Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Šárka Pěchoučková KMT FPE ZČU Plzeň Miroslava Piačková 64. mateřská škola Plzeň.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Šárka Pěchoučková KMT FPE ZČU Plzeň Miroslava Piačková 64. mateřská škola Plzeň."— Transkript prezentace:

1 Šárka Pěchoučková KMT FPE ZČU Plzeň Miroslava Piačková 64. mateřská škola Plzeň

2  kombinovaná forma studia  profil absolventa  způsobilosti a způsoby jejich ověřování

3 Cílem je vytvořit a rozvinout u studentů kompetence potřebné pro vytváření předmatematických (aritmetických i geometrických) pojmů u dětí předškolního věku. Důraz je kladen na didaktickou transformaci teoretických matematických poznatků v mateřské škole. Profesní způsobilosti a způsoby jejich ověřování

4 Student zná cíle předmatematické výchovy. písemný test

5 Student objasní základní principy metod řešení používaných předškolními dětmi a dovede je formou konkrétních aktivit zařadit do činností dětí. analýza videonahrávek dětí v mateřské škole

6 Při komunikaci s dětmi používá student vhodné individuální a kvantifikované výroky a výroky složené, vede děti ke správnému chápání těchto výroků. řešení modelových situací na semináři

7 Student vysvětlí proces vytváření elementární představy přirozeného čísla u předškolních dětí a vybere vhodné činnosti pro rozvoj představy čísla. příprava vlastních aktivit v rámci samostatné nebo skupinové práce na seminářích, písemný test

8 Student dovede vhodně zvolit činnosti směřující k přípravě řešení slovních úloh. řešení modelových situací na semináři

9 Student aplikuje teoretické poznatky o celku a jeho částech na konkrétní činnosti dětí. příprava vlastních aktivit v rámci samostatné nebo skupinové práce na seminářích a jejich prezentace

10 Student rozezná u dítěte jednotlivé etapy vývoje stavby, etapy procesu vytváření rovinných a prostorových útvarů a etapy vývoje prostorové a rovinné orientace. analýza obrázků konkrétních staveb postavených dětmi v mateřské škole, analýza pracovních listů vypracovaných předškolními dětmi, písemný test

11 Student vybere vhodné aktivity vytvářející u dítěte představu symetrie. písemný test

12 Student analyzuje konkrétní aktivity a hry dětí z hlediska cílů ŠVP a umí na základě teoretických poznatků připravit nebo vybrat aktivitu, která bude u dětí rozvíjet dané kompetence. analýza videonahrávek dětí v mateřské škole, znalosti prokáže student i v rámci závěrečné ústní zkoušky

13  analýza činností z hlediska rozvíjených kompetencí  tvorba vlastních aktivit  zveřejnění aktivit na webových stránkách projektu

14  třídění  orientace v prostoru  orientace v rovině  práce s přirozeným číslem  uvažování, usuzování

15 Hnědá myška nebydlí v domečku s kruhovým otvorem. Šedá myška bydlí v domečku s trojúhelníkovým otvorem. Kde bydlí bílá myška?

16 Děkuji za pozornost. Tento příspěvek byl vypracován v rámci řešení projektu Studium učitelství pro MŠ jako dialog praxe s teorií (CZ.1.07/2.2.00/18.0022).


Stáhnout ppt "Šárka Pěchoučková KMT FPE ZČU Plzeň Miroslava Piačková 64. mateřská škola Plzeň."

Podobné prezentace


Reklamy Google