Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Redoxní reakce. Podobné, ale zároveň odlišné reakce Reakce zinku s kyselinou chlorovodíkovou Reakce sulfidu železnatého s kyselinou chlorovodíkovou Produktem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Redoxní reakce. Podobné, ale zároveň odlišné reakce Reakce zinku s kyselinou chlorovodíkovou Reakce sulfidu železnatého s kyselinou chlorovodíkovou Produktem."— Transkript prezentace:

1 Redoxní reakce

2 Podobné, ale zároveň odlišné reakce Reakce zinku s kyselinou chlorovodíkovou Reakce sulfidu železnatého s kyselinou chlorovodíkovou Produktem reakce je vodík a chlorid zinečnatý. Produktem reakce je sulfan a chlorid železnatý. Úkol 1: Napiš a uprav rovnice uvedených reakcí:

3 Kontrola úkolu 1 Zn + 2 HCl → H 2 + ZnCl 2 FeS + 2 HCl → H 2 S + FeCl 2

4 Oxidační číslo 1. Hodnotu oxidačního čísla zapisujeme vpravo nahoře (N -III, N o, N V ). 2. Kladné oxidačního čísla se pohybuje v rozmezí I až VIII. 3. U nesloučených prvků je oxidační číslo vždy rovno 0. 4. Součet oxidačních čísel ve sloučenině je vždy roven 0. 5. U prvků v hlavních podskupinách je maximální oxidační číslo rovno číslu skupiny. 6. V názvech sloučenin se kladné oxidační číslo významného prvku řídí koncovkou (např. v oxidu železitém je Fe III ). 7. Alkalické kovy (I. A) mají oxidační číslo vždy I, kovy alkalických zemin (II. A) vždy II. 8. Vodík má ve sloučeninách běžně oxidační číslo I (H I ). 9. Kyslík má ve sloučeninách běžně oxidační číslo –II (O -II ).

5 Úkol 2: Oxidační čísla Ke všem prvkům v rovnicích úkolu 1 doplň oxidační čísla: Zn + 2 HCl → H 2 + ZnCl 2 FeS + 2 HCl → H 2 S + FeCl 2

6 Kontrola úkolu 2 Zn 0 + 2 H I Cl -I → H 2 0 + Zn II Cl 2 -I Fe II S -II + 2 H I Cl -I → H 2 I S -II + Fe II Cl 2 -I Úkol 3: a/ Podtrhni rovnici, ve které se mění oxidační čísla reaktantů: b/ Uveď, které prvky mění oxidační číslo:

7 Kontrola úkolu 3 a/ Zn 0 + 2 H I Cl -I → H 2 0 + Zn II Cl 2 -I Fe II S -II + 2 H I Cl -I → H 2 I S -II + Fe II Cl 2 -I b/ Zn, H

8 Redoxní (oxidačně-redukční) reakce Redoxní reakce je chemická reakce, při níž se mění oxidační čísla reaktantů. Úkol 4: Doplň v zápisech oxidační čísla u obou prvků a napiš, který z prvků zvyšuje a který snižuje oxidační číslo: Zn → Zn H → H

9 Kontrola úkolu 4 Zn 0 → Zn II zvyšuje oxidační číslo H I → H 0 snižuje oxidační číslo

10 Oxidace a redukce Redoxní reakce se skládají ze dvou poloreakcí, oxidace a redukce. Při oxidaci se oxidační číslo zvyšuje, při redukci se snižuje. Při redoxních reakcích probíhají oxidace i redukce vždy současně. Úkol 5: Uveď v poloreakcích počet přijatých či odevzdaných elektronů a správně doplň chybějící slova do vět: 30 p + 30 e - 30 p + 1 p + 28 e - Zn 0 → Zn II 1 e - H I → H 0 Atom, který se oxiduje, ……. oxidační číslo a ……… elektrony. Atom, který se redukuje, ……. oxidační číslo a ……. elektrony.

11 Kontrola úkolu 5 Zn 0 – 2e - → Zn II H I + e - → H 0 Atom, který se oxiduje, zvyšuje oxidační číslo a odevzdává elektrony. Atom, který se redukuje, snižuje oxidační číslo a přijímá elektrony.

