Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zářezová metoda Kolmé průměty objektu  Axonometrie objektu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zářezová metoda Kolmé průměty objektu  Axonometrie objektu"— Transkript prezentace:

1 Zářezová metoda Kolmé průměty objektu  Axonometrie objektu
Volba s‘, : směr osy z a osy x

2 Klasifikace axonometrií
1) Podle velikosti jednotek: Izometrie: jx= jy= jz Dimetrie: jx= jy nebo jz= jy nebo jx= jz Trimetrie jx≠ jy≠ jz 2) Podle směru promítání: Pravoúhlá axonometrie: r s Obecná axonometrie Některé speciální obecné axonometrie: Kosoúhlé promítání: dimetrie jy= jz, r=m(y,z) Kavalírní perspektiva: izometrie,  (+x,+y)=135° Volné rovnoběžné promítání: jx=1/2 jy,  (+x,+y)=135° Plánometrie: izometrie, r=p(x,y),  (+x,+z)=120° nebo 150° Vojenská perspektiva: izometrie, r=p (x,y),  (+x,+z)=135°

3 Kosoúhlé promítání je axonometrické promítání, pro které platí: r=m(y,z), s není  m(y,z). Způsob zadání: KP(w,q), kde w= (+x,+y)....úhel zkosení q=jx...koeficient zkrácení Interpretace (realizace) q: numerická q=jx...koeficient násobení grafická q=dK/d...směr zkrácení skutečná délka d na x se zobrazí jako délka dK na xK Př: V KP(w=135°,q=2/3) sestrojte bod A=[5,6,7].

4 Rovinný útvar v souřadnicové rovině
A) Rovinný útvar ležící v rovině m(y,z): Zachován tvar i velikost Př.n-úhelník Př.kružnice Př. ČE-KO: SKR s.44: V daném KP sestrojte kružnici 3k(3S,r=3) ležící v rovině m(y,z).

5 Rovinný útvar v souřadnicové rovině
B) Rovinný útvar ležící v rovinách p(x,y), n(x,z): Rovinný útvar v „rozumné“ poloze: Pomocí souměrností, poměrů, využitím dalších vlastností typických pro konstruovaný útvar. Př.n-úhelník Př.kružnice Př: V daném KP sestrojte čtverec ABCD ležící v p(x,y), jestliže A=[0,3,0] a střed čtverce S=O.

6 Př. ČE-KO: SKR s.44: V daném KP(q=3/4) sestrojte kružnice 1k(1S,r=4) a 2k(2S,r=4) ležící v rovinách p(x,y) a n(x,z).

7 Rovinný útvar v souřadnicové rovině
2) Rovinný útvar v obecné poloze: Pomocí otáčení souřadnicových rovin do nákresny r=m(y,z) a) Půdorysna p(x,y)

8 Př. ČE-KO: SKR s.42 nahoře: Konstrukcí určete xB a xA.
Sestrojte čtverec ABCD ležící v rovině p(x,y) a neprotínající osu x. Otočený a kosoúhlý půdorys jsou ve vztahu osové afinity A1(o=y,směr=směr zkrácení s1).

9 Rovinný útvar v souřadnicové rovině
b) Nárysna n(x,z) Otočený a kosoúhlý bokorys jsou ve vztahu osové afinity A2(o=z,směr=s=XOXk).

10 Rovinný útvar Konstrukce rovinného útvaru (např. druhé podstavy daného tělesa), ležícího v rovině a rovnoběžné se souřadnicovou: přímo v rovině a stejným postupem, jako kdyby útvar ležel v souřadnicové rovině (kružnice)

11 Rovinný útvar v rovině rovnoběžné se souřadnicovou
posunutím daných prvků do souřadnicové roviny, konstrukce útvaru v souřadnicové rovině a jeho přemístění do roviny a opačným posunutím posunutím konstrukce otáčení do roviny a (podstava jehlanu s vrcholem v souřadnicové rovině)

12 Pláště těles Konstrukce pláště daného tělesa:
tečny z bodu (vrcholu) k podstavě (kužel) společné tečny dvou křivek (válec) Pozn.: Nevyžaduje se konstrukce bodu dotyku tečen, tj. tečny rýsujeme „od oka“.

13 Příště: Pravoúhlá axonometrie
ČE-KO: SKR s


Stáhnout ppt "Zářezová metoda Kolmé průměty objektu  Axonometrie objektu"

Podobné prezentace


Reklamy Google