerů, může být definován i jako poměr zisku k nákladům nebo investicím a podobně

9 Model zaměstnanecké firmy Všichni zaměstnanci přebírají podnikatelské funkce a rovněž si rozdělují zisk. Všichni zaměstnanci přebírají podnikatelské funkce a rovněž si rozdělují zisk. Cílem je maximalizace důchodu zaměstnance, který se skládá ze mzdy určené podle trhu práce a podílu na zisku (určený podle výše zisku a podle počtu zaměstnanců). Cílem je maximalizace důchodu zaměstnance, který se skládá ze mzdy určené podle trhu práce a podílu na zisku (určený podle výše zisku a podle počtu zaměstnanců). Mezi ekonomy jsou zastánci i odpůrci této teorie. Mezi ekonomy jsou zastánci i odpůrci této teorie.

10 Význam zisku v alternativních teoriích firmy Zisk vystupuje v obvykle jako omezující podmínka v podobě minimálního požadovaného zisku. Důležitou podmínkou je, aby minimální požadovaný zisk byl menší než maximální. Uznání zisku jako důležitého pro firmu vyjadřují teorie nutnost finančních zdrojů pro konkurenční schopnost jak na trhu s výrobky, tak na kapitálovém trhu. Zisk vystupuje v obvykle jako omezující podmínka v podobě minimálního požadovaného zisku. Důležitou podmínkou je, aby minimální požadovaný zisk byl menší než maximální. Uznání zisku jako důležitého pro firmu vyjadřují teorie nutnost finančních zdrojů pro konkurenční schopnost jak na trhu s výrobky, tak na kapitálovém trhu. Existují i další teorie a další formy podnikání. Společně mají alternativní teorie firmy význam v tom, že ukazují podstatně větší spektrum problémů analýzy firmy než jak je popisuje tradiční model. Existují i další teorie a další formy podnikání. Společně mají alternativní teorie firmy význam v tom, že ukazují podstatně větší spektrum problémů analýzy firmy než jak je popisuje tradiční model.


Stáhnout ppt "Alternativní cíle firmy Ing. Vojtěch JindraIng. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)Katedra ekonomie (KE) Mikroekonomie II."

Podobné prezentace


Reklamy Google