12 Příklady redoxních reakcí Úkol 6: Doplň větu: K nejznámějším redoxním reakcím patří …… (obr.1) a …… (obr. 2). 12

13 Kontrola úkolu 6 K nejznámějším redoxním reakcím patří hoření a koroze.

14 Úkol 7: Hoření uhlí: Hoření uhlí lze vyjádřit jednoduchou chemickou rovnicí: C + O 2 → CO 2 a/ Napiš oxidační čísla u reaktantů a produktů: b/ Doplň oxidační čísla v poloreakcích: C → C O → O c/ Uveď, který prvek se oxiduje a který redukuje:

15 Kontrola úkolu 7 C 0 + O 2 0 → C IV O 2 -II C 0 → C IV uhlík se oxiduje O 0 → O -II kyslík se redukuje

16 Postup vyčíslování redoxních rovnic HNO 3 + I 2 → HIO 3 + NO + H 2 O 1. Napíšeme oxidační čísla u reaktantů a produktů: H I N V O 3 -II + I 2 0 → H I I V O 3 -II + N II O -II + H 2 I O -II 2. Zjistíme, který prvek se oxiduje, který redukuje, zapíšeme rozdíly oxidačních čísel a výsledek prohodíme: I 2 0 → I V Jód se oxiduje, rozdíl 5 3 N V → N II Dusík se redukuje, rozdíl 3 5 3. Zapíšeme tato čísla do rovnice ke sloučeninám jódu a dusíku (pozor, před I 2 napíšeme 1,5), další prvky upravíme zpaměti: 5 HNO 3 + 1,5 I 2 → 3 HIO 3 + 5 NO + H 2 O / · 2 Protože stechiometrické koeficienty nemohou být desetinná čísla, vynásobíme rovnici dvěma: 10 HNO 3 + 3 I 2 → 6 HIO 3 + 10 NO + 2H 2 O

17 Úkol 8: Úprava redoxní reakce: Al 2 O 3 + C → Al + CO a/ Napiš oxidační čísla ke všem prvkům. b/ Napiš podle snímku 16, který prvek se oxiduje a který redukuje. c/ Vyčísli rovnici.

18 Kontrola úkolu 8 a/ Al 2 III O 3 -II + C 0 → Al 0 + C II O -II b/ Al III → Al 0 redukce 3 2 C 0 → C II oxidace 2 3 c/ Al 2 O 3 + 3 C → 2 Al + 3 CO

19 Úkol 9: Příklady k procvičení: b/ Zapiš oxidační čísla nesloučených prvků i sloučenin: P 2 O 5, Hg, Ca(OH) 2, 5P 4, H 2 SO 4 c/ U reakce PbS + H 2 O 2 -I → PbSO 4 + H 2 O Napiš oxidační čísla ke všem prvkům: Napiš, který prvek se oxiduje a který redukuje: Vyčísli rovnici (nepovinné): Reakce železa s dusičnanem měďnatým Po 1 minutěPo 2 hodinách Fe + CuSO 4 → Cu + FeSO 4 a/ Napiš k atomům Fe a Cu v rovnici oxidační čísla a uveď, který prvek se oxiduje a který redukuje:

20 Kontrola úkolu 9 a/ Fe 0 + Cu II S VI O 4 -II → Cu 0 + Fe II S VI O 4 -II Fe 0 → Fe II oxidace Cu II → Cu 0 redukce b/ P 2 V O 5 -II, Hg 0, Ca(O -II H I ) 2, 5P 4 0, H 2 I S VI O 4 -II c/ Pb II S -II + H 2 I O 2 -I → Pb II S VI O 4 -II + H 2 I O -II S -II → S VI oxidace 8 krátíme 4 1 O 2 -I → O -II redukce 2 krátíme 1 4 PbS + 4 H 2 O 2 → PbSO 4 + 4 H 2 O

21 Veškeré použité obrázky a videoklipy použité v prezentaci pocházejí z wikimedia commons nebo z vlastních zdrojů. Obrázek 1: Large bonfire.jpg [online]. 2004 [cit. 2009-11-13]. Dostupný z WWW:. Obrázek 2: Rust03102006.JPG [online]. 2006 [cit. 2009-11-13]. Dostupný z WWW:. Mgr. Vlastimil Vaněk, autor


Stáhnout ppt "Redoxní reakce. Podobné, ale zároveň odlišné reakce Reakce zinku s kyselinou chlorovodíkovou Reakce sulfidu železnatého s kyselinou chlorovodíkovou Produktem."

Podobné prezentace


Reklamy Google