Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Odchylka dvou rovin 1) Určíme průsečnici r daných rovin 2) Libovolným bodem R vedeme rovinu  kolmou k této průsečnici Stačí mi půdorysná stopa roviny.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Odchylka dvou rovin 1) Určíme průsečnici r daných rovin 2) Libovolným bodem R vedeme rovinu  kolmou k této průsečnici Stačí mi půdorysná stopa roviny."— Transkript prezentace:

1 1 Odchylka dvou rovin 1) Určíme průsečnici r daných rovin 2) Libovolným bodem R vedeme rovinu  kolmou k této průsečnici Stačí mi půdorysná stopa roviny , proto rovinu  sestrojím pomocí její frontální přímky f. p1p1 n2n2 x 12 p1p1 n2n2 r1r1 r2r2 f1f1 f2f2 Toto je odchylka  daných dvou rovin ve skutečné velikosti. 3) Určím průsečíky půdorysné stopy roviny  s půdorysnými stopami daných rovin ( I., II.) I. II. 4) Úhel I. R 1 II. je půdorys hledaného úhlu, ale není zobrazen ve skutečné velikosti. 5) Proto rovinu  musím otočit kolem její stopy ( -osy otáčení ) do půdorysny. -nejprve sklopím bod R do půdorysny sklopením promítací roviny přímky r, dostanu tak (R) -vzdálenost (R) od bodu S ( -středu otáčení ) je rovna poloměru otáčení r R1R1 (R) S RoRo -sestrojím-li kružnici se středem S a poloměrem r dostanu otočený bod R ( tj. R o ) Odchylka daných dvou rovin je rovna velikosti úhlu I.R O II. ( tj. velikosti úhlu I. R II. ) R2R2 p1p1 Co určuje průsečík přímky f 1 s přímkou p 1  ? Půdorys půdorysného stopníku frontální přímky f. ( P 1 f ) Obecně můžeme řešit takto: © Kuntová Ivana

2 2 Odchylka dvou rovin-   p1p1 p1p1 n2n2 n2n2 x 12  p1p1 p1p1 n2n2 n2n2  p1p1 p1p1 n2n2 n2n2  p1p1 n2n2 n2n2 p1p1 r2r2 p1p1 p1p1 n2n2 n2n2 p1p1    (s  ) = s 1  = s 1  Protože  má obecnou polohu, můžeme postupovat dále konstrukcí roviny kolmé na průsečnici obou rovin. (Viz předchozí strana.) Zvláštní polohy daných rovin (s  ) b)  //  // x a) Kolmé k jedné z průměten c) Jedna z rovin obecná Řešíme sklopením spádových přímek obou rovin do půdorysny. Odchylka sklopených spádových přímek je rovna odchylce obou rovin. ( Lze řešit i třetí průmětnou. ) Lze i jinak. = r 1 © Kuntová Ivana

3 3 Odchylka dvou rovin -  p1p1 n2n2 n2n2 x 12 p1p1 Konstrukci lze založit i na jiné myšlence: Odchylka dvou rovin je rovna odchylce kolmic k těmto rovinám. Důkaz: 2R-  Libovolným bodem A sestrojíme dvě kolmice k rovinám . Rovinu , která kolmicemi prochází, otočíme okolo její stopy p 1  dd o půdorysny. Dostaneme k O  a k O . Odchylka   otočených kolmic je rovna hledané skutečné velikosti odchylky dd aných rovin. ( Při otáčení užijeme afinity mezi půdorysem kolmic a jejich otočenými obrazy.)    kk kk    k1k1 k1k1 k2k2 k2k2 A1A1 A2A2 AOAO (A) kOkO kOkO p1p1 n2n2  =  O © Kuntová Ivana


Stáhnout ppt "1 Odchylka dvou rovin 1) Určíme průsečnici r daných rovin 2) Libovolným bodem R vedeme rovinu  kolmou k této průsečnici Stačí mi půdorysná stopa roviny."

Podobné prezentace


Reklamy Google