Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vzájemná poloha přímek x 12 A1A1 a1a1 b1b1 A2A2 a2a2 b2b2 Různoběžky Je-li bod A průsečík obou přímek, pak půdorys bodu A leží na průsečíku půdorysů obou.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vzájemná poloha přímek x 12 A1A1 a1a1 b1b1 A2A2 a2a2 b2b2 Různoběžky Je-li bod A průsečík obou přímek, pak půdorys bodu A leží na průsečíku půdorysů obou."— Transkript prezentace:

1 Vzájemná poloha přímek x 12 A1A1 a1a1 b1b1 A2A2 a2a2 b2b2 Různoběžky Je-li bod A průsečík obou přímek, pak půdorys bodu A leží na průsečíku půdorysů obou přímek a nárys bodu A na průsečíku nárysů těchto přímek. x 12 A 1 = B 1 a1a1 b1b1 A2A2 a2a2 b2b2 B2B2 M imoběžky © Kuntová Ivana

2 Vzájemná poloha přímek Rovnoběžky Jsou-li přímky rovnoběžné, pak jejich půdorysy jsou buď rovnoběžky nebo dva body a jejich nárysy jsou buď dva body nebo opět rovnoběžky. x 12 b2b2 a1a1 b1b1 a2a2 a1a1 b1b1 a2a2 b2b2 a1=a1= b1=b1= a2a2 b2b2 Př.: V jaké rovině leží rovnoběžky a, b ve třetím obrázku? Rovnoběžky a, b zde leží v rovině totožnosti.rovině totožnosti © Kuntová Ivana

3 Vzájemná poloha přímek Jsou-li půdorysy přímek rovnoběžné a nárysy těchto přímek jsou také rovnoběžné, pak to mohou (ale nemusí ) být rovnoběžky ! = b 2 x 12 a1a1 b1b1 = a 2 V tomto případě nestačí zadat přímku jejími průměty. Je-li přímka kolmá k ose x, pak musí být zadána dvěma různými body. Podle polohy bodů na obou přímkách mohu určit, zda jsou přímky různoběžné nebo mimoběžné. Není-li to jasné, pak obě přímky sklopím ( stejným směrem ) např. do půdorysny. ( Mohu užít i třetí průmětnu a zjistit, jsou-li i třetí průměty přímek rovnoběžné.) a1a1 b1b1 = a 2 = b 2 x 12 A1A1 C1C1 B1B1 D1D1 A2A2 B2B2 C2C2 D2D2 Z polohy bodů je vidět, že jsou to mimoběžky Nelze rozhodnout, přímky nejsou dostatečně zadány Rovnoběžky ? ! ! Zvolím-li A 1, nemohu jednoznačně určit polohu A 2 © Kuntová Ivana

4 Vzájemná poloha přímek x 12 Kolmice b 2 a1a1 b1b1 a2a2 b2 b2 a1a1 b1b1 a2a2 x 12 Pokud je jedna z přímek horizontální ( tj.rovnoběžná s půdorysnou ) a půdorysy obou přímek svírají úhel 90 o, pak jsou přímky na sebe kolmé. Pokud je jedna z přímek frontální ( rovnoběžná s nárysnou ) a nárysy obou přímek svírají úhel 90 o, pak jsou dané přímky kolmice. ( Úhel dvou obecných různoběžek určíme tak, že rovinu, kterou přímky určují, otočíme do polohy rovnoběžné s průmětnou nebo přímo do průmětny kolem stopy roviny abychom viděli úhel ve skutečné velikosti. ) © Kuntová Ivana


Stáhnout ppt "Vzájemná poloha přímek x 12 A1A1 a1a1 b1b1 A2A2 a2a2 b2b2 Různoběžky Je-li bod A průsečík obou přímek, pak půdorys bodu A leží na průsečíku půdorysů obou."

Podobné prezentace


Reklamy Google