Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Úsečka Ve skutečné velikosti se úsečka zobrazí jen tehdy, leží-li v rovině rovnoběžné ( totožné) s průmětnou   nebo   To  znamená, že pokud je.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Úsečka Ve skutečné velikosti se úsečka zobrazí jen tehdy, leží-li v rovině rovnoběžné ( totožné) s průmětnou   nebo   To  znamená, že pokud je."— Transkript prezentace:

1 1 Úsečka Ve skutečné velikosti se úsečka zobrazí jen tehdy, leží-li v rovině rovnoběžné ( totožné) s průmětnou   nebo   To  znamená, že pokud je půdorys nebo nárys úsečky rovnoběžný s osou x, pak zbývající průmět úsečky je zobrazen ve skutečné velikosti. A1A1 B1B1 B1B1 A1A1 A2A2 A2A2 B2B2 B2B2 X 1,2 Z toho plyne, že pokud se nárys nebo půdorys úsečky promítá jako bod, pak druhý průmět této úsečky je zobrazen ve skutečné velikosti. Skutečná velikost © Kuntová Ivana

2 2 Skutečná velikost úsečky Skutečnou velikost obecné úsečky sestrojíme jejím sklopením do půdorysny, tj. sklopením její promítací roviny do půdorysny. Promítací rovina je rovina kolmá k půdorysně, leží v ní úsečka i její půdorys. B1B1 A1A1 A2A2 B2B2 X 1,2 Skutečná velikost úsečky AB Zkuste sestrojit skutečnou velikost úsečky AB sklopením do nárysny. ( Nebudete-li vědět, zkuste si sešit otočit „vzhůru nohama“. ) ( A ) ( B ) Čti A sklopený, B sklopený © Kuntová Ivana

3 3 Skutečná velikost úsečky Skutečnou velikost obecné úsečky lze sestrojit i sklopením tzv. rozdílového trojúhelníku, tj. sklopením jeho promítací roviny. B1B1 A1A1 A2A2 B2B2 X 1,2 Skutečná velikost úsečky AB Do které roviny vlastně sklápíme? Rozdílový trojúhelník sklápíme do roviny  ´ rovnoběžné s půdorysnou, která prochází bodem A. (  ´ //  ) ( A )= ( B ) Není třeba ! A je samodružný. Nárysná stopa roviny  ´ © Kuntová Ivana

4 4 Skutečná velikost úsečky Skutečnou velikost obecné úsečky lze sestrojit i jejím otočením do průčelné roviny ( do roviny rovnoběžné s nárysnou ). B1B1 A1A1 A2A2 B2B2 X 1,2 Skutečná velikost úsečky AB A1oA1o Osa otáčení A2oA2o =B 2 o V půdorysu se bod A pohybuje po kružnici, dostaneme otočený půdorys bodu A V nárysu se pohyb bodu A po kružnici promítne jako pohyb po úsečce. Dostaneme otočený nárys bodu A. =B 1 o Konstrukce je velmi užitečná např. u jehlanů a kuželů s výškou kolmou k půdorysně.např. u jehlanů a kuželů s výškou kolmou k půdorysně © Kuntová Ivana

5 5 Skutečnou velikost obecné úsečky můžeme vypočítat jako délku tělesové úhlopříčky kvádru s rozměry  x,  y,  z. B1B1 A1A1 A2A2 B2B2 X 1,2 xx yy zz Výpočtem rozdílů příslušných souřadnic vlastně posouváme počátek souřadnicových os.  x = |x A - x B |  y = |y A - y B |  z = |z A - z B | | AB | = Skutečná velikost úsečky výpočtem Všimněte si, že na volbě umístění osy x 12 nezáleží. Př.: Určete početně i graficky velikost úsečky AB je-li dáno: A[ 2; 3; -3 ], B[ 4; -1; 1 ]. Početně : | AB | = ( 2 2 +4 2 +4 2 ) 1/2 = 6 © Kuntová Ivana


Stáhnout ppt "1 Úsečka Ve skutečné velikosti se úsečka zobrazí jen tehdy, leží-li v rovině rovnoběžné ( totožné) s průmětnou   nebo   To  znamená, že pokud je."

Podobné prezentace


Reklamy Google