Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Lineární perspektiva Ivana Kuntová. Lineární perspektiva © Ivana Kuntová - základem je středové promítání. Cílem je zobrazit názorný obraz předmětu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Lineární perspektiva Ivana Kuntová. Lineární perspektiva © Ivana Kuntová - základem je středové promítání. Cílem je zobrazit názorný obraz předmětu."— Transkript prezentace:

1 1 Lineární perspektiva Ivana Kuntová

2 Lineární perspektiva © Ivana Kuntová - základem je středové promítání. Cílem je zobrazit názorný obraz předmětu ( daného sdruženými pravoúhlými průměty ) tak, aby byl podobný obrazu předmětu vnímaného okem. - je středové promítání z oka O na perspektivní průmětnu  ´´  h z S O d H  v  A A P Perspektivní průmětna (nárysna) Základní průmětna (půdorysna) H – hlavní bod O – (oko) střed promítání S - stanoviště d - distance v – výška oka h – horizont (obzor) Z Z – základní bod z - základnice v – hlavní vertikála Přímky: vertikální (  ), hloubkové (  ), průčelné (//  ) - zachovávají rovnoběžnost a dělící poměr  ´ - obzorová rovina - úvod a definice

3 3  ´´  h z S O d H  v Z ´´ h z H Z d kdkd d a distančníky ( pravý, levý, horní, dolní ) Distanční kružnice DdDd DPDP DLDL DhDh Lineární perspektiva © Ivana Kuntová Zásady nutné pro perspektivu blízkou dojmu při pozorování okem: d >20 cm, těleso leží v zorném kuželi se zorným úhlem  <  4 ( nebo  <  /6 ), perspektiva objektu musí ležet uvnitř zorné kružnice k = ( H; r ), r ≤ d ≤ 3r, r =d pro zobrazení interiéru, ( 2r = d pro skupinu budov, 3r = d pro silnice, mosty apod.), v = 160cm až 165cm  r

4 4 h z H Z Lineární perspektiva © Ivana Kuntová H – hlavní bod ( úběžník hloubkových přímek )  h z S O H  Z lplp Perspektiva dána: H, h, d, v, ( H  h ) l1l1 NlNl l´ 1 l´ p l – hloubková přímka lplp l´ NlNl l´ p l´´ l´´ p - Konstrukce perspektivy hloubkových přímek kolmých k  h – horizont ( úběžnice vodorovných rovin)

5 5 h z H Z Lineární perspektiva © Ivana Kuntová  h z S O H  Z Perspektiva dána: H, h, d, v, ( H  h ) Pravý a levý distančník jsou úběžníky vodorovných přímek svírajících s  úhel 45 o, - perspektiva vodorovných přímek svírajících s  úhel 45 o DPDP DLDL DPDP DLDL d d B NbNb A NaNa NbNb NaNa a b a1a1 b1b1 apap bpbp A1A1 apap bpbp

6 6 h z H Z Lineární perspektiva © Ivana Kuntová  h z S O H  Z Perspektiva dána: H, h, d, v, ( H  h ) - perspektiva přímek kolmých k z svírajících s  45 o A DdDd DdDd NaNa N a =A 1 a apap d d b NbNb NbNb bpbp Dolní a horní distančník jsou úběžníky přímek kolmých k základnici svírajících s  úhel 45 o. DhDh DhDh

7 7 h z H Z kdkd DdDd DPDP DLDL DhDh Lineární perspektiva © Ivana Kuntová Perspektiva b p (obecné)  přímky b je určena stopníkem N b a úběžníkem U b ( tj. středovým průmětem nevlastního bodu přímky b ).  h z S O H  Z b bpbp UbUb NbNb UU bpbp UbUb NbNb Perspektiva dána: H, h, d, v, ( H  h ) - perspektiva obecné přímky

8 8 h z H Z Lineární perspektiva © Ivana Kuntová  h z S O H  Z Pomocné přímky: a) l - hloubková b) q – v rovině kolmé na z a svírající 45 o s  - bodu A ležícího v základní rovině   – metoda dolního distančníku A ApAp A1A1 DdDd ApAp NlNl l q NqNq DdDd Lze užít i redukovaný distančník a redukovanou perspektivu přímky ( např. na polovinu) qpqp lplp NlNl l1l1 qpqp lplp

