Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Modelování jako prostředek vytváření předmatematických představ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Modelování jako prostředek vytváření předmatematických představ"— Transkript prezentace:

1 Modelování jako prostředek vytváření předmatematických představ
Šárka Pěchoučková KMT FPE ZČU Plzeň Miroslava Piačková mateřská škola Plzeň

2 Studium učitelství pro MŠ jako dialog praxe s teorií
kombinovaná forma studia profil absolventa způsobilosti a způsoby jejich ověřování

3 Profesní způsobilosti a způsoby jejich ověřování
Cílem je vytvořit a rozvinout u studentů kompetence potřebné pro vytváření předmatematických (aritmetických i geometrických) pojmů u dětí předškolního věku. Důraz je kladen na didaktickou transformaci teoretických matematických poznatků v mateřské škole.

4 RMMŠ1 Student zná cíle předmatematické výchovy. písemný test

5 RMMŠ1 Student objasní základní principy metod řešení používaných předškolními dětmi a dovede je formou konkrétních aktivit zařadit do činností dětí. analýza videonahrávek dětí v mateřské škole

6 RMMŠ1 řešení modelových situací na semináři
Při komunikaci s dětmi používá student vhodné individuální a kvantifikované výroky a výroky složené, vede děti ke správnému chápání těchto výroků. řešení modelových situací na semináři

7 RMMŠ1 Student vysvětlí proces vytváření elementární představy přirozeného čísla u předškolních dětí a vybere vhodné činnosti pro rozvoj představy čísla. příprava vlastních aktivit v rámci samostatné nebo skupinové práce na seminářích, písemný test

8 RMMŠ2 řešení modelových situací na semináři
Student dovede vhodně zvolit činnosti směřující k přípravě řešení slovních úloh. řešení modelových situací na semináři

9 RMMŠ2 Student aplikuje teoretické poznatky o celku a jeho částech na konkrétní činnosti dětí. příprava vlastních aktivit v rámci samostatné nebo skupinové práce na seminářích a jejich prezentace

10 RMMŠ2 Student rozezná u dítěte jednotlivé etapy vývoje stavby, etapy procesu vytváření rovinných a prostorových útvarů a etapy vývoje prostorové a rovinné orientace. analýza obrázků konkrétních staveb postavených dětmi v mateřské škole, analýza pracovních listů vypracovaných předškolními dětmi, písemný test

11 RMMŠ2 Student vybere vhodné aktivity vytvářející u dítěte představu symetrie. písemný test

12 RMMŠ2 Student analyzuje konkrétní aktivity a hry dětí z hlediska cílů ŠVP a umí na základě teoretických poznatků připravit nebo vybrat aktivitu, která bude u dětí rozvíjet dané kompetence. analýza videonahrávek dětí v mateřské škole, znalosti prokáže student i v rámci závěrečné ústní zkoušky

13 Matematické modelování v preprimárním vzdělávání
analýza činností z hlediska rozvíjených kompetencí tvorba vlastních aktivit zveřejnění aktivit na webových stránkách projektu

14 Analýza rozvíjených kompetencí Člověče, nezlob se!
třídění orientace v prostoru orientace v rovině práce s přirozeným číslem uvažování, usuzování

15 Ukázka vlastní tvorby studentů
Hnědá myška nebydlí v domečku s kruhovým otvorem. Šedá myška bydlí v domečku s trojúhelníkovým otvorem. Kde bydlí bílá myška?

16 Děkuji za pozornost. Tento příspěvek byl vypracován v rámci řešení projektu Studium učitelství pro MŠ jako dialog praxe s teorií (CZ.1.07/2.2.00/ ).


Stáhnout ppt "Modelování jako prostředek vytváření předmatematických představ"

Podobné prezentace


Reklamy Google