Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Cíle studia didaktiky pedagogiky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Cíle studia didaktiky pedagogiky"— Transkript prezentace:

1 Cíle studia didaktiky pedagogiky
Osnova k přípravě na zkoušku

2 Cíle Osvojit si algoritmus projektování vzdělávacího procesu
Explanací a ukázkou konkrétního projektu (portfólia, metodického balíčku, přípravy na vyučování) doložit úroveň osvojení algoritmu Na základě sebereflexe identifikovat rezervy vlastního dalšího profesního rozvoje

3 Cíle Prokázat znalost obecné didaktiky a schopnost její aplikace do předmětu didaktika pedagogiky Rozumět pojmovému aparátu didaktiky pedagogiky a erudovaně s ním operovat v rozsahu zadaných kontrolních okruhů Charakterizovat základy teorie oborových didaktik na vybraných modelech – historické didaktické modely (JAK, JD, ITV, EUR..) Komparací teorie a konkrétní školské praxe určit, na kterých základech stojí výuka pedagogiky na SŠ Znát podíl praxe na celkové dotaci výukových hodin při výchově na SOŠ

4 Výstupy Na základě studia didaktiky pedagogiky:
Zpracovat portfólio aktivizačních metod a dokumentačních opor k realizaci a hodnocení výuky ped Zodpovědět při ústní zkoušce otázky z předmětu didaktika pedagogiky U DZ doložit pochopení teorie didaktiky pedagogiky nejen pomocí explanace, ale také pomocí pregnantních příkladů z učiva pedagogiky (z portfólia) Zpracovat a před zkouškou odevzdat metodický balíček (portfólio metod) zaměřené k jednomu vybranému tématu učiva pedagogiky

5 výstupy Průběh zkoušky
Odpověď na vylosovanou otázku doložit příklady z portfólia nebo praxe Oponentní otázky examinátora k portfóliu správně teoreticky argumentovat V průběhu pedagogické praxe studovat příklady dokumentů (inspirovat se) – profil absolventa školy, ŠVP, UP, ČTP, klasifikační řád, systém evaluace vzdělávání, manuál k realizaci a hodnocení praxe, formulář hospitačních protokolů aj.

6 Portfólio (metodický balíček)
Titulní strana Obsah ČTP Příprava na vyučovací hodinu dle algoritmu 6 kroků projektování Příklady metod reflexe osvojeného učiva, scénáře pro různé typy hodnocení / klasifikace Přílohy – příklady aplikace aktivizačních metod v jednom zvoleném tématu Přílohy – manuál k praxi, ŠVP k pedagogice, příklady konstrukce testů kvazistandardizovaných, e-learning. aj.

7 Příprava – součást portfólia
Prokázat dovednost projektovat edukační proces ve vybraném tématu na přípravě jedné vyučovací hodiny v předmětu pedagogika: Příprava obsahuje: Cíle formulované studentovi (Kognit,Afekt,PsyMot) a učiteli Chronometráž Přehled činnosti studenta a učitele Příklady užití metod pro jednotlivé fáze procesu v poznávání tématu – příklady problémových úloh, skupinové práce, vizualizace aj… Taxace užitých učebních úloh Systém kontroly – reflexe a sebereflexe, scénáře ústní zkoušky, testy, prezentace … Soubor kontrolních úloh ke klasifikačním účelům

8 Informační zdroje Literatura je uvedena v souboru zkušebních okruhů pro státní závěrečné zkoušky z didaktiky pedagogiky Materiál Vádemécum na str. www – česká škola, vuppraha, učitelské listy, …. Periodika – Pedagogika, Pedagogická revue, Pedagogická orientace, e-pedagogium … Pedagogická praxe na SOŠ s vyučovacím předmětem pedagogika Dokumentace školy


Stáhnout ppt "Cíle studia didaktiky pedagogiky"

Podobné prezentace


Reklamy Google