9 9 h z H Z Lineární perspektiva © Ivana Kuntová  h z S O H  Z Pomocné přímky: a) l - hloubková b) q – vodorovná a svírající 45 o s  - bodu A ležícího v základní rovině   – metoda pravého distančníku A ApAp A1A1 DpDp ApAp NlNl l q NqNq NqNq DpDp DlDl NlNl Samozřejmě lze obdobně užít i levý distančník NqNq A1A1

10 10 Lineární perspektiva © Ivana Kuntová - konstrukce perspektivy objektu přímou metodou h z H Z Objekt stojí na základní rovině  (většinou za  vzhledem k oku O). Rovinu  otočíme kolem z do  (– sdružení průměten obdobně jako v Mongeově promítání a sestrojíme otočený půdorys objektu), sestrojíme perspektivu půdorysu a pak vyneseme výšky ( úsečky ležící v  se promítají ve skutečné velikosti) DdDd U V

11 11 Lineární perspektiva © Ivana Kuntová - konstrukce perspektivy výšky objektu h z H Z DdDd A1A1 ApAp Bodem A p sestrojíme perspektivu libovolné přímky b ležící v  a přímku b´// b v požadované vzdálenosti v (úsečky v  se zobrazují ve skutečné velikosti) v bpbp b´ p NbNb U Konstrukci lze provést i pomocí hloubkové přímky.

12 12 Lineární perspektiva © Ivana Kuntová - konstrukce perspektivy krychle h z H Z DdDd A1A1 ApAp U V a a

13 13 Lineární perspektiva © Ivana Kuntová Průsečná metoda – konstrukce perspektivy založena na Mongeově promítání O1O1 O2=V2O2=V2 x 12 =z 2 h2h2 Půdorysna je základní rovina. Perspektivní průmětnu  volíme kolmou k  Výslednou perspektivu objektu dostaneme až ve sklopení roviny  do půdorysny. Nebo můžeme rovinu  otočit do průčelné polohy a sestrojit perspektivu zde. Nejpřehlednější je ale překreslit perspektivu do nového obrázku. Údaje pro zadání perspektivy vyčteme z konstrukce v Mongeově promítání. p 1  =h 1 =z 1 n2n2 V1V1 U1U1 d v ( Výsledná perspektiva sestrojena v menším měřítku na dalším straně.)

14 14 O1O1 O2=V2O2=V2 x 12 =z 2 h p 1  =h 1 =z 1 n2n2 V1V1 U1U1 d v V1V1 U1U1 v V U Lineární perspektiva © Ivana Kuntová Průsečná metoda – konstrukce perspektivy založena na Mongeově promítání v z Dvouúběžníková perspektiva – perspektivní průmětna zvolena rovnoběžně se svislými hranami

15 15 Lineární perspektiva © Ivana Kuntová Průsečná metoda – konstrukce perspektivy založena na Mongeově promítání Dvojúběžníková perspektiva – pravý úběžník V  je nevlastní Tříúběžníková perspektiva - perspektivní průmětna zvolena tak, aby žádná z hran tělesa s ní nebyla rovnoběžná. Např. těleso natočíme tak, aby jeho půdorys neměl strany rovnoběžné s půdorysnou stopou p  O1O1 O2O2 x 12 =z 2 p1p1 n2n2 V 1  U1U1 v v h1h1 h2h2 UOUO Zbývá už jen otočit rovinu  kolem její půdorysné stopy do půdorysny a sestrojit tak výslednou perspektivu objektu ( lze užít i os.afinity dané osou p 1  a dvojicí odpovídajících si bodů U 1 a U O ). hoho O

16 16 Lineární perspektiva © Ivana Kuntová Průsečná metoda – konstrukce perspektivy založena na Mongeově promítání Tříúběžníková perspektiva – a) dolní úběžník – ptačí perspektiva b) horní úběžník – žabí perspektiva x 12 =z 2 p1p1 n2n2 U1U1 v v h1h1 h2h2 Perspektivní průmětna zvolena tak, aby žádná z hran tělesa s ní nebyla rovnoběžná. Např. těleso natočíme tak, aby jeho půdorys neměl strany rovnoběžné s půdorysnou stopou p . O1O1 O2O2 Ptačí Žabí

17 17 Lineární perspektiva


Stáhnout ppt "1 Lineární perspektiva Ivana Kuntová. Lineární perspektiva © Ivana Kuntová - základem je středové promítání. Cílem je zobrazit názorný obraz předmětu."

Podobné prezentace


Reklamy Google